Release 15 december 2023

Volgen

Wijzigingen:

  • Gerelateerde planningstaken;
  • Beveiligen tegels;
  • Hoofdmenu verbergen;
  • Importeren 'Extra eigenschappen'.

Gerelateerde planningstaken

Planningstaken werden altijd onafhankelijk van elkaar ingevoerd in de planningsschermen. Door het veld 'Afhankelijk van taak' toe te voegen, kunnen taken nu aan elkaar worden gekoppeld:

Wordt het veld 'Afhankelijk van taak gevuld', dan is een zogenaamde ouder-kind (hoofd- en subtaak) relatie tot stand gebracht tussen de taken. Bij verplaatsen van de startdatum van de hoofdtaak zullen ook alle subtaken mee verplaatsen. De offset tussen de startdata van de taken blijft ongewijzigd.

De kolom 'Afhankelijk van taak' kan worden toegevoegd in de planningsschermen, zodat afhankelijkheden in één oogopslag zichtbaar zijn:

Wordt een gekoppelde taak verwijderd, dan verschijnt deze melding:

Je hebt dan de keuze om alleen de geselecteerde taak te verwijderen en te ontkoppelen, of ook alle gekoppelde taken te verwijderen. 

Beveiligen weergaven (tegels)

Een veelgehoorde vraag is of de weergaven (tegels) op de startpagina kunnen worden beveiligd. Vanaf nu is dat mogelijk. Is een weergave gekoppeld aan een rol, dan kan worden ingesteld of de weergave door gebruikers in de rol mag worden gewijzigd of niet:

  1. Open de rol en klik op de tab Weergaven;
  2. Selecteer de gewenste weergave;
  3. Klik op het slotje;
  4. In de kolom Vergrendeld verschijnt op de regel van de betreffende weergave 'Ja';
  5. Klik op het 'open slotje' om een weergave eventueel weer wijzigbaar te maken.

Is de weergave gekopieerd naar de gebruikers in de rol, dan verschijnt ook op de weergave zelf een slotje:

LET OP: Beveiligde weergaven kunnen door de gebruikers niet worden hernoemd, verplaatst of verwijderd. Bevat een tab (zoals bovenstaande tab 'Signalering') op de startpagina beveiligde tegels, dan kan ook de naam van de tab niet worden aangepast.

Hoofdmenu verbergen

Per gebruiker kan vanaf deze release worden ingesteld of het hoofdmenu (verticale blauwe balk links in het scherm) moet worden getoond of niet. Het scherm ziet er met en zonder hoofdmenu als volgt uit:

Per gebruiker kan worden ingesteld of het hoofdmenu zichtbaar moet zijn of niet:

en (als default) kan het voor de gehele tenant worden ingesteld:

Importeren 'Extra eigenschappen'

Stamgegevens kunnen worden voorzien van zogenaamde 'Extra eigenschappen' (Extra velden) . Zijn extra eigenschappen aangemaakt, dan is in de stamgegevens onderaan een extra tab zichtbaar waarop de extra eigenschappen worden weergegeven. Zie onderstaand voorbeeld van twee extra eigenschappen 'FTE' en 'Divisie' op de Medewerkerkaart:

Extra eigenschappen exporteren of importeren was tot voor kort niet mogelijk, maar daar hebben we verandering in aangebracht. Exporteer je bovenstaand voorbeeld naar Excel, dan worden vanaf deze release ook de extra eigenschappen geëxporteerd:

Vervolgens kunnen waarden in Excel worden gevuld of gewijzigd en geïmporteerd in QicsMilestones.

LET OP: Namen van de extra eigenschappen dienen verschillend te zijn. Het is mogelijk om in QicsMilestones extra eigenschappen met identieke veldnamen aan te maken. Is dit het geval, dan is exporteren/importeren helaas niet mogelijk.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk