Release 10 mei 2024

Volgen

Wijzigingen:

  • Importeren planningstaken;
  • Factuurvoorstel groeperen op facturatie-afspraak;
  • Extra taal;
  • Optimaliseren e-mail verzending.

Importeren planningstaken

Het gebruik van en de belangstelling voor de planningsmodule in QicsMilestones blijft toenemen. Ook de vraag om planningstaken te kunnen importeren wordt steeds vaker gesteld. Deze mogelijkheid hebben we daarom nu toegevoegd. Planningstaken kunnen als dagelijkse- of wekelijkse taken via de schermen Projectplanning en Capaciteitsplanning worden geimporteerd:

Nadat een keuze is gemaakt voor dagelijkse- of wekelijkse taken, kan een importtemplate worden gedownload:

De Excel sheet bevat de benodigde kolommen om de planningstaken te importeren:

Via de rode driehoekjes naast de kolomnamen kan per kolom een toelichting worden opgevraagd:

Het is alleen mogelijk om nieuwe taken aan te maken. Bestaande taken kunnen niet worden gewijzigd via import. Per taak kan één medewerker worden gekoppeld.

Factuurvoorstel groeperen op facturatie-afspraak

De functie 'Groepeer op' in een factuurvoorstel helpt om snel inzicht te krijgen tijdens het beoordelen van een factuurvoorstel. Groeperen kon al op drie manieren en hier is een vierde mogelijkheid bijgekomen, namelijk groeperen op facturatie-afspraak:

Per facturatie-afspraak worden de factuurregels gegroepeerd, subtotalen van de facturatie-afspraken worden getoond en kunnen worden uitgeklapt zodat ook bijbehorende details snel inzichtelijk zijn.

Extra taal

Voor al onze klanten werkt het uiteraard het prettigst als de menu's van QicsMilestones in de landstaal beschikbaar zijn. Na het Deens is daarom ook Slowaaks toegevoegd als selectiemogelijkheid voor de Taal en Regionale opmaak:

Uiteraard is iedereen vrij om een keuze te maken, per gebruiker kan de taal worden aangepast. Dus ga gerust je gang als je QicsMilestones een tijdje in een andere taal wilt proberen 😊.

Optimaliseren e-mail verzending

Af en toe komt een factuur die is gemaild vanuit QicsMilestones bij de klant in de spam terecht. Dit veroorzaakt extra werk, wat je uiteraard wilt voorkomen. De kans dat dit gebeurt, kun je verkleinen, door een extra DNS record toe te voegen op de server. Via deze link vind je een verdere toelichting over het toe te voegen record.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk