Koppeling met King Finance (iMuis)

Volgen

Algemeen

De koppeling met King Finance (iMuis) (hierna King Finance) maakt het mogelijk om gegevens te synchroniseren tussen QicsMilestones en King Finance. De koppeling werkt twee kanten op en dit wordt in onderstaande schema weergegeven.

schema - King.png

  • klantgegevens worden vanuit King Finance doorgezet naar QicsMilestones
  • verkoopboekingen en facturen (PDF) worden verzonden naar King Finance

 

Hoe werkt de koppeling?

Wanneer de koppeling actief is, worden de verschillende gegevens vanuit King Finance doorgezet naar QicsMilestones en andersom. 

  • Nieuwe klanten worden gesynchroniseerd (➡️ QicsMilestones) 
  • Wijzigingen van klanten worden gesynchroniseerd (➡️QicsMilestones)
  • Verwerkte facturen worden doorgezet als verkoopboeking en PDF (➡️King Finance)

 

Schema en 'trigger'

De koppeling draait dagelijks van 07.00 uur tot 20.00, iedere 15 minuten. Voor wat betreft het ophalen van projecten en medewerkers is dit standaard 240 min. Dit om het aantal calls te beperken en om de reden dat deze minder vaak wijzigen. Een wijziging op één van de koppel-velden zal ervoor zorgen dat de koppeling wordt 'getriggerd'.

 

Aandachtspunten

Het is goed om te weten dat wanneer de koppeling actief is, gegevens zullen worden overschreven door wijzigingen maar dat verwijderingen niet worden doorgezet. Dus een wijziging op een relatie in Exact Online zorgt ervoor dat deze wordt doorgezet naar QicsMilestones, waarbij de waarden van de koppelvelden (zie onderstaande overzicht) zullen worden overgenomen.

 

Welke gegevens worden er doorgezet?

Het is mogelijk om naast klanten ook kostenplaatsen, medewerkers, artikelen, projecten, btw-codes en betalingscondities te importeren. In onderstaande overzichten worden de onderdelen en velden weergegeven welke via de koppeling worden doorgezet. De verkoopboeking en eventueel PDF van de factuur worden uiteindelijk geëxporteerd.

 

Gegevens van King Finance naar QicsMilestones

  QicsMilestones   King Finance
VatCode Code VATSales NR
VatCode Name VATSales OMSCHR
VatCode Percentage VATSales PERC
VatCode ReverseCharge VATSales  
PaymentCondition Code PaymentCondition NR
PaymentCondition Description PaymentCondition ZKSL
PaymentCondition Name PaymentCondition ZKSL
PaymentCondition CompanyId PaymentCondition  
PaymentCondition PaymentTerm PaymentCondition VERVDGN
PaymentCondition PaymentConditionType PaymentCondition  
Item VatCodeId Article  
Item GLAccountRevenue Article  
Item WillBeInvoiced Article  
Item IsActive Article  
Item ItemCode Article NR
Item ItemType Article  
Item CompanyId Article  
Item Name Article OMSCHR
Item AllowTimeEntry Article  
Customer CostCenterId Debtor  
Customer InvoiceAddressSameAsVisitAddress Debtor  
Customer ContactPersonName Debtor NAAM2
Customer VisitAddressContactPerson Debtor NAAM2
Customer CustomerCode Debtor NR
Customer CompanyId Debtor  
Customer Name Debtor NAAM
Customer VisiAddressAddress1 Debtor  
Customer VisitAddressCity Debtor PLAATS
Customer VisitAddressCountryCode Debtor LAND
Customer VisitAddressCountry Debtor LAND
Customer VisitAddressEmailAddress Debtor EMAIL
Customer VisitAddressZipCode Debtor POSTCD
Customer VatNumber Debtor BTWNR
Customer VisitAddressPhoneNumber Debtor TEL
Customer PaymentConditionId Debtor  
Customer IsActive Debtor  
Customer SendInvoiceTo Debtor EMAIL
Customer VatCodeId Debtor  
Customer Identification Debtor KVKNR
Customer InvoiceSpecification Debtor DECLTOEL
Customer ManagerResourceCompanyId Debtor MEDEWDEC
CostCenter Code CostCenter NR
CostCenter Name CostCenter OMSCHR
CostCenter CompanyId CostCenter  

 

Gegevens van QicsMilestones naar King Finance

De verkoopboeking en de PDF van de factuur worden doorgezet naar King Finance. 

 

Wat is er nodig voor de koppeling?

Wanneer de koppeling in gebruik genomen wordt, dan hebben wij gegevens nodig om de koppeling technisch te leggen en goed in te richten. 

 

Benodigde gegevens

Om de koppeling technisch te leggen hebben wij een omgevingscode nodig. 

  • Via KING Apps kan de Qics app allereerst worden geactiveerd*
  • In de app kan de omgevingscode worden gekopieerd
    (en naar de QicsMilestones consultant doorgestuurd)

* Om dit uit te kunnen voeren is de Cloud-Switch-module benodigd.

Bovenstaande stappen zijn nodig per bedrijf/administratie die gekoppeld wordt.

 

Nuttige artikelen

Wat is oAuth?

Hoe maak ik een nieuwe oAuth gebruiker aan?

Welke synchronisatiefouten kunnen zich voordoen?

Facturen komen niet meer aan in mijn boekhouding. Wat moet ik doen?

 

 

 

 

#Technische documentatie

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk