Koppeling met SnelStart

Volgen

Algemeen

De koppeling met SnelStart maakt het mogelijk om gegevens te synchroniseren tussen QicsMilestones en SnelStart. De koppeling werkt twee kanten op en dit wordt in onderstaande schema weergegeven. 

schema - Snelstart.png

  • klantgegevens worden vanuit SnelStart doorgezet naar QicsMilestones
  • verkoopboekingen en facturen (PDF) worden verzonden naar SnelStart

Aanvullende informatie: https://www.snelstart.nl/qicsmilestones

 

Hoe werkt de koppeling?

Wanneer de koppeling actief is, worden de verschillende gegevens vanuit SnelStart doorgezet naar QicsMilestones en andersom. 

  • Nieuwe klanten worden gesynchroniseerd (➡️ QicsMilestones) 
  • Wijzigingen van klanten worden gesynchroniseerd (➡️QicsMilestones)
  • Verwerkte facturen worden doorgezet als verkoopboeking en PDF (➡️SnelStart)

 

Schema en 'trigger'

De koppeling draait dagelijks van 07.00 uur tot 20.00, iedere 15 minuten.
Een wijziging op één van de koppel-velden zal ervoor zorgen dat de koppeling wordt 'getriggerd'.

 

Aandachtspunten

Het is goed om te weten dat wanneer de koppeling actief is, gegevens zullen worden overschreven door wijzigingen maar dat verwijderingen niet worden doorgezet. Dus een wijziging op een klant in SnelStart zorgt ervoor dat deze wordt doorgezet naar QicsMilestones, waarbij de waarden van de koppelvelden (zie onderstaande overzicht) zullen worden overgenomen.

 

Welke gegevens worden er doorgezet?

Het is mogelijk om naast klanten ook kostenplaatsen te importeren. In onderstaande overzichten worden de onderdelen en velden weergegeven welke via de koppeling worden doorgezet. De verkoopboeking en eventueel PDF van de factuur worden uiteindelijk geëxporteerd.

 

  

Gegevens van SnelStart naar QicsMilestones

Vanuit SnelStart worden klanten overgenomen en daarnaast ook kostenplaatsen.

 

 

QicsMilestones

 

SnelStart

Customer IsActive Debtor  
Customer Name Debtor Naam
Customer CustomerCode Debtor Relatiecode
Customer CompanyId Debtor  
Customer ContactPersonName Debtor Vestigingsadres.Contactpersoon
Customer Identification Debtor KvKNummer
Customer VisitAddressContactPerson Debtor Vestigingsadres.Contactpersoon
Customer VisitAddressAddress1 Debtor Vestigingsadres.Straat
Customer VisitAddressZipCode Debtor Vestigingsadres.Postcode
Customer VisitAddressCity Debtor Vestigingsadres.Plaats
Customer VisitAddressCountry Debtor  
Customer VisitAddressCountryCode Debtor  
Customer VisitAddressEmailAddress Debtor Email
Customer VisitAddressPhoneNumber Debtor Telefoon
Customer InvoiceAddressContactPerson Debtor CorrespondentieAdres.Contactpersoon
Customer InvoiceAddressAddress1 Debtor CorrespondentieAdres.Straat
Customer InvoiceAddressZipCode Debtor CorrespondentieAdres.Postcode
Customer InvoiceAddressCity Debtor CorrespondentieAdres.Plaats
Customer InvoiceAddressCountry Debtor  
Customer InvoiceAddressCountryCode Debtor  
Customer VatNumber Debtor BtwNummer
Customer SendInvoiceTo Debtor FactuurEmailVersturen.Email
CostCenter Code CostCenter Nummer
CostCenter Name CostCenter Omschrijving
CostCenter CompanyId CostCenter  

 

Gegevens van QicsMilestones naar SnelStart

De verkoopboeking en de PDF van de factuur worden doorgezet naar SnelStart. Voor het exporteren van verkoopboekingen zijn er randvoorwaarden waar de boekingen aan moeten voldoen, willen ze succesvol worden overgezet naar SnelStart:

 

1. De klant bestaat in SnelStart (nieuwe klanten worden niet automatisch aangemaakt)

2. De grootboeken waarop geboekt wordt, bestaan in SnelStart

3. De BTW-code moet overeenkomen (zie BTW codes koppelen)

 

Wat is er nodig voor de koppeling?

Wanneer de koppeling in gebruik genomen wordt, dan hebben wij gegevens nodig om de koppeling technisch te leggen en goed in te richten. Daarbij zijn er enkele randvoorwaarden en aandachtspunten die we hieronder noemen.

 

Abonnemensvorm/pakket

Allereerst is de juiste abonnementsvorm benodigd om te kunnen koppelen. Dit is alleen mogelijk met het inOrde en Accountant pakket. 

 

BTW codes koppelen

De BTW codes dienen overeen te komen en dienen handmatig ingesteld te worden in QicsMilestones met onderstaande waarden en codes.

 

Naam 

BTW-code 

VerkopenLaag 

1 

VerkopenHoog 

2 

VerkopenOverig 

3 

VerkopenVerlegd 

4 

 

Importeren klanten

Klanten kunnen worden geimporteerd uit SnelStart. Indien het gewenst is om leveranciers te importeren, dan dient deze dus ook klant te zijn.

 

Benodigde gegevens

Nuttige artikelen

Welke synchronisatiefouten kunnen zich voordoen?

Facturen komen niet meer aan in mijn boekhouding. Wat moet ik doen?

 

 

 

 

#Technische documentatie

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk