Welke tarieven kan ik vastleggen?

Volgen

In QicsMilestones wordt op vier niveaus met tarieven gewerkt:

Artikelen
Medewerkers
Klanten
Projecten

Timescope van een tarief

Tarieven hebben een geldigheidsduur en zijn geldig vanaf de aangegeven startdatum tot de startdatum van een (eventueel) opvolgend tarief. 

Voorbeeld:

In 2018 gold een uurtarief van € 100, terwijl het uurtarief voor 2019 is vastgesteld op € 105. Het uurtarief van 2019 heeft een startdatum van 1 januari 2019. Dit betekent dat het tarief van 2018 geldig is tot 1 januari 2019. Vanaf 1 januari 2019 wordt automatisch het nieuwe tarief van € 105 gebruikt.

Het customizen van tarieven

Binnen een project kan per facturatie-afspraak een geldend tarief worden gekozen. Wordt bijvoorbeeld gekozen voor 'Tarieven per medewerker' dan wordt tijdens het urenboeken op de betreffende facturatie-afspraak het medewerker tarief gebruikt. Wordt een medewerker tarief aangepast, dan geldt dit nieuwe tarief automatisch voor alle facturatie-afspraken met deze instelling.

Daarnaast kunnen tarieven ook project (of eigenlijk facturatie-afspraak) specifiek worden aangepast. Dit houdt in dat tarieven bijvoorbeeld voor bepaalde medewerkers (of artikelen) op een bepaalde facturatie-afspraak kunnen worden aangepast. Dit specifieke tarief geldt dan uitsluitend voor deze facturatie-afspraak. Let op: wordt een medewerker tarief vervolgens op de medewerker aangepast, dan blijft op de facturatie-afspraak het specifieke tarief gelden. 

Voorbeeld:

Het medewerker tarief voor Janny is € 100. Passen we dit op project X, facturatie afspraak Y aan naar € 90, dan wordt voor project X, facturatie afspraak Y een tarief van € 90 gebruikt tijdens urenschrijven. Wordt het medewerker tarief van  100 op de medewerker kaart verhoogt naar 110, dan zal dit nieuwe tarief voor alle facturatie afspraken gaan gelden waar is gekozen voor de instelling 'Tarieven per medewerker', echter op project X, facturatie afspraak Y blijft € 90 van kracht. 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk