Wijzigingen in oudere versies

Volgen

Release notes QicsTime 3.7.20

In de algemene instellingen van QicsTime is er een optie bijgekomen voor de “start periode” van het facturen genereren.

                    

 

Je hebt hier de volgende opties;

 • Eerste datum mogelijk
 • Begin van vorig jaar
 • Begin van dit jaar
 • Eerste OHW datum ooit
 • Eerste OHW datum vorig jaar
 • Eerste OHW datum dit jaar

 

 

Releasenotes QicsTime 3.7.19

 • In menu overzicht voorstellen is de filter gemaakt door erbij gekomen. Deze filter kan je gebruiken als er meerdere mensen factureren genereren binnen de organisatie. 

 

 

 • In menu “termijnen & voorschotten” zijn er vier filters bijgekomen. Je nu ook zoeken op project en klant.  

 

 • Bij het koppelen van artikelen aan projecten kan er nu gekozen worden voor alle artikelen. Eerst waren alleen de artikelen zichtbaar die voor die klant geldig waren.  

 

 • Met e-billing is het nu mogelijk om naar een intern e-mailadres te mailen. De PDF wordt nu meegestuurd naar het interne e-mailadres.

 

Releasenotes QicsTime 3.7.18

 • Het extra uren veld is nu ook beschikbaar op de factuurregels in menu overzicht voorstellen en overzicht te exporteren.
 • Er is een apart recht om de projecten van QicsTime naar QicsPlanner te mogen synchroniseren. Zonder dit recht kan dit veld niet bewerkt worden.
 • Internet Explorer 11 wordt vanaf versie 3.7.18 ondersteund.
 • Het facturen genereer scherm is helemaal aangepast. Je kunt nu gelijk een klant- of projectnummer intoetsen zonder de pop-up te gebruiken.
 • Bij het kopiëren van projecten worden nu ook de projecttarieven meegenomen.
 • Je kan nu per klant aangeven naar welk verkoopdagboek de factuur geëxporteerd kan worden.
 • Met e-billing kan je nu gebruik maken van de "on behalf functionaliteit" van outlook
 • Voor de koppeling met Exact Online wordt de orderdatum nu gevuld met de onderhandenwerk datum van de factuur in QicsTime.

 

Releasenotes QicsTime 3.7.17

 • Facturen verzamelen In menu "Overzicht voorstellen" kan je nu facturen samenvoegen. Dit kan alleen als de debiteur gelijk is aan de factuurdebiteur. Stel je hebt de volgende situatie voor het samenvoegen;
factuur klant bedrag
1 A 100
2 A 150
3 B 200
4 C 250
5 C 300
6 C 350

Na samenvoegen

factuur klant bedrag
1 A 250
2 B 200
3 C 900
 • Facturen genereren per artikelgroep Vanaf deze versie kan je facturen genereren voor 1 of meerdere artikelgroepen. In het overzicht "Facturen genereren" is er een filter bijgekomen waar je de artikelgroepen kan aanvinken die je wilt factureren.
 • Facturen printen In menu "Facturen printen" is er een filter bijgekomen namelijk "geaccordeerd door". op deze manier is het snel inzichtelijk wie de facturen heeft geaccordeerd.
 • Facturen exporteren. Bij het exporteren van de facturen wordt de ohw datum in qicstime de rapportage datum van de factuur in globe. Op deze manier is het snel inzichtelijk op welke periode de uren betrekking hebben als je per maand factureerd.
 • Vanaf deze qicstime versie moet de globe of synergy versie minimaal 403 zijn!!

 

Releasenotes QicsTime 3.7.16

 • In overzicht factureren - overzicht voorstellen kunt u kiezen met welke proeffactuur of welk factuurvoorstel u de factuur wilt printen.
 • Bij een termijn, voorschot of contract was het ook mogelijk niet actieve artikelen te selecteren. Standaard worden alleen de actieve artikelen getoond.
 • Er is een extender voor het genereren van facturen ontwikkeld waardoor je instaat bent zelf logica toe te voegen aan de factuur. Je kan bijvoorbeeld automatisch in een bepaalde situaties kortingsregels toevoegen aan de hand van bepaalde logica.

 

Releasenotes QicsTime 3.7.14

 • Bij menu productie - uren en verschotten per project is er nu voor alle velden een pop up beschikbaar zodat je makkelijk een manager, project, klant of medewerker kan selecteren. 

 • Bij menu productie - uren en verschotten per week is in het detail overzicht ook de datum bekend naast de dag. 

Het is nu mogelijk op bij qicstime mobile de klant over te slaan netals in qicstime web. Je begint dan met het selecteren van het project.

 

QicsTime 3.7.13

 • Rechten voor het afschermen van grootboekmutaties. Rechten om de grootboekmutaties te bekijken en rechten om te exporteren.
 • Instelling voor het ingeven van een XML pad waar de xml bestanden van de factuur standaard worden opgeslagen.
 • Rechten voor het afschermen van het Onderhandenwerk overzicht in menu factureren. Dit recht heet OHW_VIEW

 

Qicstime 3.7.12

 • Performance in qicstime is verbeterd
 • De koppeling ExactOnline is verbeterd
 • Rapportages web: de filters die verplicht zijn zijn bold gemaakt
 • Rechten: projectteams aanpassen, met alleen dit recht kan je projectteams aanpassen

 

Qicstime 3.7.11

 • In Qicstime Mobile kan je nu op taken boeken
 • Je kan nu periodes blokkeren voor het invoeren en accorderen van uren per divisie
 • Web: Weekinvoer is verwijderd uit het web
 • SQL 2012 wordt ondersteund
 • SQL 2000 wordt niet meer ondersteund
 • Uren op termijn projecten kunnen altijd geaccordeerd of gedeaccordeerd worden (zonder extra modules)

 

Qicstime 3.7.10

 • Bij het urenschrijven kan je achter de budget informatie zelf een rapport maken dat te benaderen is via de report server

 

Qicstime 3.7.9

 • Office 2013 wordt ondersteund
 • In alle overzichten wordt nu standaard de actieve stamgegevens getoond
 • Valutacode op een project wordt gesynchroniseerd van syn ESE naar QicsTime

 

Qicstime 3.7.8

 • Bij het maken van een creditnota wordt een link naar de originele debet gemaakt
 • Bij het aanmaken van een handmatige factuurregel wordt het btw percentage overgenomen van de klant of van het artikel
 • Op de klant kunnen nu de volgende gegevens vastgelegd worden betalingstermijn, btw nummer en btw code
 • Er is een koppeling met AuditCase
 • Er is een koppeling met Twinfield

  Vanaf versie 3.7.8 dient de administratie bij Systeem / Algemene Instellingen van het type Globe 2003 te zijn als QicsTime de facturen naar deze administratie dient te exporteren, anders is de exportfunctie niet beschikbaar.
  Dit geldt ook voor het geintegreerde scenario (Globe en Synergy Classic).

 

Qicstime 3.7.2

 • Er kunnen nu medewerkers aan termijnen / voorschotten gekoppeld worden
 • Bij menu facturen printen is het nu zichtbaar dat er nog onverwerkte facturen in globe zijn
 • Het boeken op taken kan nu verplicht worden gesteld
 • Bij het doorschuiven van factuurregels wordt de groepering bewaard
 • Bij menu grootboekmutaties kunnen nu meerdere regels tegelijk bewerkt worden
 • Je kan nu projecten uitsluiten van de kosten en of omzet module
 • Koppeling met Exact Online gemaakt
 • De onregelmatigheidstoeslag kan ook gebruikt worden op de kostprijs van een medewerker
 • Het is nu inzichtelijk op een factuurvoorstel wanneer deze is geaccordeerd
 • Bij het klikken op de declarabiliteitsbalk kan nu verwezen worden naar een reportserver rapport
 • Medewerkers in QicsTime web kunnen de rapproten uit de map medewerker alleen voor zichzelf benaderen
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk