Electronisch factureren via eConnect

Volgen

Door de koppeling met eConnect is het mogelijk om electronisch te factureren. Een aantal instellingen en gegevens zijn hiervoor benodigd.  Onderstaande instellingen en gegevens op het bedrijf en bij de klant zijn verder nodig om electronisch (via UBL / peppol) te kunnen factureren. 


Bedrijf
Op het bedrijf zijn onderstaande gegevens en instellingen benodigd:

 • Gegevens
  Bij het bedrijf zijn de gegevens zoals in ieder geval het BTW-nummer en de Instantie identificatie en identificatienummer belangrijk. Dit zijn de gegevens die op de UBL worden gebruikt/overgenomen.

 

 • Instellingen bij bedrijf:
  • Formaat factuurgegevens
   (hier kan gekozen worden om alle factuurregels mee te geven, optie UBL, of per BTW code, UBL - gegroepeerd per BTW-code)
  • Default type factuurbijlage. Hiervoor kan gekozen worden wanneer de instelling bij alle nieuw aan te maken klanten actief moet zijn.


    

 

 • Koppeling met eConnect
  Op het tabblad bij Digitale provider, kan voor eConnect worden gekozen. hier kunnen de gegevens (key en secret - aangeleverd/te verkrijgen via eConnect) worden ingevuld


 

Klant/relatie

Bij de klant/relatie zijn er ook een aantal gegevens en onderstaande instellingen belangrijk.

 • de gegevens bij Instantie identificatie en, op basis daarvan, het identificatie- of kvk-nummer
 • bij facturatie, de verzendwijze (digitale provider)
 • bij type factuurbijlage - zowel PDF als XML

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk