Release notes QicsTime 3.7.25

Volgen
  • In Overzicht Voorstellen is de kolom “Specificatie” ter informatie toegevoegd aan de beschikbare kolommen. Bij Overzicht te Exporteren was de kolom al zichtbaar.
  • In Overzicht Voorstellen en Overzicht te Exporteren is de kolom “Klantcategorie” ter informatie toegevoegd aan de beschikbare kolommen.
  • Bij het verwijderen van een afdeling bij Systeem / Afdelingen, verscheen een foutmelding als de afdeling als projectlid bij een project stond. Nu verwijdert QicsTime ook het projectlid bij verwijderen van de afdeling.
  • Bij het factuurvoorstel is een extra vrij veld ter beschikking gekomen voor de lay-out. 
  • In het factuurvoorstel is de tabvolgorde gewijzigd, het is nu van links naar rechts, ook als de volgorde van de kolommen anders is. 
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk