Inloggen

Volgen

Om met het systeem te werken dient eerst ingelogd te worden in het systeem. Dit gaat via het user account. Een user account kan aan één (doorgaans voor managers of supervisors) persoon worden toegewezen of kan aan meerdere personen worden toegewezen (aan medewerkers van een afdeling die op hetzelfde account kunnen werken).

Om in te loggen in het systeem dient in de webbrowser (Internet Explorer, Safari of Chrome) geopend te worden via de hyperlink die u van ons via de mail heeft ontvangen:

https://[uw bedrijfsnaam].qicshms.nl/#/

Als de website is geladen wordt het volgende inlogscherm weergegeven:

In dit scherm moeten de gegeven worden ingevoerd van het juiste useraccount dat via de administrator verstrekt zal worden:

Username: (emailadres)

Password: (opgegeven password door administrator)

Als het vinkje "Remember me" wordt aangevinkt dan onthoudt het programma de inloggegevens voor de volgende keer dat ingelogd moet worden.

 

Na het inloggen wordt het beginscherm geladen. Voordat je hiernaar toe kunt, moet eerst de medewerker gebonden pincode ingeven worden. Op die manier herkent Procs wie er op dat moment als supervisor van dienst werkt. Door het vakje "remember for 30 minutes" aan te vinken wordt de code maximaal 30 minuten onthouden. Daarna zal de pincode opnieuw gevraagd worden.

 

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk