Koppeling AP & AFAS

Volgen

 

Afbeelding met pijl

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Algemeen

Verschillende versies

Profit = Is de onpremise omgeving van Afas. Alle wijzigingen in profit worden meteen doorgevoerd in de database. 

Insite = is de web versie van Afas. De gegevens hoeven niet meteen zichtbaar te zijn in de database.

Insite kan ingeregeld zijn met Workflows. Hierdoor is het mogelijk dat bepaalde wijzigingen niet meteen zichtbaar zijn en niet gesynchroniseerd worden. Deze wijzigingen worden pas zichtbaar na het afhandelen van de workflow(s).

 

Configuratie van stamgegevens (de inrichting) gebeurt in Profit (bijv. btw-codes, kostenplaatsen). 

Belangrijke voorwaarde: documentatie vanuit Portaal/Insite (en dus niet vanuit Profit).

 

Er zijn verplichte velden welke aangegeven zijn met een *. Deze moeten sowieso gevuld zijn.

 

Achtergrondprocessen

In de achtergrond processen (via instellingen) staat aangegeven wanneer en in welke frequentie gegevens overgehaald worden vanuit AFAS naar AssistPlanner.

 

De 4 belangrijkste achtergrondprocessen zijn:

 

 • Relaties
 • Relatie mutaties
 • Medewerkers
 • Medewerker mutaties

 

De gegevens voor klanten worden in meerdere tabellen opgeslagen in AFAS.

Zo heb je een tabel voor de klantgegevens (naam etc) en een koppeltabel voor de adressen

Wanneer er een wijziging is in de relatie (dus niet het adres) dan wordt deze wijziging opgepakt door het achtergrond proces “relaties”. Indien er alleen een wijziging is op het adres, dan wordt deze gedetecteerd door het achtergrond proces “klant mutaties” waarna de achtergrond proces relaties opgestart wordt en de gegevens overgenomen worden.

 

Hetzelfde geldt ook voor de medewerkers

Wijzigingen op de medewerker zelf (dus naam, e-mail etc) worden opgepakt door het achtergrondproces “medewerker”

Wijzigingen in roosters, contracten etc, worden opgeslagen in koppeltabellen en worden gedetecteerd door het achtergrond proces “medewerker mutaties”. De achtergrond proces medewerker haalt vervolgens alles wat aan de medewerker gerelateerd is over naar AssistPlanner.

 

Wanneer er een wijziging wordt gedaan op de klant/medewerker (dus niet op de koppeltabellen) dan wordt dit opgepakt door de achtergrond proces “medewerker” of “relatie”. 
Alle koppeltabellen worden dan ook gesynchroniseerd.

 

Wanneer er een wijziging doorgevoerd wordt in een koppeltabel, dan wordt deze gedetecteerd door het achtergrondproces “medewerker mutaties” of “relatie mutaties”. Hierna worden alle koppeltabellen van de relatie/medewerker opgehaald.

 

Wanneer er een wijziging wordt gedaan in een koppeltabel dan wordt de mutatiedatum aangepast waardoor deze door het achtergrondproces opgepakt kan worden. 
Hetzelfde geldt uiteraard ook voor wijzigingen op de medewerker/relatie.

Zodra er wijzigingen zijn op een entiteit, zal de ‘sysmodified’ wijzigen. De verschillende koppelingen halen de gegevens over op basis van een gewijzigde ‘sysmodified’ veld.  Praktisch alle velden in AFAS hebben een sysmodified veld. Deze sysmodified velden kunnen aan en uit worden gezet in het logboek. 

 

Note: mutations gonnectoren halen zelf geen gegevens over van Afas naar AssitPlanner. Maar zij detecteren wijzigingen waardoor een ander proces de gegevens overhaalt.

 

 

Voorbeeld uit AFAS:

 

 

Overzicht GetConnectoren 

Overzicht:

Table

Description automatically generated

Figuur 1: GetConnectoren Afas profit

 

Overzicht UpdateConnectoren

Update connectoren worden niet besproken in dit document:

Table

Description automatically generated

Figuur 2: Update Connectoren

 

 

Aanmaken relaties in Afas

 

Een relatie type in Afas komt overeen met een classificatie in AP.

Bij het aanmaken van een relatie in Afas geef je een type op. Hierbij heb je de keuze uit de volgende types:

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Figuur 3: Relatie types (Afas)

 

Deze komen overeen met de classificaties in AP

Graphical user interface

Description automatically generated

Figuur 4: Classificaties (AP)

 

Er is één uitzondering namelijk de uitzendbureaus (UB). In Afas bestaat er geen relatietype uitzendbureaus.  

 

In AP wordt bepaald onder welke type de relatie komt te staan (cliënten of bedrijven).

Dit wordt gedaan op basis van de relatietype in AP (Van de classificatie (menu Instellingen-Stambestanden-Classificaties).

Alle relaties met een classificatie waarvan het type ‘Extramuraal’ is, worden getoond onder cliënten. 
Alle relaties met een classificatie waarvan niet het type ‘Extramuraal’ is, worden getoond onder bedrijven.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Figuur 5: Classificatie (AP)

Dus kijkende naar de classificaties in AP, dan zijn alleen de gemeente en Overige debiteuren niet van het type ‘Extramuraal’. Relaties met deze classificatie, worden dus getoond onder ‘Bedrijven’. Alle overige onder ‘Cliënten’.

 

Relaties worden aangemaakt in Afas.

Bij het aanmaken van de relatie is het dus belangrijk om het juiste type (verkooprelatie) mee te geven

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Figuur 6: Type verkooprelatie (Afas)

 

Een uitzendbureau is een uitzondering.

Deze wordt aangemaakt als Crediteur (Organisatie).

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Figuur 7: Aanmaken uitzendbureau (Afas)

 
Vervolgens moet er in profit onder tab algemeen, het profiel worden ingevuld (UB)

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Figuur 8: Profiel ingeven UB (Afas)

Daarna moet op tabblad crediteur worden aangegeven dat het een crediteur is, de verzamelrekening en betalingsvoorwaarden moeten ingegeven worden. 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Figuur 9: Crediteur aanmaken (Afas)

 

 

Afhankelijk van het gekozen type, wordt er in AssistPlanner een gemeente, cliënt of bedrijf aangemaakt.

Graphical user interface, application, table

Description automatically generated

Figuur 10: GetConnector relaties

 

 

Aanmaken cliënt in AFAS

 

Hoe vaak komt de data over?

Staat ingesteld in de achtergrond processen instellingen in AP. Klanten worden om de 5 min gesynchroniseerd

 

Wat wordt er gesynchroniseerd?

De volgende velden worden gesynchroniseerd naar Assist Planner:

 1. Klantgegevens
 2. BSN nummer
 3. Adresgegevens
 4. E-mailadres
 5. Mobiele telefoonnummer
 6. Telefoonnummer
 7. Relatiemanager
 8. Classificatie/Type
 9. Bankrekening
 10. Betalingsconditie

 

Graphical user interface

Description automatically generated

Figuur 11: Aanmaken verkooprelatie Afas (naam)

Chart

Description automatically generated with medium confidence

Figuur 12: Aanmaken cliënt Afas (adres)

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

Figuur 13: Aanmaken cliënt Afas (overig)

De gegevens komen dan als volgt in Assist Planner te staan:

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Figuur 14: Assist Planner cliënt

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Figuur 15: Assist Planner cliënt (Account)

 

Zijn er bijzonderheden?

Nvt.

 

Aanmaken gemeente in AFAS

 

Hoe vaak komt de data over?

Staat ingesteld in de achtergrond processen instellingen in AP. Relaties worden om de 5 min gesynchroniseerd

 

Wat wordt er gesynchroniseerd?

De volgende velden worden gesynchroniseerd naar Assist Planner:

 1. Klantgegevens
 2. Adresgegevens
 3. E-mailadres
 4. Telefoonnummer
 5. Relatiemanager
 6. Classificatie/Type
 7. Bankrekening
 8. Betalingsconditie

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Figuur 16: Aanmaken gemeente Afas (naam)

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Figuur 17: Aanmaken gemeente Afas (overig)

 

De gegevens komen dan als volgt in Assist Planner te staan:

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

Figuur 18: Assist Planner gemeente

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Figuur 19: Assist Planner gemeente (Account)

 

Zijn er bijzonderheden?

 

Een relatie wordt niet aangemaakt, als:

 1. Het nummer alphanumeric is
 2. Het persoonsnummer en organisatie nummer niet gelijk zijn

 

Aanmaken Zorginstelling in AFAS

 

Hoe vaak komt de data over?

Staat ingesteld in de achtergrond processen instellingen in AP. Klanten worden om de 5 min gesynchroniseerd

 

Wat wordt er gesynchroniseerd?

De volgende velden worden gesynchroniseerd naar Assist Planner:

 1. Klantgegevens
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. Relatiemanager
 5. Classificatie/Type
 6. Bankrekening
 7. Betalingsconditie

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Figuur 20: Aanmaken zorginstelling Afas Insite (naam)

 

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Figuur 21: Aanmaken zorginstelling Afas Insite (overig)

 

De gegevens komen dan als volgt in Assist Planner te staan:

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Figuur 22: Assist Planner zorginstelling

Zijn er bijzonderheden?

Postadres in Afas, wordt doorgezet als factuuradres in AssistPlanner.

Aanmaken Contactpersoon in AFAS

 

Hoe vaak komt de data over?

Staat ingesteld in de achtergrond processen instellingen in AP 

Wordt iedere 10 min gesynct

 

Wat wordt er gesynchroniseerd?

De volgende velden worden gesynchroniseerd naar Assist Planner:

 1. Naam
 2. E-mailadres

 

Graphical user interface, table

Description automatically generated

Figuur 23: GetConnector Contactpersoon

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Figuur 24: Aanmaken contactpersoon Afas insite

 

 

Om het e-mailadres in te geven moet de contactpersoon eerst opgeslagen worden, en vervolgens moet de persoon geopend worden:

Graphical user interface, text, application, email, website

Description automatically generated

Figuur 25: Openen contactpersoon Afas Insite

 

Daarna kan het e-mailadres ingegeven worden welke gesynct wordt naar Assist Planner:

Graphical user interface, application, email

Description automatically generated

Figuur 26: Aanpassen contactpersoon Afas Insite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gegevens komen dan als volgt in Assist Planner te staan:

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Figuur 27: Contactpersoon Assist Planner

 

Wanneer je op details klikt wordt het volgende getoond:

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Figuur 28: Aanmaken account contactpersoon Assist Planner

Op dat moment kan er een account worden aangemaakt.

 

Zijn er bijzonderheden?

 • Voor het aanmaken van een account (in AP) voor de contactpersoon moet er in AFAS het werkmailadres gebruikt worden.
 • In de omgeving waar deze handleiding aangemaakt is, was het werkmailadres niet beschikbaar, vandaar de workaround met het heropenen van de persoon.
 • De connector haalt meer gegevens over, maar deze worden niet getoond bij de contactpersoon in AssistPlanner
 • Er kunnen contactpersonen worden aangemaakt bij cliënten en organisaties. Deze worden door dezelfde connector opgehaald.

 

 

Aanmaken medewerkers in AFAS

 

Hoe vaak komt de data over?

Staat ingesteld in de achtergrond processen instellingen in Assist Planner. Medewerkers worden elke 5 min gesynchroniseerd

 

Wat wordt er gesynchroniseerd?

De volgende velden worden gesynchroniseerd naar Assist Planner:

 1. BSN nummer
 2. Geboortedatum
 3. Naamgegevens
 4. Adresgegevens
 5. E-mailadres (Let op dit moet het werk e-mailadres zijn)
 6. Begindatum contract
 7. Einddatum contract
 8. Functie
 9. Kostenplaats
 10. Aantal uren per week

 

GetConnector Medewerkers

Graphical user interface, application, table

Description automatically generated

Figuur 29: GetConnector Medewerkers

 

 

Stap 1: Nieuwe medewerker 
Graphical user interface, application

Description automatically generated

Figuur 30: Nieuwe medewerker Asas Insite (naam) – Stap 1

 

 

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Figuur 31: Nieuwe medewerker Afas Insite (adres) – Stap 1

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Figuur 32: Aanmaken medewerker Afas insite (overig) – Stap 1

 

 

GetConnector Medewerker contracten

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Figuur 33: GetConnector Medewerker contracten

 

Stap 2: Contract, functie, rooster, salaris

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Figuur 34: Aanmaken contract Afas Insite -  Stap 2 (1)

 

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Figuur 35: Aanmaken contract Afas Insite -  Stap 2 (2)

 

 

 

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Figuur 36: Medewerker Assist Planner

 

 

Er kan alleen een account worden aangemaakt wanneer het e-mailadres uit AFAS van het type zakelijk is.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Figuur 37: Medewerker Account Assist Planner

 

 

Graphical user interface, application, Word

Description automatically generated

Figuur 38: Medewerker Contract Assist Planner

Zijn er bijzonderheden?

 • Het BSN nummer wordt niet getoond op de medewerker kaart
 • Voor het aanmaken van een account (in AP) voor de medewerker moet er in AFAS het werke-mailadres gebruikt worden.
 • In AFAS is de manager gekoppeld aan de organisatorische eenheid OE. 
  Dus een wijziging van manager zal gedaan moeten worden op de OE.
 • Ook voor het aanmaken van zzp’ers moet het werk e-mailadres gebruikt worden.

Een medewerker wordt niet gesynced, als:

 • Het type medewerker niet is ingevuld
 • Als er geen contracten zijn
 • Als hij niet aan aan de juiste (instelling) werkgever hangt
 • Als het een alphanumeric medewerkernummer heeft
 • Als persoon en medewerkernummer niet gelijk zijn
 • Zodra er overlap is bij contracten (datums in afas)

Wanneer een contract later toegevoegd wordt aan een medewerker, dan wordt het contract pas gesynct wanneer deze op die dag in gaat. (Als de medewerker nog niet gesynct is, wordt deze ook pas gesynct op de startdatum van het contract).

De medewerker en contract kunnen eerder gesynct worden door een wijziging in de medewerker door te voeren. 

 

Wijzigen functie van medewerker in AFAS

 

Hoe vaak komt de data over?

Staat ingesteld in de achtergrond processen instellingen in AP 

Wordt iedere 10 min gesynct

 

Wat wordt er gesynchroniseerd?

De volgende velden worden gesynchroniseerd naar Assist Planner:

 1. Ingangsdatum
 2. Functie

 

Contract mutaties

 

Figuur 39: GetConnector Contract mutaties

 

Werkrooster mutaties

Figuur 40: Get Connector Werkrooster mutaties

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Figuur 41: Functie, contracturen en/of salaris wijziging Afas Insite

 

 

A picture containing text

Description automatically generated

Figuur 42: Wijziging contracturen Assist Planner

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Figuur 43: Wijziging functie Assist Planner

 

Zijn er bijzonderheden?

Wijzigingen op kostenplaats, manager, kostendrager en functie worden alleen overgezet van AFAS naar AP wanneer deze betrekking hebben op het huidige contract.  
Het systeem kijkt naar het huidige contract en bekijkt dan welke kostenplaats, manager, kostendrager en functie er op de startdatum van het huidige contract geldig waren.

(Het is in profit mogelijk om deze gegevens te wijzigen (met een ingangsdatum) zonder dat er een nieuw contract wordt aangemaakt. In dat geval zal de wijziging niet doorgevoerd worden naar AP.

 

Wijzigingen in insite resulteren altijd tot een nieuw contract, en worden dus overgenomen naar AP.

 

Contract verlengen van medewerker in AFAS

 

Hoe vaak komt de data over?

Staat ingesteld in de achtergrond processen instellingen in AP 

Wordt iedere 10 min gesynct

 

Wat wordt er gesynchroniseerd?

De volgende velden worden gesynchroniseerd naar Assist Planner:

 1. Einddatum
 2. Aantal uren per week
 3. Formatieplaats (hieraan zit de manager en kostenplaats gekoppeld)
 4. Functie

 

 

Figuur 44: Contract verlengen Afas insite (einddatum contract)

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Figuur 45: Contract verlengen Afas insite (uren per week)

 

 

 

Figuur 46: Contract verlengen Afas insite (formatieplaats, functie)

 

 

Figuur 47: Wijziging contract Assist Planner (manager, functie en kostenplaats)

 

 

Figuur 48: Wijziging contract Assist Planner (einddatum contract, aantal uur per week)

 

Zijn er bijzonderheden?

 

Bij het verlengen van een contract wordt er een nieuw contract aangemaakt. 
Bij het verlengen kan de formatieplaats gewijzigd worden. Aan de formatieplaats zit (via de Organisatorisch Eenheid (OE)) de manager en kostenplaats gekoppeld.

 

Wat is OE?

Een organisatorische eenheid geeft een bepaalde laag in het organigram weer. Met Profit wordt standaard een aantal organisatorische eenheid typen meegeleverd, maar je kunt zelf typen toevoegen.

Het is mogelijk om meerdere organisatorische eenheid typen op dezelfde laag te plaatsen. Dit geldt niet voor laag 0. Deze laag geldt alleen voor de holding. Voor meer informatie over het juist inrichten van een OE met alle bijbehorende onderdelen kan Afas worden geraadpleegd.

Contracturen van medewerker in AFAS wijzigen

 

Hoe vaak komt de data over?

Staat ingesteld in de achtergrond processen instellingen in Assist Planner.

Wordt iedere 10 min gesynct.

 

Wat wordt er gesynchroniseerd?

De volgende velden worden gesynchroniseerd naar Assist Planner:

 1. Begindatum
 2. Aantal uren per week

 

 

 

Figuur 49: Contracturen wijzigen Afas Insite

 

 

Figuur 44: Wijziging contracturen Assist Planner

 

Zijn er bijzonderheden?

Bij het wijzigen van de contracturen wordt het bestaande contract afgesloten en wordt er een nieuw contract aangemaakt met de startdatum en aantal uur per week welke ingegeven is.

 

 

Uit dienst melden van medewerker in AFAS 

 

Hoe vaak komt de data over?

Staat ingesteld in de achtergrond processen instellingen in Assist Planner.

Wordt iedere 10 min gesynct.

 

Wat wordt er gesynchroniseerd?

De volgende velden worden gesynchroniseerd naar Assist Planner:

 1. Datum uit dienst

 

 

Figuur 50: : Uit dienst melden medewerker Afas Insite

 

 

Figuur 51: Einddatum contract Assist Planner

 

 

 

Figuur 52: Medewerker inactief Assist Planner

 

Zijn er bijzonderheden?

Het uit dienst melden van de medewerker zorgt ervoor dat de medewerker inactief komt te staan en ook het contract van de medewerker wordt inactief gezet (als deze nog niet inactief was).

 

Verlof

 

Hoe vaak komt de data over?

N.v.t.

 

Wat wordt er gesynchroniseerd?

Verlofopbouw wordt niet gesynchroniseerd met Afas.

 

In de Afas koppeling instellingen staat ingesteld dat er voor medewerkers met een contract (geen 0-uren contract) altijd verlofopbouw hebben op basis van het contract. 
Bij nul-uren contract medewerkers is er de mogelijkheid om geen verlof op te bouwen.

 

Figuur 53: Algemene instellingen Afas koppeling (Assist Planner)

 

Verlofcorrecties

 • Verlofcorrecties worden doorgevoerd in Afas. Deze worden ’s nachts opgehaald naar Assist Planner
 • In de Achtergrondprocessen staat ingesteld wanneer de correcties voor het laatst opgehaald zijn.

 

Zijn er bijzonderheden?

 • Betaald en onbetaald verlof moeten geregistreerd worden in AssistPlanner. Deze worden dus niet gesynchroniseerd vanuit Afas.

 

Tijd-voor-Tijd

 

Hoe vaak komt de data over?

De data komt 1x per dag in de nacht over vanuit Afas.

Wat wordt er gesynchroniseerd?

In Afas worden de correcties doorgevoerd. 

 

Zijn er bijzonderheden?

Tijd voor tijd wordt ingericht in AP. In de instellingen staat welke Afas componenten er gebruikt worden.

 

Er zijn twee bedrijfsinstellingen in Assist Planner

 

Figuur 54: Bedrijfsinstellingen (Assist Planner)

 

De instelling “Overuren uitbetalen” is een default instelling. Per medewerker kan hiervan afgeweken worden.

 

 

 

Overige GetConnector mappings

 

Figuur 55: Overige GetConnectoren

 

Adressen

 

Hoe vaak komt de data over?

De adressen komen 1 keer per dag mee met de medewerker/relatie mutaties.

 

Wat wordt er gesynchroniseerd?

 • Straat
 • Huisnummer
 • Toevoeging huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Provincie
 • Land
 • Begindatum (adresmutatie)
 • Einddatum (adresmutaties)

 

Adressen

Figuur 56: GetConnector Adressen

 

Adresmutaties

Figuur 57: GetConnector Adresmutaties

 

Figuur 58: Adres in Afas

 

Voorbeeld AssistPlanner

Figuur 59: Adres in AssistPlanner

 

 

Zijn er bijzonderheden?

 • Een adres wordt ingevuld op een relatie, medewerker of contactpersoon.
 • Postadres in Afas, wordt doorgezet als factuuradres in AssistPlanner

 

Classificaties

 

Hoe vaak komt de data over?

De gegevens worden 1 keer per dag overgehaald uit Afas (rond het middaguur)

 

Wat wordt er gesynchroniseerd?

 • Code
 • Omschrijving

 

Figuur 60: GetConnector Classificaties

 

Mogelijkheden in Afas

Figuur 61: Classificaties in Afas

 

Getoond in AssistPlanner (voorbeeld cliënt)

Figuur 62: Voorbeeld Classificatie in AssistPlanner

 

Zijn er bijzonderheden?

N.v.t.

Aanmaken BTW code in AFAS

 

Hoe vaak komt de data over?

In AP bij instellingen (Achtergrond processen AFAS) staat dat 1x per dag (elke dag) de gegevens gesynchroniseerd worden.

 

Wat wordt er gesynchroniseerd?

De volgende velden worden gesynchroniseerd naar Assist Planner:

 1. Btw-code
 2. Code inkoop/verkoop
 3. Omschrijving
 4. Btw-tariefgroep
 5. Rekening

 

Figuur 63: GetConnector BTWCode

 

Klik in menu “Financieel – BTW/ICP – Inrichting” op BTW code:

 

Figuur 64: BTW code Afas profit

 

 

Vul onderstaande velden in:

Figuur 65: BTW code Afas profit

 

Deze velden worden naar Assist Planner gesynchroniseerd:

Figuur 66: AssistPlanner BTW code

 

Zijn er bijzonderheden?

N.v.t.

 

 

Kostenplaatsen

 

Hoe vaak komt de data over?

In AP bij instellingen (Achtergrond processen AFAS) staat dat 1x per dag (elke dag) de gegevens gesynchroniseerd worden.

 

Wat wordt er gesynchroniseerd?

 • Code
 • Omschrijving

 

Figuur 67: GetConnector Kostenplaats

 

Inrichting Afas

Figuur 68: Kostenplaats in Afas

 

Koppeling aan functie

Figuur 69: Koppeling kostenplaats aan functie in Afas

 

Getoond in AssistPlanner (voorbeeld cliënt)

Figuur 70: Voorbeeld kostenplaats cliënt AssistPlanner

 

 

 

Getoond in AssistPlanner (voorbeeld medewerker via functie)

Figuur 71: Voorbeeld kostenplaats medewerker AssistPlanner

 

Zijn er bijzonderheden?

 • Kostenplaatsen zijn gekoppeld aan werkgevers (dus moeten ook via de werkgever ingegeven worden).
 • Kostenplaatsen worden aan de medewerker gekoppeld via de functie van de medewerker

 

Kostendragers

 

Hoe vaak komt de data over?

In AP bij instellingen (Achtergrond processen AFAS) staat dat 1x per dag (elke dag) de gegevens gesynchroniseerd worden.

 

Wat wordt er gesynchroniseerd?

 • Code
 • Omschrijving

 

Figuur 72: GetConnector Kostendrager

 

Inrichting Afas

Figuur 73: Kostendrager Afas

 

Koppeling aan functie

Figuur 74: Kostendrager koppeling Afas

 

Getoond in AssistPlanner (voorbeeld cliënt)

Figuur 75: Kostendrager cliënt AssistPlanner

 

 

 

Getoond in AssistPlanner (voorbeeld medewerker)

Figuur 76: Kostendrager medewerker AssistPlanner

 

Zijn er bijzonderheden?

 • Kostendragers zijn gekoppeld aan werkgevers (dus moeten ook via de werkgever ingegeven worden).
 • Kostendragers worden aan de medewerker gekoppeld via de functie van de medewerker

 

Ziekmeldingen van medewerkers

 

Hoe vaak komt de data over?

In AP bij instellingen (Achtergrond processen AFAS) staat dat iedere werkdag de gegevens 1x per werkdag gesynchroniseerd worden.

 

Wat wordt er gesynchroniseerd?

 • Medewerker
 • Product
 • Begindatum
 • Einddatum
 • % aanwezigheid
 • Type verzuim
 • Reden afsluiting

 

Figuur 77: GetConnector Ziekmeldingen

 

Figuur 78: Aanmaken ziekmelding Afas

 

Figuur 79: Ziekmelding AssistPlanner

 

Zijn er bijzonderheden?

N.v.t.

 

 

Type Betermeldingen

 

Hoe vaak komt de data over?

In AP bij instellingen (Achtergrond processen AFAS) staat dat 1x per week (op zaterdag) de types gesynchroniseerd worden.

 

Wat wordt er gesynchroniseerd?

 • Omschrijving
 • Code
 • Product

 

Figuur 80: GetConnector Type Betermeldingen

 

 

Figuur 81: Type Betermeldingen Afas

 

Figuur 82: Type Betermeldingen AssistPlanner

 

Zijn er bijzonderheden?

N.v.t.

 

Type Ziekmeldingen

 

Hoe vaak komt de data over?

In AP bij instellingen (Achtergrond processen AFAS) staat dat 1x per week (op zaterdag) de types gesynchroniseerd worden.

 

Wat wordt er gesynchroniseerd?

 • Omschrijving
 • Code
 • Product

 

Figuur 83: GetConnector Type Ziekmeldingen

 

Figuur 84: Type Ziekmeldingen Afas

 

Figuur 85: Type Ziekmeldingen AssistPLanner

 

Zijn er bijzonderheden?

N.v.t.

Financiële perioden

 

Hoe vaak komt de data over?

N.v.t.

 

Wat wordt er gesynchroniseerd?

 • Dagboek
 • Boekjaar
 • Periode
 • Code dagboek
 • Geblokkeerd

 

Figuur 86: GetConnector Financiële perioden

 

 

Zijn er bijzonderheden?

Financiële perioden worden gebruikt bij het exporteren van de financiële boekingen naar Afas (en zijn niet inzichtelijk in AssistPlanner)

 

 

 

 

Functies per werkgever

 

Hoe vaak komt de data over?

In AP bij instellingen (Achtergrond processen AFAS) staat dat 1x per dag de functies gesynchroniseerd worden

 

Wat wordt er gesynchroniseerd?

Functies worden ingegeven op de werkgever en worden gesynchroniseerd naar de medewerker in AssistPlanner

 • Functie
 • Omschrijving
 •  

Figuur 87: GetConnector Functies per werkgever

 

Zijn er bijzonderheden?

N.v.t.

 

 

Wijzigingen Organisatorisch eenheid (OE)

 

Hoe vaak komt de data over?

Wijzigingen komen mee met de medewerker mutaties (Iedere ochtend, elke dag)

 

Wat wordt er gesynchroniseerd?

 • Manager / leidinggevende
 • Functie
 • Kostenplaats
 • Kostendrager
 •  

 

Figuur 88: GetConnector Wijzigingen Organisatorisch eenheid

 

Zijn er bijzonderheden?

De OE wordt zelf niet gesynchroniseerd alleen de entiteiten welke aan de OE hangen worden overgehaald

 

 

Salarismutaties

Hoe vaak komt de data over?

In AP bij instellingen (Achtergrond processen AFAS) staat dat 1x per dag (iedere dag) de (medewerker)mutaties gesynchroniseerd worden.

 

Wat wordt er gesynchroniseerd?

Er wordt niets gesynchroniseerd, er worden alleen gegevens opgehaald zodat er gecontroleerd kan worden of de medewerker recht heeft op verflofopbouw.

 

Figuur 89: GetConnector Salarismutaties

 

Zijn er bijzonderheden?

N.v.t.

 

 

Aantallen geboekte salariscomponenten

 

Hoe vaak komt de data over?

 

In AP bij instellingen (Achtergrond processen AFAS) staat dat 1x per dag (iedere dag) de (medewerker)mutaties gesynchroniseerd worden.

 

Wat wordt er gesynchroniseerd?

Het TVT saldo wordt opgehaald. Daarnaast wordt ook de bepaling van het uurloon opgehaald.

 

Figuur 90: GetConnector Aantallen geboekte Salariscomponenten

 

Zijn er bijzonderheden?

N.v.t.

 

 

Salariscomponenten

 

Hoe vaak komt de data over?

In AP bij instellingen (Achtergrond processen AFAS) staat dat 1x per dag (iedere dag) de componenten gesynchroniseerd worden.

 

Wat wordt er gesynchroniseerd?

De slariscomponenten worden opgehaald en gebruikt voor de salarismutaties en worden bijvoorbeeld ingevuld bij de producten in AP.

 

Figuur 91: GetConnector Salariscomponenten

 

Zijn er bijzonderheden?

N.v.t.

 

 

Betalingscondities

 

Hoe vaak komt de data over?

In AP bij instellingen (Achtergrond processen AFAS) staat dat 1x per dag (iedere dag) de betalingscondities gesynchroniseerd worden.

 

Wat wordt er gesynchroniseerd?

 • Code
 • Omschrijving
 • Aantal dagen

 

Figuur 92: GetConnector Betalingscondities

 

Zijn er bijzonderheden?

N.v.t.

 

 

 

(Specifieke) Documenten

 

Hoe vaak komt de data over?

Realtime (dus iedere keer dat een document wordt opgevraagd)

 

Wat wordt er gesynchroniseerd?

N.v.t.

 

Figuur 93: GetConnector (specifieke) Documenten

 

Zijn er bijzonderheden?

In de aanroep van documenten worden de categoriën, documenten en bijlage opgehaald

 

Document bijlage

 

Hoe vaak komt de data over?

Realtime (dus iedere keer dat een document wordt opgevraagd)

 

 

Wat wordt er gesynchroniseerd?

N.v.t.

 

 

Figuur 94: GetConnector Document Bijlage

 

Zijn er bijzonderheden?

In de aanroep van documenten worden de categorieën, documenten en bijlage opgehaald

 

Document categorieën

 

Hoe vaak komt de data over?

Realtime (dus iedere keer dat een document wordt opgevraagd)

 

 

 

Wat wordt er gesynchroniseerd?

N.v.t.

 

Figuur 95: GetConnector Document categorieën

 

Zijn er bijzonderheden?

In de aanroep van documenten worden de categorieën, documenten en bijlage opgehaald

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk