Uren en onkosten per klant

Volgen

Dit rapport geeft een overzicht van uren en kosten per artikel op klant- en projectniveau. Dit rapport kunt u bijvoorbeeld gebruiken wanneer u een gedetailleerd overzicht wilt van de uren en onkosten die in een bepaalde periode op een project zijn geschreven.

In het beginscherm kunt u filteren op de volgende velden:

 • Klant
 • Project
 • Periode

mceclip1.png

Wanneer u op ‘Meer parameters…’ klikt om het filterscherm uit te klappen, kunt u ook nog filteren op:

 • Relatiemanager
 • Relatiecategorie
 • Relatie is actief
 • Project
 • Projectmanager
 • Projectcategorie
 • Project is actief
 • Afdeling
 • Manager
 • Medewerker
 • Medewerker is actief
 • Artikel hoofdgroep
 • Artikelgroep
 • Artikel
 • Kostenplaats

Het rapport ziet er als volgt uit:

mceclip2.png

In de eerste kolom wordt de datum waarop de uren of kosten zijn geboekt weergegeven. In de tweede kolom vindt u de medewerker die de uren of kosten heeft gemaakt. In de derde kolom wordt een omschrijving weergegeven en vervolgens worden het aantal, de prijs en het bedrag weergegeven. De prijs is de gemiddelde verkoopprijs. In het rapport wordt per project gegroepeerd op artikeltype, er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen uren en kosten, waarbij eerst de kosten en vervolgens de uren per project worden weergegeven. Vervolgens wordt er gegroepeerd op artikel per project.

Er wordt eerst getotaliseerd op artikel, vervolgens wordt getotaliseerd op type (dus totaal aantal aan kosten en totaal aantal uur) en ten slotte worden deze totalen bij elkaar opgeteld.

De eindregel totaliseert alle eindtotalen van de geselecteerde projecten.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk