Release 12 april 2024

Volgen

Wijzigingen:

  • Projectmanagers kunnen projectstatus wijzigen;
  • Gebruiker automatisch uitloggen bij inactiviteit;
  • Prolongatiedatum termijnen aanpassen in bulk;
  • Kolom applicatie toegang in gebruikersscherm;
  • Correct functie uitgegrijsd voor voorschot-/verrekenfacturen.

Let op: onder aan dit artikel staan belangrijke wijzingen m.b.t. de API, voor wie zelf koppelt met QicsMilestones. Deze wijzigingen gaan niet over de standaard koppeling met de financiële administratie, maar gaan over eigen maatwerk.

Projectmanagers kunnen projectstatus wijzigen

Maakt of beheert een projectmanager zelf geen projecten, maar wil hij of zij wel de projectstatus van het project aan kunnen passen, dan kan dat vanaf nu. Via Systeem/Systeeminstellingen activeer je deze optie:

Een projectmanager kan op deze manier niet per ongeluk instellingen van het project wijzigen, maar kan wel het project van de actuele status voorzien. Om als projectmanager de status te kunnen wijzigen, moet je als projectmanager aan het project zijn gekoppeld en heb je minimaal de permissie (het recht) nodig om projecten te bekijken.

De projectstatus is een vrij te definiëren veld. Je kunt bijvoorbeeld de volgende waardes aanmaken: Offerte, Getekend, Lopend, Afgesloten. Hebben projecten de juiste status gekregen, dan kunnen  collega's vervolgens in diverse schermen projecten binnen de gewenste status filteren en verder in behandeling nemen.

Het veld projectstatus is een ander veld dan het projectveld 'Is actief' Ja/Nee. Is een project inactief, dan kun je helemaal niets meer met een project doen.

Gebruiker automatisch uitloggen bij inactiviteit

Met de instelling 'Inactieve gebruikers uitloggen na' in het menu Systeem/Systeeminstellingen, stel je in of en na hoeveel minuten gebruikers automatisch uitgelogd moeten worden:

Staat de instelling op 0 minuten, dan worden gebruikers niet automatisch uitgelogd.

Prolongatiedatum termijnen aanpassen in bulk

De 'Geprolongeerd tot' datum op facturatie-afspraken van het type 'Termijnbedragen' of 'Voorschotten', kon tot nu toe alleen handmatig worden gewijzigd:

Vanaf deze release kan de datum 'Geprolongeerd tot' ook in bulk via de Excel export/import gewijzigd worden:

Kolom applicatie toegang in gebruikersscherm

In het scherm Systeem/Beveiliging/Gebruikers is de kolom 'Applicatie toegang' toegevoegd. In dit scherm is hierdoor direct zichtbaar of gebruikers zijn ingesteld voor de 'Klantenportal' of QicsMilestones:

De klantenportal gebruik je om opdrachtgevers of andere derde partijen permissie te geven om uren van urenschrijvers goed te keuren. Dit geldt niet voor medewerkers die al toegang tot QicsMilestones hebben, die kunnen via de normale website uren goedkeuren.

Correct functie uitgegrijsd voor voorschot-/verrekenfacturen

In de afgelopen jaren is gebleken dat correctiefacturen die zijn gemaakt voor facturen met voorschotten of verrekeningen vaak leiden tot verwarring en ook fouten in de hand werken. Om dit te voorkomen kunnen correctiefacturen daarom vanaf nu alleen nog worden gemaakt voor facturen zonder voorschot- of verrekenregels. Bevat een factuur voorschot- of verrekenregels, dan is de 'Correct' functie uitgegrijsd:

API

De optionele parameter 'Add EmployeeCompanyId' is in de Web API toegevoegd aan het 'GET OverviewTask endpoint'. Is de parameter gevuld en goedgekeurd, dan worden planningstaken gefilterd op de gekoppelde medewerker. Het recht om planningstaken te kunnen zien, wordt tijdens de goedkeuring genegeerd omdat dit scenario is ontwikkeld voor het tonen van de planningstaken in het ureninvoerscherm.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk