Release 08 maart 2024

Volgen

Wijzigingen:

 • Tooltip met starttijd in planningsschermen;
 • Medewerkertarieven kopiëren naar andere bedrijven;
 • Budgetregels automatisch sluiten bij overschrijding;
 • Kolom resterend budget aantal Onkosten toegevoegd in budgetbreakdown.

Let op: onder aan dit artikel staan belangrijke wijzingen m.b.t. de API, voor wie zelf koppelt met QicsMilestones. Deze wijzigingen gaan niet over de standaard koppeling met de financiële administratie, maar gaan over eigen maatwerk.

Tooltip met starttijd in planningsschermen

Wordt in de Project- of Capaciteitsplanning een dagelijkse taak met begintijd vastgelegd, dan is deze begintijd alleen zichtbaar na het openen van de planningstaak. Vanaf deze release wordt de starttijd ook zichtbaar als met de muis over een bepaalde dag wordt bewogen:

Er gelden een aantal voorwaarden om de starttijd te kunnen tonen in de tooltip:

 • De taak is van het type 'Dagelijkse taak';
 • Pagina voorkeur is ingesteld op 'Dagelijks';
 • Er is één medewerker aan de taak gekoppeld, of alle gekoppelde medewerkers hebben dezelfde startijd.

Medewerkertarieven kopiëren naar andere bedrijven

Werk je met meerdere bedrijven in QicsMilestones en maak je een nieuwe medewerker aan, dan kan deze medewerker worden toegewezen aan meerdere bedrijven. Na het aanmaken van de medewerker moet de medewerker in elk bedrijf worden voorzien van tarieven. Vanaf nu worden tijdens het aanmaken van de medewerker alle tarieven gekopieerd naar de toegewezen bedrijven en hoeft dit niet nog apart te worden gedaan. Dat scheelt weer tijd.

Budgetregels automatisch sluiten bij overschrijding

Budgetregels kunnen op verschillende manieren door QicsMilestones automatisch worden afgesloten. Deze mogelijkheden zijn uitgebreid met onderstaande systeemsetting:

Wordt deze setting op 'Ja' gezet, dan zullen budgetregels automatisch sluiten als budgetten zijn bereikt of overschreden. Hiermee wordt voorkomen dat per abuis meer tijd wordt gespendeerd dan afgesproken, maar kan na overleg natuurlijk altijd meer budget worden toegekend.

Kolom resterend budget aantal Onkosten toegevoegd in budgetbreakdown

Om het inzicht in de budgetten verder te optimaliseren is de kolom 'Resterende onkosten (aantal)' toegevoegd: 

Zo kunnen niet alleen de bedragen, maar ook de aantallen onkosten goed worden bewaakt.

API

Factuurstatus wijzigen via API is toegevoegd.

Onderstaande velden zijn toegevoegd in 'OverviewInvoiceLine entity':

 • CompanyId
 • CompanyCode
 • CompanyName
 • InvoicingAgreementId
 • CurrencyCode
 • CurrencySymbol
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk