Koppeling met Yuki

Volgen

Algemeen

De koppeling met Yuki maakt het mogelijk om gegevens te synchroniseren tussen QicsMilestones en Yuki. De koppeling werkt twee kanten op en dit wordt in onderstaande schema weergegeven.

schema - Yuki.png

 • klantgegevens worden vanuit Yuki doorgezet naar QicsMilestones
 • verkoopboekingen worden verzonden naar Yuki

Meer informatie over de koppeling op de website van Yuki.

Hoe werkt de koppeling?

Wanneer de koppeling actief is, worden de verschillende gegevens vanuit Yuki doorgezet naar QicsMilestones en andersom. 

 • Nieuwe klanten worden gesynchroniseerd (➡️ QicsMilestones) 
 • Wijzigingen van klanten worden gesynchroniseerd (➡️QicsMilestones)
 • Verwerkte facturen worden doorgezet als verkoopboeking (➡️Yuki)

 

Schema en 'trigger'

De koppeling draait dagelijks van 07.00 uur tot 20.00, iedere 15 minuten. Een wijziging op één van de koppel-velden zal ervoor zorgen dat de koppeling wordt 'getriggerd'.

 

Aandachtspunten

Het is goed om te weten dat wanneer de koppeling actief is, gegevens zullen worden overschreven door wijzigingen maar dat verwijderingen niet worden doorgezet. Dus een wijziging op een relatie in Yuki zorgt ervoor dat deze wordt doorgezet naar QicsMilestones, waarbij de waarden van de koppelvelden (zie onderstaande overzicht) zullen worden overgenomen.

 

Welke gegevens worden er doorgezet?

Het is dus mogelijk om klanten te importeren. In onderstaande overzicht worden de verschillende velden weergeven. De verkoopboeking wordt uiteindelijk geëxporteerd.


Gegevens van Yuki naar QicsMilestones

  QicsMilestones   Yuki
Customer ContactPersonName SearchContact MainContact.FullName
Customer InvoiceAddressContactPerson SearchContact MainContact.FullName
Customer VisitAddressContactPerson SearchContact MainContact.FullName
Customer CustomerCode SearchContact HID
Customer InvoiceAddressAddress1 SearchContact MailAddressLine_1
Customer InvoiceAddressAddress2 SearchContact MailAddressLine_2
Customer InvoiceAddressCity SearchContact MailCity
Customer InvoiceAddressCountry SearchContact Country
Customer InvoiceAddressEmailAddress SearchContact EMailWork
Customer InvoiceAddressZipCode SearchContact MailPostcode
Customer IsActive SearchContact IsActive
Customer CompanyId SearchContact  
Customer Name SearchContact Name
Customer VisitAddressAddress1 SearchContact AddressLine_1
Customer VisitAddressAddress2 SearchContact AddressLine_2
Customer VisitAddressCity SearchContact City
Customer VisitAddressCountry SearchContact Country
Customer VisitAddressEmailAddress SearchContact EmailWork
Customer VisitAddressZipCode SearchContact Postcode
Customer VatNumber SearchContact VATNumber
Customer LegalEntity SearchContact  
Customer Identification SearchContact CoCNumber
Customer SendInvoiceTo SearchContact EMailWork

 

Gegevens van QicsMilestones naar Yuki

De verkoopboeking wordt doorgezet naar Yuki. 

 

Wat is er nodig voor de koppeling?

Wanneer de koppeling in gebruik genomen wordt, dan hebben wij gegevens nodig om de koppeling technisch te leggen en goed in te richten. 

 

Benodigde gegevens

 • Domain API key
 • Bedrijfscode en bedrijfsnaam

Domain API key

Onderstaande stappen kunnen worden doorlopen om aan de domain API key te komen.

 • Log in met Yuki account op website
 • Ga naar 'Instellingen'
 • Ga naar 'Webservices' onder 'Integraties
 • Maak via het '+' icoon een nieuwe service aan 
 • Kies 'Alle webservice'  en kopieer de API-sleutel en sla de service op

Bedrijfscode en bedrijfsnaam

De bedrijfscode is in Yuki te vinden via:  Mijn domein > administratie (zie onderstaande schermafdruk)
De bedrijfsnaam is in Yuki te vinden via: Mijn domein > administratienaam (zie onderstaande schermafdruk)


Bedrijfscode


Bedrijfsnaam

 

Aandachtspunten

 • De klanten welke nu in QicsMilestones staan, moeten uiteraard ook (met gelijke klantnummers) bestaan in Yuki.

 

 

Nuttige artikelen

Wat is oAuth?

Hoe maak ik een nieuwe oAuth gebruiker aan?

Welke synchronisatiefouten kunnen zich voordoen?

Facturen komen niet meer aan in mijn boekhouding. Wat moet ik doen?

 

 

 

 

#Technische documentatie

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk