2012-09 OHW met facturatie-uitzonderingen

Volgen
Onderhandenwerk (OHW) in QicsTime kunnen verwerken in verschillende situaties. Speciaal voor alle key-users die bij de facturatie betrokken zijn en degenen die verantwoordelijk zijn voor de rapportages gaan we in deze nieuwsflash dieper in op deze verwerking van OHW.
 
In QicsTime wordt het Onderhanden werk (OHW) berekend volgens de volgende formule:
 

OHW Begin

+ Productie + Bijboekingen + Doorgeschoven

- Afboekingen - Facturatie

= OHW Eind

 
De OHW berekening wordt gemaakt op twee momenten:
  • Bij het (de-)accorderen van productie (uren, verschotten, termijnen, voorschotten)
  • Bij het (de-)accorderen van factuurvoorstellen
Regelmatig komen er bij ons vragen binnen over de verwerking van bepaalde scenario’s. Hieronder staat een verduidelijking van de verwerking van verschillende facturatie-acties in het OHW.
 
In QicsTime Management bij Rapportages heeft u de beschikking over zes OHW rapporten. Deze rapporten geven u inzicht in wat er nog gefactureerd zou kunnen worden. Aan het begin van een nieuw project, ziet het OHW overzicht van een project er als volgt uit:
 

Mnd

OHW begin

Doorgeschoven

Productie

Bij

Af

Door

Factuur

OHW Eind

1 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Stel u heeft een productie van 1 uur a € 100
De uren zijn geaccordeerd. Hierdoor wordt de kolom productie in het OHW overzicht gevuld:
 

Mnd

OHW begin

Doorgeschoven

Productie

Bij

Af

Door

Factuur

OHW Eind

1 0 0 100 0 0 0 0 0
 
Vervolgens gaat u de helft van dit bedrag afboeken, maar het voorstel blijft nog in Overzicht voorstellen staan omdat u nog geen goedkeuring heeft van de Projectmanager om dit voorstel daadwerkelijk te factureren. Het OHW overzicht blijft dan ongewijzigd, ondanks de aanpassingen in het factuurvoorstel. De OHW berekening wordt immers alleen ingeschakeld na een accorderingsactie. Het OHW is nog exact hetzelfde als hiervoor:
 

Mnd

OHW begin

Doorgeschoven

Productie

Bij

Af

Door

Factuur

OHW Eind

1 0 0 100 0 0 0 0 0
 
Op een bepaald moment mag het voorstel geaccordeerd worden, het OHW wijzigt nu wel:
 

Mnd

OHW begin

Doorgeschoven

Productie

Bij

Af

Door

Factuur

OHW Eind

1 0 0 100 0

50

0

50

0

Nu gaat u het voorstel exporteren/definitief maken. Dit betekent niet dat er nog een OHW berekening plaatsvindt, alleen dat het OHW niet meer gewijzigd kan worden. Immers, in de vorige stap leidde de-accorderen tot het ongedaan maken van de acties, waarna kolom “Af” en “Factuur” weer op 0 stonden.

In de volgende maand heeft u nog eens 9 uur a € 70
 

Mnd

OHW begin

Doorgeschoven

Productie

Bij

Af

Door

Factuur

OHW Eind

1 0 0 100 0 50 0 50 0
2 0 0

630

0 0 0 0

0

 
Let op, de OHW begin stand in een maand is de eindstand van de vorige maand. Vorige maand hadden we van de € 100 slechts de helft gefactureerd, maar we hadden de andere helft afgeboekt. Hierdoor blijft er niets over om te factureren in de volgende periode en is de OHW eindstand 0 in maand 1 = beginstand maand 2.
Er wordt besloten om de 1/3 nu te factureren en de rest pas volgende maand. Hiervoor wordt de functionaliteit “Doorschuiven naar volgende maand” gebruikt. Na het accorderen van het voorstel ziet dat er als volgt uit:
 

Mnd

OHW begin

Doorgeschoven

Productie

Bij

Af

Door

Factuur

OHW Eind

1 0 0 100 0 50 0 50 0
2 0 0

630

0 0

420

210

420

 
In maand 3 blijkt dat de klant naast de uren ook een vast bedrag gefactureerd gaat krijgen voor een speciaal project. Dit bedrag is € 250 per maand. Hiervoor worden een nieuw project en termijnen aangemaakt, die per maand geaccordeerd worden in QicsTime Management bij Productie / Termijnen en Voorschotten. Er zijn deze maand geen uren gemaakt.
 
Na accorderen van de termijn ziet u in het OHW:
 

Mnd

OHW begin

Doorgeschoven

Productie

Bij

Af

Door

Factuur

OHW Eind

1 0 0 100 0 50 0 50 0
2 0 0

630

0 0 420 210 420
3

420

420

250

0 0 0 0 670
 
Let op, de OHW beginstand in een maand is de eindstand van de vorige maand. Vorige maand is slechts de helft gefactureerd en de andere helft doorgeschoven. Hierdoor blijft er € 420 over om te factureren in deze periode, maand 3. In de kolom Doorgeschoven ziet u eveneens welk bedrag uit de vorige periode komt.
 
Tijdens het factureren komt er naar voren dat er toch een uur geschreven is.Termijnen kunnen alleen worden aangemaakt op een vast project. De tijd die verantwoord moet worden, wordt ook op het vaste project geschreven. Terecht, op deze wijze houden we productie en facturatie bij elkaar. QicsTime gaat er echter van uit dat uren geschreven op een vast project, niet op een factuurvoorstel hoeven te komen. Niet de daadwerkelijk geschreven uren, maar het vaste bedrag = de prijsafspraak = de termijn wordt in plaats daarvan gefactureerd. Na het boeken en accorderen van 1 uur a € 100 is het OHW overzicht dus ongewijzigd.
 
De termijn van het vaste project en de uren van het nacalculatieproject worden nu volledig uitgefactureerd:
 

Mnd

OHW begin

Doorgeschoven

Productie

Bij

Af

Door

Factuur

OHW Eind

1 0 0 100 0 50 0 50 0
2 0 0

630

0 0 420 210 420
3 420 420 250 0 0 0

670

0
 
Hiermee komt de eindstand aan het eind van maand 3 weer op 0 te staan. Alle productie is uitgefactureerd.
 
Er zijn vele mogelijkheden voor het bewerken van de factuur. Namelijk overboeken; doorschuiven naar volgende maand, maar ook naar volgende factuur; afboeken; bijboeken; verrekening; verdisconteren; terugdraaien en omboeken naar een ander project. Daarnaast heeft u de mogelijkheden nacalculatie en service of vast en meerwerk.
 
Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk