Koppeling met Multivers Online

Volgen

Algemeen

De koppeling met Multivers Online / Accountancy Gemak (hierna Multivers) maakt het mogelijk om  gegevens te synchroniseren tussen QicsMilestones en Multivers. De koppeling werkt twee kanten op en dit wordt in onderstaande schema weergegeven.

schema - Multivers.png

  • klantgegevens worden vanuit Multivers doorgezet naar QicsMilestones
  • verkoopboekingen worden verzonden naar Multivers

 

Hoe werkt de koppeling?

Wanneer de koppeling actief is, worden de verschillende gegevens vanuit Multivers doorgezet naar QicsMilestones en andersom. 

  • Nieuwe klanten worden gesynchroniseerd (➡️ QicsMilestones) 
  • Wijzigingen van klanten worden gesynchroniseerd (➡️QicsMilestones)
  • Verwerkte facturen worden doorgezet als verkoopboeking (➡️Multivers)

 

Schema en 'trigger'

De koppeling draait dagelijks van 07.00 uur tot 20.00, iedere 15 minuten. Een wijziging op één van de koppel-velden zal ervoor zorgen dat de koppeling wordt 'getriggerd'.

 

Aandachtspunten

Het is goed om te weten dat wanneer de koppeling actief is, gegevens zullen worden overschreven door wijzigingen maar dat verwijderingen niet worden doorgezet. Dus een wijziging op een relatie in Multivers zorgt ervoor dat deze wordt doorgezet naar QicsMilestones, waarbij de waarden van de koppelvelden (zie onderstaande overzicht) zullen worden overgenomen.

 

Welke gegevens worden er doorgezet?

Het is mogelijk om naast klanten ook BTW-codes, kostenplaatsen, artikelen en betalingscondities te importeren. In onderstaande overzichten worden de onderdelen en velden weergegeven welke via de koppeling worden doorgezet. De verkoopboeking van de factuur wordt uiteindelijk geëxporteerd.

  

Gegevens van Multivers naar QicsMilestones

 

  QicsMilestones   Multivers
VatCode Code VatCodeInfo VatCodeId
VatCode Name VatCodeInfo Description
VatCode Percentage VatCodeInfo VatPercentage
PaymentCondition CompanyId PaymentConditionInfo  
PaymentCondition Code PaymentConditionInfo PaymentConditionId
PaymentCondition Description PaymentConditionInfo Description
PaymentCondition Name PaymentConditionInfo Description
PaymentCondition PaymentTerm PaymentConditionInfo ExpirationDays
PaymentCondition PaymentConditionType PaymentConditionInfo  
CostCenter CompanyId CostCenterInfo  
CostCenter Code CostCenterInfo CostCentreId
CostCenter Name CostCenterInfo Description
Item IsActive ProductInfo  
Item CompanyId ProductInfo  
Item ItemCode ProductInfo ProductId
Item Name ProductInfo Description
Item ItemCode ProductInfo  
Item AllowTimeEntry ProductInfo  
Item WillBeInvoiced ProductInfo  
Item GLAccountRevenue ProductInfo AccountId
Item VatCodeId ProductInfo VatCodeId
Customer IsActive CustomerInfo  
Customer CompanyId CustomerInfo  
Customer Name CustomerInfo Name
Customer CustomerCode CustomerInfo CustomerId
Customer ContactPersonName CustomerInfo ContactPerson
Customer VatNumber CustomerInfo VatNumber
Customer Identification CustomerInfo CocRegistration
Customer SendInvoiceTo CustomerInfo Email
Customer InvoiceAddressContactPerson CustomerInfo  
Customer InvoiceAddressAddress1 CustomerInfo  
Customer InvoiceAddressAddress2 CustomerInfo  
Customer InvoiceAddressCity CustomerInfo  
Customer InvoiceAddressCountryCode CustomerInfo  
Customer InvoiceAddressCountryCode CustomerInfo  
Customer InvoiceAddressEmailAddress CustomerInfo  
Customer InvoiceAddressZipCode CustomerInfo  
Customer VisitAddressContactPerson CustomerInfo  
Customer VisitAddressAddress1 CustomerInfo  
Customer VisitAddressAddress2 CustomerInfo  
Customer VisitAddressCity CustomerInfo  
Customer VisitAddressCountryCode CustomerInfo  
Customer VisitAddressCountryCode CustomerInfo  
Customer VisitAddressEmailAddress CustomerInfo  
Customer VisitAddressZipCode CustomerInfo  

 

Gegevens van QicsMilestones naar Multivers

De verkoopboeking van de factuur wordt doorgezet naar Multivers. 

 

Wat is er nodig voor de koppeling?

Wanneer de koppeling in gebruik genomen wordt, dan hebben wij gegevens nodig om de koppeling technisch te leggen en goed in te richten. 

 

Benodigde gegevens

oAuth gebruiker authentiseren

Bij het authentiseren vul je in het nieuwe tabblad bij PORTAL GEBRUIKERSNAAM de gebruikers naam in zonder @. Dus stel je gebruikersnaam om in te loggen is u4svel0001@u4bsw.nl, dan vul je bij het authentiseren u4svel0001 in.

 

Aandachtspunten

In Multivers is het niet mogelijk om een specifiek BTW nummer mee te geven bij klanten. In plaats daarvan kun je op de klantenkaart alleen aangeven 'Ja', 'Nee' of 'Verlegd'.

 

 

Bij 'Ja' wordt er automatisch het hoge tarief ingevuld, bij 'Nee' wordt automatisch '0' ingevuld.
BTW verlegd kan niet worden gesynchroniseerd en dit zal niet worden doorgegeven.

 

 

 

Nuttige artikelen

Wat is oAuth?

Hoe maak ik een nieuwe oAuth gebruiker aan?

Welke synchronisatiefouten kunnen zich voordoen?

Facturen komen niet meer aan in mijn boekhouding. Wat moet ik doen?

 

 

 

 

#Technische documentatie

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk