Release 12 juli 2024

Volgen

Wijzigingen:

  • Factuur opnieuw versturen met het meest recente e-mailadres;
  • Terugdraaien overgeboekte factuurregels.

Factuur opnieuw versturen met het meest recente e-mailadres

Werd vanuit QicsMilestones een factuur opnieuw gemaild, dan werd het e-mailadres gebruikt dat bij de factuur was opgeslagen. Was het e-mailadres van de klant tussen de eerste en herhaalde verzending gewijzigd, dan moest je dit controleren en indien nodig handmatig aanpassen. Omdat dit gemakkelijk wordt vergeten en fouten in de hand werkt, zorgen we er vanaf deze release voor dat het meest recente e-mailadres van de klant automatisch wordt gebruikt tijdens het (opnieuw) versturen van de factuur. Dat is wel zo handig 😊.

LET OP: staat het veld 'E-mailadres ontvanger' op de factuur ingesteld op 'Aangepast', dan zal altijd het aangepaste e-mailadres worden gebruikt. Ook bij opnieuw versturen van de factuur:

Het 'E-mailadres ontvanger' staat op 'Aangepast' indien dit veld handmatig is aangeklikt tijdens het controleren van de factuur, of dat het veld 'E-mailadres ontvanger' afkomstig is van het project of van de facturatie-afspraak.

Terugdraaien overgeboekte regels

QicsMilestones biedt de mogelijkheid om factuurregels over te boeken naar andere facturen. Werd een overgeboekte regel teruggedraaid, dan moest vervolgens op de oorspronkelijke factuur (waar de factuurregel vandaan was gekomen) worden besloten wat er met de factuurregel moest gebeuren: terugdraaien of aanpassen. Omdat het in de meeste gevallen wenselijk is dat overgeboekte factuurregels bij terugdraaien ook worden teruggedraaid uit de oorspronkelijke factuur, gebeurt dit vanaf nu direct. Moet de factuurregel toch weer worden toegevoegd op de oorspronkelijke factuur, dan kan dat uiteraard handig door in het scherm Productie de functie 'Voeg toe aan de factuur' te gebruiken.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk