Release 12 februari 2021

Volgen

 

Menu-optie 'voorschot' bij handmatige factuurregel

Wanneer u op een factuurvoorstel een nieuwe (handmatige) factuurregel aanmaakt, krijgt u nu direct de keuze of dat een bij- of afboeking of een voorschot moet worden. 

 

Voorschotten_ZD.png

 

Verrekenen van uren die voor het eerste voorschot zijn gemaakt

Tijdens het verrekenen van voorschotten krijgt u nu de keuze om alle uren te verrekenen. Indien u daar voor 'Ja' kiest, worden alle uren verrekend, ook de uren die geschreven zijn voor de datum van het voorschot. Indien u daar voor 'Nee' kiest, worden alleen de uren die geschreven zijn na de datum van het voorschot, met het voorschot verrekend. 

Verreken_Zendesk.png

 

Uploaden Crystal Reports lay-outs niet meer mogelijk

Zoals eerder vermeld, zijn we Crystal Reports aan het uitfaseren. Het is om die reden vanaf nu niet meer mogelijk om Crystal Reports factuur-layouts te uploaden. Het is nog wel mogelijk om een bestaande Crystal Report lay-out te gebruiken, maar ook dit zal in de loop van het jaar worden uitgeschakeld. 

RPT_ZD.png 

 

Defaultwaarde 'uren goedkeuren' 

In de systeeminstellingen is een mogelijkheid toegevoegd om de defaultwaarde in te stellen voor het goedkeuren van projecten. Bij het aanmaken van een nieuw project wordt deze waarde gebruikt. Uiteraard heeft u per project de mogelijkheid om hiervan af te wijken en een andere waarde te kiezen. 

default_goedkeuren_ZD.png

 

Importeren budgetbedrag

U kunt nu ook de bedragen van de budgetten inlezen via de MS Excel import. 

import_bedrag_ZD.pngimport_bedrag_2.png

 

Verplaatsen pop-up

Vanaf nu kunnen alle pop-ups verplaatst worden naar een andere positie op uw scherm. Op die manier heeft u de mogelijkheid om de tekst achter de pop-up te lezen. 

Pop_Up_ZD.PNG

 

Nieuwe enititeit: Prijslijsten

Prijslijsten gebruikt u om een set van bij elkaar horende artikelen en bijbehorende prijzen centraal te kunnen onderhouden. 

Op een prijslijst legt u de artikelen vast die u wilt gebruiken. Per artikel legt u vast op welke manier het tarief opgehaald moet worden. Een prijslijst kunt u vervolgens aan een facturatie-afspraak koppelen. Voor die facturatie-afspraak wordt dan door middel van de prijslijst bepaald welke artikelen er gebruikt mogen worden en tegen welke tarieven deze artikelen geboekt moeten worden. Door de prijslijst te wijzigen, worden direct alle facturatie-afspraken waaraan deze prijslijst is gekoppeld, gewijzigd. 

Prijslijst_ZD.png

 

Prijslijst_ZD_2.png 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk