Release 14 juni 2024

Volgen

Wijzigingen:

  • Urenschrijven vanuit de planningsschermen;
  • Velden in factuurvoorstel wijzigen automatisch mee;
  • Gemakkelijker aanpassingen maken in het Productiescherm;
  • Langere omschrijvingen voor de planningstaken;
  • Grotere pop-up voor het toekennen van rechten;
  • Nieuw recht voor projectmanagers;
  • Medewerker automatisch gevuld tijdens plannen.

Urenschrijven vanuit de planningsschermen

In het scherm 'Invoeren uren/onkosten' kunnen de planningstaken worden opgevraagd. Vervolgens kunnen deze planningstaken worden benut om uren te schrijven. Werk je veel vanuit het planningsscherm, dan zou je deze mogelijkheid hier ook wel willen hebben. Dat hebben we nu mogelijk gemaakt. Selecteer je in de planningsschermen één of meerdere planningstaken en klik je hierop met de rechtermuisknop, dan komt de functie 'Aanmaken urenregistraties' tevoorschijn:

Na het selecteren van de functie 'Aanmaken urenregistraties', kan worden opgegeven vanaf en tot en met welke datum de planningen moeten worden overgenomen naar het scherm 'Invoeren uren/onkosten' en of reeds geschreven uren moeten worden overschreven of niet.

Velden in factuurvoorstel wijzigen automatisch mee

In een factuurvoorstel kan de debiteur worden aangepast, zodat de betreffende factuur wordt geadresseerd aan een andere debiteur:

In de grijze balk wijzigt de naam van de debiteur in een hyperlink. Dit biedt de mogelijkheid om de gegevens van de debiteur te wijzigen. Daarnaast moet altijd goed worden opgelet dat de velden 'E-mail adres ontvanger', 'Contactpersoon' en 'Specificatie' ook worden aangepast. Om het aanpassen van de velden eenvoudiger te maken, kan dit vanaf nu via een pop-up worden geregeld:

Kies voor 'Ja' om de aanpassingen door te voeren. Dit scheelt werk en voorkomt dat velden worden vergeten.

Gemakkelijker aanpassingen maken in het Productiescherm

Uren en onkosten kunnen via het scherm 'Productie' eenvoudig en snel worden aangepast. Wilde je in het verleden de relatie en het project aanpassen, dan moesten echter deze velden altijd beide eerst leeg worden gemaakt:

In deze release hebben we dit aangepast. Pas je de relatie aan, dan wordt het veld 'Project' automatisch leeggemaakt en krijg je de mogelijkheid om te kiezen uit de projecten van de nieuw geselecteerde relatie. Heeft de geselecteerde relatie slechts één project, dan wordt dit project automatisch gevuld. Wel zo handig 😊.

Langere omschrijvingen voor de planningstaken

De velden 'Naam' en 'Omschrijving' die worden vastgelegd op de planningstaak, kunnen vanaf nu bestaan uit meer karakters (respectievelijk 70 en 80):

Zo kun je net even iets meer informatie kwijt.

Grotere pop-up voor het toekennen van rechten

Tijdens het toekennen van rechten werd slechts een klein deel van de Naamkolom getoond. Dit wordt als erg onhandig ervaren en is verholpen:

De pop-up is een stuk groter geworden, waardoor de leesbaarheid is verbeterd.

Nieuw recht voor projectmanagers

Wat projectmanagers mogen zien of bewerken van de projecten, verschilt per organisatie. Wil je een projectmanager alleen de mogelijkheid geven om een project aan zichzelf te koppelen of over te nemen van een collega, zonder dat iets aan kan worden gepast aan het project, dan kun je daar vanaf deze release rechten voor geven:

De projectmanager is zelf in controle over de projectenlijst en kan zich niet vergissen in de andere velden.

Medewerker automatisch gevuld tijdens plannen

Wordt een taak gepland voor een project op een budget waaraan als restrictie een medewerker is gekoppeld, dan wordt deze medewerker vanaf nu automatisch gevuld op de planningstaak:

De medewerker hoeft dus niet meer apart te worden geselecteerd, dat scheelt weer handelingen en tijd.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk