Release 25 september 2020

Volgen

 

U kunt deze release notes ook op video bekijken, zie https://youtu.be/tpcqGKlRgR4

Planning doorschuiven 

Het is nu mogelijk om een planning door te schuiven. Dat kun je doen voor een dagplanning, een
weekplanning, maar ook voor planningen met een terugkerend karakter. 

mceclip0.png

Je kunt ook een groepsplanning doorschuiven, dan zal het systeem vragen of je de planning wil doorschuiven voor alle medewerkers of dat je de planning wilt splitsen. Bij het splitsen worden de groepsplanningen allemaal losse planningen en kun je dus een individuele planning doorschuiven.

mceclip1.png

 

Kleurindicator 'Te factureren' vs 'Gefactureerd'

Bij de facturatievoortgang zijn twee kolommen 'gefactureerd'en 'te factureren'. Onder deze kolommen  hebben we een streepje gezet. De lengte van het streepje geeft de verhouding aan tussen het aantal factuurregels wat gefactureerd is en nog gefactureerd kan worden. In sommige gevallen zal er een geta; van o,oo staan, terwijl er toch nog regels te factureren of gefactureerd zijn. Met de kleurindicator kun je dan zien dat er toch nog te factureren of gefactureerde regels zijn.

mceclip2.png

Klant zichtbaar bij facturatie voortgang 

Bij het aanmaken van een facturatieafspraak, kunt u aan de facturatieafspraak een klant koppelen en een debiteur. De debiteur krijgt de factuur en de klant is degene waarvoor u de opdracht uitvoert. In het scherm 'facturatievoortgang' was tot nu toe alleen de kolom 'debiteur' zichtbaar. U kunt nu ook de kolom 'klant' selecteren, zodat u ook daarop kunt filteren.

mceclip3.png

Log bij productieregels 

Bij het openen van een productieregel, kunt u nu met een knop het log bekijken. In dat log kunt u precies zien wanneer de regel is aangemaakt, goedgekeurd en eventueel de goedkeuring ongedaan is gemaakt.

mceclip4.png

mceclip5.png


Defaultwaarde voor startdatum budgetregel 

Als er een nieuwe budgetregel wordt aangemaakt, krijgt de begindatum van uw budgetregel automatisch een default-waarde mee. De default waarde is of de startdatum van het project, of als die leeg is, is dat de eerste dag van het jaar.

 

Verwijderen factuur hernoemd naar terugdraaien factuur

Als u een factuurregel wilt verwijderen dan zit er een knopje voor dat heet ' verwijderen'. Die term is een beetje verwarrend, want 'verwijderen' kan de indruk wekken dat hij voorgoed weg is. Dat is niet het geval,
namelijk bij een volgende factuur komt hij gewooon weer tevoorschijn. Vandaar dat wij de term 'verwijderen' hebben vervangen door de term 'terugdraaien'. Aan de werking is verder niets veranderd. 

mceclip6.png

 Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk