Release 2 juli 2021

Volgen

Deze release notes zjin ook op video te bekijken: https://youtu.be/cUOEinKdeqo

 

Projectplanning: groeperen op project

In het projectplanning scherm zag je voor iedere unieke project-/budgetcombinatie een regel. Met andere woorden: als een project uit vier budgetregels bestond, zag je ook vier aparte regels.

mceclip0.png

We hebben nu een setting toegevoegd waarbij je er ook voor kunt kiezen om dat per project te groeperen.

mceclip1.png

 

Dus in datzelfde voorbeeld: als je de setting op 'project' zet, zie je nu één regel in plaats van vier regels. Zo kun je meer overzicht creëren in het projectplanning scherm.

mceclip2.png

 

Projectplanning: Inzicht in beschikbaarheid

Bij het inplannen van de medewerker via het projectplanning scherm, kun je nu direct ook de beschikbaarheid zien.

mceclip3.png

Dat bepaal je door te kiezen voor de setting 'altijd tonen van de beschikbaarheid van de medewerker'. 

mceclip4.png

 

Projectplanning: zelf het label van de header samenstellen

Je kunt nu ook de omschrijving van de groepering zelf aanpassen. Je hebt daarbij de keuze uit een aantal opties.

mceclip5.png

Je kunt er dus voor kiezen om bijvoorbeeld de projectcode en de klantnaam te laten zien. Deze informatie hoef je dan ook niet als aparte kolommen toe te voegen aan het scherm. Dat scheelt weer ruimte en geeft je ook weer meer overzicht.

 

Projectplanning: meer budgetregels zien

In het planscherm kun je een bepaalde periode kiezen, bijvoorbeeld week 7 tot en met week 9. Het scherm liet dan alleen maar planningen zien waarbij er ingeplande uren, in diezelfde periode, zijn, Dit kun je nu met een instelling zelf bepalen. Je geeft dus aan of je planningen wilt zien waar er alleen
assignments van zijn in de gekozen periode, of dat je alle mogelijke planningen ziet.

mceclip6.png

Projectplanning: slimme filters

In de meeste schermen werkt het zo dat als je een kolom toevoegt aan het scherm,
dat je de informatie ziet van die kolom. Bijvoorbeeld: het toevoegen van de kolom klantcode, betekent dat je op iedere regel de klantcode ziet, maar dat je er ook op kunt filteren. In het projectplanning scherm hebben we dat anders opgelost, omdat je daar natuurlijk het liefst zo veel mogelijk weken ziet. 
Dat hebben we toegevoegd met de knop 'toevoegen', daar zie je alle opties waarbij je kunt filteren op de data in het scherm, zonder dat je de kolom toegevoegd hoeft te hebben.

mceclip7.png

 

Facturatie-afspraken: meer werken met teams

Bij het aanmaken van een facturatie-afspraak definieer je welke medewerkers er op die facturatie-afspraak mogen schrijven. Dat kon door een competentie toe te voegen of meerdere competenties, een afdeling of een specifiek team te maken of losse medewerkers te koppelen. We hebben dat nu centraal belegd op één plek, namelijk via 'teams'. Dit geeft veel meer duidelijkheid over welke combinatie van medewerkers er op welke projecten of projectonderdelen mogen werken. 
mceclip9.png

 

Facturatie-voortgang: klant van het project tonen in het label 

In het facturatie voortgangscherm kon je al groeperen op debiteuren en op project, dus of per debiteur een regel of per project een regel. Je kunt er nu voor kiezen als je de groepering op 'project' zet, om ook de naam van de klant te zien. Dat scheelt, dan hoef je er niet een aparte kolom 'klanten' tussen te zetten en heb je meer ruimte voor andere kolommen, zoals de uren of het budget of de facturatie.

mceclip10.png

mceclip11.png

Facturatie: onthouden instellingen voorschotregels

Als je bij het factureren een handmatige voorschotregel toevoegde, dan was de prijs altijd nul. Dit hebben we gewijzigd: het aantal zal altijd op één staan en afhankelijk van de medewerker en het artikel dat je kiest en hoe dat op het project als tariefbepaling is gedefinieerd, kun je nu op herberekening klikken, zodat de prijs uit de instellingen van de facturatie-afspraak wordt opgehaald. 

mceclip13.png

Daarmee kun je dus een stukje van de eerdere vastlegging gebruiken bij het factureren, ook als je handmatige voorschotregels creëert. 

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk