Waarom wordt de projectcode en -naam niet weergegeven

Volgen

In het scherm [Facturatie] -> [Facturen] kunnen de projectcode en de projectnaam als kolom worden toegevoegd. Komen er in factuurvoorstellen meerdere projecten voor, dan zullen voor de betreffende voorstellen de kolommen [Projectcode] en [Project] niet zijn gevuld in het scherm [Facturatie] -> [Facturen].

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk