Release 15 juli 2022

Volgen

De facturatie-methode is zichtbaar bij de budgetten

Indien je een facturatieafspraak aan een budgetregel koppelt, kun je aan de kleur zien op welke manier de uren/onkosten die op deze budgetregel worden geboekt, worden afgerekend. (via uren * tarief, een vast bedrag, een voorschot of ze worden niet gefactureerd)

 

mceclip0.png

 

Het werkrooster is zichtbaar bij het invoeren van uren

We tonen de contracturen per dag nu ook bij het invoeren van de uren. Ze zijn zichtbaar als tooltip. Daarnaast geeft de lengte van blauwe lijn onder de dag aan voor welk gedeelte van de contracturen al uren al zijn ingevoerd in de weekstaat. Als je bijvoorbeeld 8 contracturen hebt op maandag en je schrijft 2 uur, zal de balk voor 1/4 deel blauw zijn. 

mceclip1.png

 

Toon debiteurennotities bij het factuurvoorstel 

Bij het factuurvoorstel worden de notuties die zijn vastgelegd, direct op het scherm getoond. Je kunt ook op de naam van de debiteur klikken op de gegevens van de klant te bekijken. 

mceclip2.png

 

De kostenplaats van klant en van het project zijn als kolom toe te voegen aan het overzichtsscherm facturen. 

mceclip5.png

 

Laat bij auto-complete alleen de actieve objecten zien 

Wanneer je bij een filter tekst invoert, wordt onder het zoekvenster (als auto-complete) een lijst getoond met de zoekresultaten die aan de ingevoerde tekst voldoen.

  mceclip6.png

 

We tonen daar alleen de resultaten van de actieve objecten (in het bovenstaande voorbeeld dus de actieve projecten). 

Wanneer je toch wilt filteren op de niet actieve objecten, kun je dat via de drie puntjes achter het zoekveld doen, door vervolgens op het loepje te klikken en daar 'Alles' te selecteren:

mceclip7.png

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk