Koppeling met Minox

Volgen

Algemeen

De koppeling met Minox maakt het mogelijk om gegevens te synchroniseren tussen QicsMilestones en Minox. De koppeling werkt twee kanten op en dit wordt in onderstaande schema weergegeven.

schema - Minox.png

 • klantgegevens worden vanuit Minox doorgezet naar QicsMilestones
 • verkoopboekingen worden verzonden naar Minox

 

Hoe werkt de koppeling?

Wanneer de koppeling actief is, worden de verschillende gegevens vanuit Minox doorgezet naar QicsMilestones en andersom. 

 • Nieuwe klanten worden gesynchroniseerd (➡️ QicsMilestones) 
 • Wijzigingen van klanten worden gesynchroniseerd (➡️QicsMilestones)
 • Verwerkte facturen worden doorgezet als verkoopboeking (➡️Minox)

 

Schema en 'trigger'

De koppeling draait dagelijks van 07.00 uur tot 20.00, iedere 15 minuten. Een wijziging op één van de koppel-velden zal ervoor zorgen dat de koppeling wordt 'getriggerd'.

 

Aandachtspunten

Het is goed om te weten dat wanneer de koppeling actief is, gegevens zullen worden overschreven door wijzigingen maar dat verwijderingen niet worden doorgezet. Dus een wijziging op een klant in Minox zorgt ervoor dat deze wordt doorgezet naar QicsMilestones, waarbij de waarden van de koppelvelden (zie onderstaande overzicht) zullen worden overgenomen.

 

Welke gegevens worden er doorgezet?

Het is mogelijk om naast klanten ook artikelen, kostenplaatsen, betalingscondities en btw-codes te importeren. In onderstaande overzichten worden de onderdelen en velden weergegeven welke via de koppeling worden doorgezet. De verkoopboeking en eventueel PDF van de factuur worden uiteindelijk geëxporteerd.

 

  

Gegevens van Minox naar QicsMilestones

 

BTW codes      
Minox  ➡️ QicsMilestones 
VatResponse.id     VatCode.Code 
VatResponse.description     VatCode.Name 
VatResponse.percentage     VatCode.Percentage 
VatResponse.type*     VatCode.ReverseCharge 

* Wanneer het type het woord "verlegd" bevat, wordt "BTW verlegd" geselecteerd in QMS 
     
Kostenplaatsen      
Minox  ➡️ QicsMilestones 
CostCenterResponse.id     CostCenter.Code 
CostCenterResponse.decription     CostCenter.Name 
     
Betalingscondities      
Minox  ➡️ QicsMilestones 
PaymentTermResponse.id     PaymentCondition.Code 
PaymentTermResponse.description     PaymentCondition.Name 
PaymentTermResponse.description     PaymentCondition.Description 
PaymentTermResponse.days     PaymentCondition.PaymentTerm 
PaymentTermResponse.mandate*     PaymentCondition.PaymentConditionType 

 

* Wanneer het mandate gevuld is (maakt niet uit met wat) dan is het type DirectDebit, anders Credit 

Dit id wordt gerefereerd in Customer import     
     
Artikelen       
Minox  ➡️ QicsMilestones 
ItemResponse.blocked     Item.IsActive 
ItemResponse.id     Item.ItemCode 
ItemResponse.description     Item.Name 
ItemResponse.unit_packaging*     Item.ItemType 
true     Item.AllowTimeEntry 
true     Item.WillBeInvoiced 
ItemResponse.Vat.id     Item.VatCodeId 
ItemResponse.item_group_id**     Item.GLAccountRevenue 

* Wanneer unit_packaging "uur" is, dan is het ItemType Hours. In andere gevallen is het Expenses 
** De itemgroup wordt gezocht op basis van item_group.id. GLAccountRevenue wordt opgehaald uit deze groep uit de categorie "ledger_account.sales_revenue_nl" 
     
Klanten      
Minox  ➡️ QicsMilestones 
Customer.blocked     Customer.IsActive 
Customer.id     Customer.CustomerCode 
Customer.chamber_of_commerce     Customer.Identification 
Customer.payment_term.id     Customer.PaymentConditionId 
PostalAddress.name     Customer.Name 
PostalAddress.contact_name     Customer.ContactPersonName 
PostalAddress.email_addresses.First().email_address     Customer.SendInvoiceTo 
PostalAddress.contact_name     Customer.SendInvoiceRecipientName 
addressToUseForBezoek.contact_name     Customer.VisitAddressContactPerson 
addressToUseForBezoek.streetname_and_number     Customer.VisitAddressAddress1 
addressToUseForBezoek.country_code     Customer.VisitAddressCountryCode 
addressToUseForBezoek.country_code     Customer.VisitAddressCountry 
addressToUseForBezoek.email_addresses.First().email_address     Customer.VisitAddressEmailAddress 
addressToUseForBezoek.postal_code     Customer.VisitAddressZipCode 
addressToUseForBezoek.phone_number.First().phone_number     Customer.VisitAddressPhoneNumber 
foundStreetAddress.streetname_and_number != null     Customer.InvoiceAddressSameAsVisitAddress 
foundPostalAddress.contact_name     Customer.InvoiceAddressContactPerson 
foundPostalAddress.streetname_and_number     Customer.InvoiceAddressAddress1 
foundPostalAddress.country_code     Customer.InvoiceAddressCountryCode 
foundPostalAddress.country_code     Customer.InvoiceAddressCountry 
foundPostalAddress.email_addresses.First().email_address     Customer.InvoiceAddressEmailAddress 
foundPostalAddress.postal_code     Customer.InvoiceAddressZipCode 
foundPostalAddress.phone_number.First().phone_number     Customer.InvoiceAddressPhoneNumber 

* PostalAddress is Customer.address waar address_type is "postal" 
** addressToUseForBezoek wordt bepaald door te kijken of er zowel een postal als een street adres is ingevuld in Minox 
*** Debiteuren zonder naam in Minox worden niet geïmporteerd 

 

Gegevens van QicsMilestones naar Minox

De verkoopboeking van de factuur wordt doorgezet naar Minox.

 

Facturen - Kop       
QicsMilestones  ➡️ Minox 
Journalcode SyncService setting     line.journal.id 
overviewInvoice.InvoiceCustomerCompanyCustomerCode     line.account.id 
overviewInvoice.WorkInProgressDate || overviewInvoice.InvoiceDate     line.document_date 
invoiceHeaders.vatAmount + invoiceHeaders.AmountWithoutVat     line.debit 
overviewInvoice.InvoiceText (max 255)     line.description 
0.00     line.vat.amount 
overviewInvoice.InvoiceNumber     line.invoice_number 
     
Facturen - Regels       
QicsMilestones  ➡️  Minox 
Journalcode SyncService setting     line.journal.id 
invoiceLine.ItemCompanyGLAccountRevenue     line.account.id 
overviewInvoice.WorkInProgressDate || overviewInvoice.InvoiceDate     line.document_date 
(invoiceLine.Quantity  * invoiceLine.Price) + invoiceLine.IrregularityAmount     line.credit 
invoiceLine.Description(max 255)     line.description 
invoiceLine.VatPercentage * line.credit     line.vat.amount 
overviewInvoice.InvoiceNumber     line.invoice_number 
invoiceline.CostCenterCode *     line.cost_center.id 

* Alleen wanneer dit is ingesteld in de sync service configuratie 
   
     
Facturen - Gegroepeerde regels      
QicsMilestones  ➡️ Minox 
Journalcode SyncService setting     line.journal.id 
group.ItemCompanyGLAccountRevenue     line.account.id 
overviewInvoice.WorkInProgressDate || overviewInvoice.InvoiceDate     line.document_date 
(lines.Quantity  * lines.Price) + lines.IrregularityAmount     line.credit 
**     line.description 
lines.VatPercentage * line.credit     line.vat.amount 
overviewInvoice.InvoiceNumber     line.invoice_number 
group.CostCenterCode *     line.cost_center.id 
* Alleen wanneer dit is ingesteld in de sync service configuratie 
** Description is afhankelijk van welke velden ingesteld zijn in de syn service configuratie 
     
Facturen - Toeslag regels       
QicsMilestones  ➡️ Minox 
Journalcode SyncService setting     line.journal.id 
group.SurchargeItemCompanyGLAccountRevenue     line.account.id 
overviewInvoice.WorkInProgressDate || overviewInvoice.InvoiceDate     line.document_date 
lines.SurchargePercentage * ((lines.Quantity  * lines.Price) + lines.IrregularityAmount)     line.credit 
**     line.description 
group.VatPercentage * line.credit     line.vat.amount 
overviewInvoice.InvoiceNumber     line.invoice_number 

** Description is afhankelijk van welke velden ingesteld zijn in de syn service configuratie 

 

Wat is er nodig voor de koppeling?

Wanneer de koppeling in gebruik genomen wordt, dan hebben wij gegevens nodig om de koppeling technisch te leggen en goed in te richten. 

 

Benodigde gegevens

 • De oauth gebruiker waarmee gekoppeld wordt*
 • Het administratienummer van de administratie in Minox • Het klantnummer waarmee in Minox wordt ingelogd
 • De debiteuren grootboekrekening 

  * Bij het authentiseren van de oAuth user, kies bij 'Application' voor 'Minox'. En vervolgens, in het nieuwe tabblad, het e-mailadres en wachtwoord.

Nuttige artikelen

Wat is oAuth?

Hoe maak ik een nieuwe oAuth gebruiker aan?

Welke synchronisatiefouten kunnen zich voordoen?

Facturen komen niet meer aan in mijn boekhouding. Wat moet ik doen?

 

 

 

 

#Technische documentatie

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk