Koppeling met Visma.net

Volgen

Algemeen

De koppeling met Visma.net maakt het mogelijk om gegevens te synchroniseren tussen QicsMilestones en Visma.net. De koppeling werkt twee kanten op en dit wordt in onderstaande schema weergegeven. 

schema - Visma.png

 • klantgegevens worden vanuit Visma.net doorgezet naar QicsMilestones
 • verkoopboekingen en facturen (PDF) worden verzonden naar Visma.net

Hoe werkt de koppeling?

Wanneer de koppeling actief is, worden de verschillende gegevens vanuit Visma.net doorgezet naar QicsMilestones en andersom. 

 • Nieuwe klanten worden gesynchroniseerd (➡️ QicsMilestones) 
 • Wijzigingen van klanten worden gesynchroniseerd (➡️QicsMilestones)
 • Verwerkte facturen worden doorgezet als verkoopboeking en PDF (➡️AuditCase)

 

Schema en 'trigger'

De koppeling draait dagelijks van 07.00 uur tot 20.00, iedere 15 minuten.
Een wijziging op één van de koppel-velden zal ervoor zorgen dat de koppeling wordt 'getriggerd'.

 

Aandachtspunten

Het is goed om te weten dat wanneer de koppeling actief is, gegevens zullen worden overschreven door wijzigingen maar dat verwijderingen niet worden doorgezet. Dus een wijziging op een klant in Visma.net zorgt ervoor dat deze wordt doorgezet naar QicsMilestones, waarbij de waarden van de koppelvelden (zie onderstaande overzicht) zullen worden overgenomen.

 

Welke gegevens worden er doorgezet?

Het is mogelijk om naast klanten ook medewerkers, BTW codes en betalingscondities te importeren. In onderstaande overzicht worden per onderdeel de verschillende velden weergeven met de bron. De PDF van de factuur kan worden geëxporteerd.

 

 

 

Gegevens van Visma.net naar QicsMilestones

Vanuit Visma.net worden klanten overgenomen en daarnaast dus ook medewerkers, BTW codes, en betalingscondities.

  QicsMilestones   Visma.net
VatCode Code VatCategoryDTO VatCategoryId
VatCode Name VatCategoryDTO Description
VatCode Percentage VatCategoryDTO VatCategoryLines.First.VatRates.Last.VatRate
PaymentCondition CompanyId CreditTermDTO  
PaymentCondition TermsId CreditTermDTO TermsId
PaymentCondition Description CreditTermDTO Description
PaymentCondition Name CreditTermDTO Description
PaymentCondition PaymentTerm CreditTermDTO DueDay1
PaymentCondition PaymentConditionType CreditTermDTO  
Customer IsActive CustomerDTO Status
Customer CompanyId CustomerDTO  
Customer VisitAddressContactPerson CustomerDTO ContactAddress.Field1
Customer Name CustomerDTO Name
Customer CustomerCode CustomerDTO Number
Customer ContactPersonName CustomerDTO InvoiceContact.Name
Customer SendInvoiceTo CustomerDTO InvoiceContact.Email
Customer SendInvoiceRecipientName CustomerDTO InvoiceContact.Name
Customer InvoiceAddressContactPerson CustomerDTO InvoiceContact.Name
Customer InvoiceAddressAddress1 CustomerDTO InvoiceAddress.AddressLine1
Customer InvoiceAddressAddress2 CustomerDTO InvoiceAddress.AddressLine2
Customer InvoiceAddressAddress3 CustomerDTO InvoiceAddress.AddressLine3
Customer InvoiceAddressCity CustomerDTO InvoiceAddress.City
Customer InvoiceAddressCountryCode CustomerDTO InvoiceAddress.Country.Id
Customer InvoiceAddressCountry CustomerDTO InvoiceAddress.Country.Name
Customer InvoiceAddressEmailAddress CustomerDTO InvoiceContact.Email
Customer InvoiceAddressPhoneNumber CustomerDTO InvoiceContact.Phone1
Customer InvoiceAddressZipCode CustomerDTO InvoiceAddress.PostalCode
Customer VisitAddressContactPerson CustomerDTO MainContact.Name
Customer VisitAddressAddress1 CustomerDTO MainAddress.AddressLine1
Customer VisitAddressAddress2 CustomerDTO MainAddress.AddressLine2
Customer VisitAddressAddress3 CustomerDTO MainAddress.AddressLine3
Customer VisitAddressCity CustomerDTO MainAddress.City
Customer VisitAddressCountryCode CustomerDTO MainAddress.Country.Id
Customer VisitAddressCountry CustomerDTO MainAddress.Country.Name
Customer VisitAddressEmailAddress CustomerDTO MainAddress.Email
Customer VisitAddressPhoneNumber CustomerDTO MainAddress.Phone1
Customer VisitAddressZipCode CustomerDTO MainAddress.PostalCode
Customer PaymentConditionId CustomerDTO CreditTerms.Id

 

Gegevens van QicsMilestones naar Visma.net

De verkoopboeking en de PDF van de factuur worden doorgezet naar Visma.net. 

 

Wat is er nodig voor de koppeling?

Wanneer de koppeling in gebruik genomen wordt, dan hebben wij gegevens nodig om de koppeling technisch te leggen en goed in te richten. Daarbij zijn er enkele randvoorwaarden en aandachtspunten die we hieronder noemen.

 

Aandachtspunten

De klanten welke nu in QicsMilestones staan, moeten uiteraard ook (met gelijke klantnummers) bestaan in Visma.net. De btw-codes welke nu gebruikt worden in QicsMilestones moeten gelijk gemaakt worden aan de btw-codes uit Visma.net. In Visma wordt er gewerkt met BTW categoriën waar de verschillende BTW codes onder vallen.

 

Benodigde gegevens

Het gaat om de volgende gegevens:

  • De oauth gebruiker waarmee gekoppeld wordt*
  • De administratie: dit is het CompanyID zoals bekend in Visma    * Bij het authentiseren van de oAuth user, kies bij 'Application' voor 'Visma.net'. En vervolgens, in het nieuwe tabblad, het e-mailadres en wachtwoord. 

Nuttige artikelen

Welke synchronisatiefouten kunnen zich voordoen?

Hoe werkt de klantsynchronisatie / klantkoppeling tussen systemen?

 

 

 

 

#Technische documentatie

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk