Release 13 februari 2024 - versie 1.0.61

Volgen

Wijzigingen in hoofdlijnen

De punten welke per koppeling zijn verwerkt in versie 1.0.61. Klik op de links voor een uitgebreidere omschrijving.

Koppeling Nr Korte omschrijving
Algemeen 15812 E-mailadres overschrijven bij gebruik van Payt
Exact Globe 16654 E-mailadres van contactpersoon factuur adres naar 'Email address to' via optie
Exact Globe 15047

Invoice Header vullen met waardes

Exact Globe 16844 Doorgeven ongeldige OurReference negeert het veld zonder foutmelding
Exact Online 12457 Adreswijzigingen worden niet overgenomen
Exact Online 12534 Uitgestelde omzet in EOL
Minox 16278 Mapping voor btw-codes en het btw-nummer voor klanten
Minox 15515 (Hotfix 1.0.59.3) Aanpassing om afrondingsverschillen te voorkomen
SnelStart 14851 Ondersteunen incasso (machtiging koppelen) 
Visma 15514 Mogelijkheid om het factuurnummer uit QicsMilestones te gebruiken
Visma 15399 Het veld hoofddebiteur uit Visma wordt gesynchroniseerd naar het veld debiteur
Visma 16389 Vervaldatum wordt in Visma zelf berekend op basis van betalingsconditie
     
   

Aandachtspunt: synchroniseren klanten

Bij het uitrollen van een nieuwe versie van de koppeling is het mogelijk dat er nieuwe mogelijkheden/velden beschikbaar zijn waardoor de synchronisatie van (alle) klanten wordt getriggered. Dat wil zeggen dat alle klanten (opnieuw) worden doorgezet. Dit betekent dat wijzigingen op klanten direct in QicsMilestones (dus niet via de koppeling) kunnen worden overschreven. Dit is de standaard werking, maar willen we in deze situatie graag benadrukken.


Minox

Daarbij is het voor sommige koppelingen niet mogelijk een wijzigdatum vast te houden. Dit houdt in dat bij een nieuwe versie van de koppeling de klanten ook opnieuw worden doorgezet. 

 

 

15812 - E-mailadres overschrijven bij gebruik van Payt

Het is nu mogelijk om een vast Payt e-mail adres te configureren welke in de koppeling standaard wordt gebruikt wanneer een klant wordt gesynchroniseerd. Dus wanneer deze instelling actief wordt gemaakt, kan dit e-mail adres standaard gevuld worden bij de klanten die worden gesynchroniseerd.

16654 - E-mailadres van contactpersoon factuur adres naar 'Email address to' via optie (Globe)

In Exact Globe kunnen contactpersonen met het type 'factuur' worden geregistreerd. Deze kunnen vanaf versie 1.0.61 gesynchroniseerd worden naar het factuuradres in QicsMilestones. Dit kunnen wij middels een instelling configureren en we horen het graag indien dit gewenst is.

 

15047 - Invoice Header vullen met waardes (Globe)

Vanaf deze versie worden de velden omschrijving, kostenplaats, medewerker, artikel, en project welke op de factuurregel worden meegenomen nu ook in de factuur kop meegenomen wanneer deze waarden gelijk zijn. Zijn de waarden verschillend, dan staat er niets.

16969 - Rapporteer waarschuwing als OurReference een ongeldige waarde heeft (Globe)

Wanneer een ongeldige (voor Exact Globe) OurReference wordt gevuld bij een factuur dan wordt deze bij het synchroniseren van een factuur genegeerd en wordt in plaats hiervan het boekstuknummer gebruikt. Dit is het geval wanneer deze meer dan 8 karakters (anders dan getallen) bevat. Wanneer dit het geval is, dan wordt dit vanaf nu gelogd.

12457 - Adreswijzigingen worden niet overgenomen (EOL)

Een adreswijziging in Exact Online werd niet direct doorgezet naar QicsMilestones. Hierdoor was een andere 'trigger' nodig om een wijziging door te zetten. Dit is opgelost.

12534 - Uitgestelde omzet (EOL)

Vanaf deze versie is er een nieuwe optie beschikbaar in de synchronisatie service voor EOL. Hier was het mogelijk om de factuurdatum of leveringsdatum in te stellen voor het bepalen van de omzetperiode van de journaalpost. Vanaf nu is hier de optie beschikbaar 'uitgestelde omzet'. Door deze instelling wordt naast de verkoopjournaalpost een memoriaaljournaalpost aangemaakt  wanneer de leveringsdatum in een andere (doorgaans eerdere) periode valt dan de factuurdatum.

Naast een omzetting in onze syncservice, dient hiervoor de instelling 'Periode-datumcontole' in EOL (Instellingen - Financieel) op 'Verplicht' te staan.

16278 - Mapping voor btw-codes en btw-nr voor klanten (Minox)

Het is nu mogelijk om btw-codes en btw-nummers bij klanten mee te synchroniseren. 

14851 - Ondersteunen incasso (machtiging koppelen) (SnelStart)

Het is nu mogelijk om een betalingsconditie 'incasso' mee te geven bij een factuur naar SnelStart wanneer er een incasomachting aanwezig is. Wanneer er geen machtiging aanwezig is, wordt er een foutmelding gelogd wanneer een betalingsconditie 'incasso' wordt meegegeven. 

15514 - Mogelijkheid om het factuurnummer uit QicsMilestones te gebruiken (Visma)

Het is nu mogelijk om het factuurnummer uit QicsMilestones als factuurnummer te gebruiken in Visma. In de koppeling kan dit vanaf heden worden geconfigureerd.

15399 - Het veld hoofddebiteur uit Visma wordt gesynchroniseerd naar het veld debiteur (Visma)

Vanaf deze versie wordt het veld 'hoofddebiteur' uit Visma gesynchroniseerd naar het veld 'Debiteur' (in QicsMilestones).

16389 - Vervaldatum wordt in Visma zelf berekend op basis van betalingsconditie (Visma)

De vervaldatum in Visma wordt nu bepaald op basis van het aantal dagen van de meegegeven betalingsconditie bij een factuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk