Release 31 juli 2020

Volgen

Deze releasenotes zijn ook op video te bekijken, zie https://youtu.be/m5DW7KkV8is

Capaciteitsplanning - Terugkerende planning

We ondersteunen nu een nieuw planningstype: de terugkerende planning. De werking ervan is vergelijkbaar met de terugkerende planning zoals je die in MS Outlook vindt. 

Een terugkerende planning is een planning die op meerdere dagen terugkomt. Het terugkeerpatroon bepaalt met welke frequentie en wanneer de planningen worden gemaakt. 

Het terugkeerpatroon kan ingesteld worden op 'wekelijks' en 'jaarlijks'.

Wekelijks

Voor een wekelijks terugkeerpatroon kan ingesteld worden op welke dag van de week er, hoeveel uren ingepland moeten worden. Ook kunt u instellen om de hoeveel weken deze planning moet worden gemaakt en wanneer de planning eindigt. 

mceclip0.png

Jaarlijks

Voor het jaarlijkse terugkeerpatroon kunt u aangeven op welke dagen van de maand de planning moet worden aangemaakt. Ook kunt u instellen om de hoeveel jaren deze planning moet worden gemaakt en wanneer de planning eindigt. 

mceclip1.png

Omdat de planningen (zowel de wekelijkse als de maandelijkse) zijn gekoppeld aan een terugkeerpatroon, kunt u de individuele planningen niet wijzigen. 

 

Capaciteitsplanning - Splitsen van een groepsplanning

Met een groepsplanning maak je één planregel aan voor meerdere medewerkers. Wanneer je een groepsplanning wijzigt door bijvoorbeeld het aantal uur op een bepaalde dag aan te passen, wordt deze wijziging doorgevoerd voor alle medewerkers die aan de groepsplanning zijn gekoppeld. 

mceclip0.png

Soms kan het nodig zijn om de planning slechts voor één persoon aan te passen en niet voor iedereen. In dat geval kan de groepsplanning 'gesplitst' worden. 

mceclip1.png

Wanneer een groepsplanning is gesplitst, is het niet langer een groepsplanning. Het zijn losse planregels geworden, waarbij één medewerker, aan één planregel is gekoppeld. het wijzigen van een planregel na een splitsing, heeft dus alleen gevolgen voor de medewerker die aan de betreffende planregel is gekoppeld. 

Het splitsen van een groepsplanning is ook mogelijk wanneer je in het grid een planregel aanpast (of verwijderd) die aan een groepsplanning is gekoppeld. De gebruiker krijgt dan de mogelijkheid om de wijziging voor alle gekoppelde medewerkers door te voeren, of om de regel te splitsen en de planning alleen voor de geselecteerde medewerker aan te passen. 

mceclip2.png

 

Capaciteitsplanning - Planning kopiëren/plakken

Een gebruiker kan een kopie maken van een geselecteerde planregel:

mceclip3.png

Na het kopiëren kan de regel geplakt worden bij een andere, of bij dezelfde medewerker. 

mceclip4.png

Alle planningen die aan de planregel zijn gekoppeld, worden dan gekopieerd. 

 

 

Capaciteitsplanning - Laat de kleur van de artikelgroep zien op de planregel

Met een gekleurde verticale balk laten we nu zien op welke artikelgroep er gepland is. De kleur die gebruikt wordt, kunt u bij de artikelgroep instellen. 

mceclip3.png

 

 

Facturatie voortgang - Kolommen 'resterend budget' toegevoegd

Bij het scherm 'facturatie voortgang' zijn nu een aantal kolommen zichtbaar die informatie geven over de resterende budgetten. 

  • Resterend budget kostprijs
  • Resterend budget onkosten
  • Resterend budget uren
  • Resterend budget uren en onkostenmceclip4.png

Facturatie - De code van de klant en van de debiteur toegevoegd

Wanneer u de details van een factuur bekijkt, staat daar de naam van de klant en de naam van de debiteur. Daar hebben we de debiteurcode en klantcode aan toegevoegd. 

mceclip5.png

 

Productie - De kolom 'Bedrijf' is nu beschikbaar in de filters

Sinds kort is het mogelijk om de productie uit meerdere bedrijven op één scherm te tonen. Dit kunt u doen door de kolom 'bedrijf' aan het productiescherm toe te voegen. 

We hebben nu de kolom 'bedrijf' ook toegevoegd aan de zoekvensters waarin records uit meerdere bedrijven voor kunnen komen, zoals het zoekvenster voor 'medewerkers'.

mceclip6.png

De kolom 'bedrijf' is alleen zichtbaar als er zoekresultaten worden gevonden die zich in meerdere bedrijven bevinden. 

 

 

Capaciteitsplanning - Tonen van de klant- en projectcode

Bij het aanmaken van een nieuwe planning, worden niet alleen de klantnaam, de projectnaam en de artikelnaam getoond, maar ook de klantcode, de projectcode en de artikelcode.

 mceclip7.png

 

Rollen - Stel zelf de volgorde van de tegels in 

Het is mogelijk om tegels te koppelen aan een rol. Als een medewerker vervolgens wordt toegevoegd aan een rol, krijgt deze medewerker direct de aan de rol gekoppelde tegels op zijn home-page. 

Het is nu ook mogelijk om de volgorde van deze tegels te beïnvloeden. 

mceclip8.png

Twee-factor authenticatie - Waarschuwing dat de synchronisatie stopt

Wanneer de twee-factor authenticatie voor alle gebruikers tegelijk wordt aangezet (via de systeeminstellingen), wordt er een waarschuwing getoond dat dit ook geldt voor de gebruiker die voor de synchronisatie wordt gebruikt. Voor die specifieke gebruiker moet de twee-factor authenticatie worden uitgeschakeld. 

mceclip9.png

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk