Bepaling direct en indirecte kosten voor import PowerBI model

Volgen

 

Voor het bepalen van directe en indirecte kosten gaan we uit van de volgende basis instellingen in AFAS:

In het menu Financieel -> Beheer -> instellingen -> verbijzonderingsstructuur

Gaan we uit van de activering van verbijzonderingsgroep 1. De naam die je deze structuur geeft is niet relevant (in onderstaand voorbeeld “Type kosten”.

Daarnaast gaan we er vanuit dat (groen kader) de structuur wordt toegepast voor  verbijzonderingsas 1 op de as kostenplaats.

 

Onder Financieel -> Verbijzondering -> Verbijzonderingsstructuur -> [naam van verbijzonderinsgroep in het voorbeeld Type kosten]. Kunnen vervolgens de namen opgegeven worden.

De enige waardes die hier ondersteund zijn bij de omschrijving zijn Direct en Indirect. De code die deze twee eigenschappen mee krijgen mag zelf worden bepaald (bijvoorbeeld 01 of ind). Onderstaand een voorbeeld hoe het overzichtsscherm van verbijzonderingsgroep1 er vervolgens uit ziet:

 

 

Met andere instellingen wordt het gebruik van de waardes 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk