Koppeling met Twinfield

Volgen

Algemeen

De koppeling met Twinfield maakt het mogelijk om gegevens te synchroniseren tussen QicsMilestones en Twinfield. De koppeling werkt twee kanten op en dit wordt in onderstaande schema weergegeven.


schema - Twinfield.png

 • klantgegevens worden vanuit Twinfield doorgezet naar QicsMilestones
 • verkoopboekingen worden verzonden naar Twinfield

 

Hoe werkt de koppeling?

Wanneer de koppeling actief is, worden de verschillende gegevens vanuit Twinfield doorgezet naar QicsMilestones en andersom. 

 • Nieuwe klanten worden gesynchroniseerd (➡️ QicsMilestones) 
 • Wijzigingen van klanten worden gesynchroniseerd (➡️QicsMilestones)
 • Verwerkte facturen worden doorgezet als verkoopboeking (➡️Twinfield)

 

Schema en 'trigger'

De koppeling draait dagelijks van 07.00 uur tot 20.00, iedere 15 minuten. Voor wat betreft het ophalen van projecten en medewerkers is dit standaard 240 min. Dit om het aantal calls te beperken en om de reden dat deze minder vaak wijzigen. Een wijziging op één van de koppel-velden zal ervoor zorgen dat de koppeling wordt 'getriggerd'.

 

Aandachtspunten

Het is goed om te weten dat wanneer de koppeling actief is, gegevens zullen worden overschreven door wijzigingen maar dat verwijderingen niet worden doorgezet. Dus een wijziging op een relatie in Twinfield zorgt ervoor dat deze wordt doorgezet naar QicsMilestones, waarbij de waarden van de koppelvelden (zie onderstaande overzicht) zullen worden overgenomen.

 

Welke gegevens worden er doorgezet?

Het is mogelijk om naast klanten/relaties ook artikelen, projecten, kostenplaatsen en btw-codes te importeren. De verkoopboeking wordt uiteindelijk geëxporteerd. In onderstaande overzicht worden de verschillende velden weergeven met de bron.

 

  

Gegevens van Twinfield naar QicsMilestones

  QicsMilestones   TwinField
Customer ContactPersonName Dimension ContactAddress.Field1
Customer InvoiceAddressContactPerson Dimension ContactAddress.Field1
Customer VisitAddressContactPerson Dimension ContactAddress.Field1
Customer CustomerCode Dimension Code
Customer InvoiceAddressAddress1 Dimension InvoiceAddress.Field2
Customer InvoiceAddressAddress2 Dimension InvoiceAddress.Field3
Customer InvoiceAddressCity Dimension InvoiceAddress.City
Customer InvoiceAddressCountryCode Dimension InvoiceAddress.Country.Value
Customer InvoiceAddressEmailAddress Dimension InvoiceAddress.Email
Customer InvoiceAddressZipCode Dimension InvoiceAddress.Postcode
Customer IsActive Dimension IsActive
Customer CompanyId Dimension  
Customer Name Dimension Name
Customer VisitAddressAddress1 Dimension PostalAddress.Field2
Customer VisitAddressAddress2 Dimension PostalAddress.Field3
Customer VisitAddressCity Dimension PostalAddress.City
Customer VisitAddressCountryCode Dimension PostalAddress.Country.Value
Customer VisitAddressEmailAddress Dimension PostalAddress.Email
Customer VisitAddressZipCode Dimension PostalAddress.Postcode
Customer VatNumber Dimension DefaultAddress.Field4
Customer VatCodeId Dimension Financials.Vatcode.Value
Customer SendInvoiceTo Dimension Financials.Ebillmail

 

Gegevens van QicsMilestones naar Twinfield

De verkoopboeking wordt doorgezet naar Twinfield. In dit artikel wordt beschreven hoe een financiële boeking vanuit QicsMilestones in Twinfield wordt aangemaakt. Bij het exporteren van de verkoopboeking is het mogelijk om de kostenplaats (in Twinfield - dimensie 2) mee te geven bij de boekingsregels.

 

Wat is er nodig voor de koppeling?

Wanneer de koppeling in gebruik genomen wordt, dan hebben wij gegevens nodig om de koppeling technisch te leggen en goed in te richten. 

 

Het gaat om de volgende gegevens:

 • Nummer en naam van de administratie in Twinfield
 • De oauth gebruiker waarmee gekoppeld wordt
  Bij het koppelen wordt met een eigen account (met voldoende rechten) ingelogd in Twinfield en deze gegevens zijn voor Qics niet inzichtelijk of te achterhalen. 
 • Het nummer van het verkoopdagboek
 • De debiteuren grootboekrekening 
 • Moeten de reeds gemaakte facturen als financiële boeking doorgezet worden naar Twinfield?

  Aandachtspunten

  De klanten welke nu in QicsMilestones staan, moeten uiteraard ook (met gelijke klantnummers) bestaan in Twinfield. De btw-codes welke nu gebruikt worden in QicsMilestones moeten gelijk gemaakt worden aan de btw-codes uit Twinfield. Dit betekent dat er een btw-code is met nummer 1 en 21% BTW, dan dient deze 'hernoemd' te worden naar de btw-code zoals deze staat in Exact Online bij excl 21% BTW.

   

 

 

Nuttige artikelen

Wat is oAuth?

Hoe maak ik een nieuwe oAuth gebruiker aan?

Hoe wordt een financiële boeking vanuit QM in Twinfield gemaak?

Welke synchronisatiefouten kunnen zich voordoen?

Facturen komen niet meer aan in mijn boekhouding. Wat moet ik doen?

 

 

 

#Technische documentatie

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk