Release 3 juli 2020

Volgen

Nu ook te zien op video! : zie https://youtu.be/_-11IQwRaIk 

Capaciteitsplanning - Nieuw planningstype 'vanaf datum'

Naast dag- en weekplanning is nu het planningstype 'vanaf datum' beschikbaar. Met dit planningstype kunt u uren vanaf een bepaalde datum in laten plannen door het systeem. U kunt hiermee bijvoorbeeld vanaf 24 mei 2020 20 uur inplannen voor medewerker X. Tijdens het plannen wordt dan gekeken naar de beschikbaarheid vanaf 24 mei en wordt er rekening gehouden met een in te stellen maximum aantal uren per dag en per week.  

mceclip3.png

Opmerkingen:

 • Het systeem vult het veld 'tot en met datum' automatisch wanneer u op de knop 'toepassen' klikt. 
 • Dit type planning is niet mogelijk bij een groepsplanning, het werkt dus alleen als er slecht één medewerker aan de planning is gekoppeld. 
 • Wanneer er geen waarde wordt ingevuld bij 'max. aantal uren per dag', worden de normuren per dag als maximum aangehouden. Dit is ook het geval als het aantal bij 'max. uren per dag' hoger is dan de normuren. 

 

Capaciteitsplanning - Kleurindicator 

Er zijn nieuwe mogelijkheden toegevoegd voor het visualiseren van beschikbare uren. Dit is in te stellen op de pagina voorkeuren.

mceclip0.png 

 1. Bij 'indicator planning' heeft u nu de mogelijkheid om de kleuren te verbergen. Dit kan gedaan worden indien u met kleuren de beschikbare uren wilt aangeven in plaats van de geplande uren. 
 2. Met de optie 'Indicator beschikbaarheid' kunt u laten zien hoeveel uur een medewerker nog beschikbaar is in een bepaalde week. Deze beschikbaarheid wordt met witte strepen aangegeven.
 3. Standaard wordt de beschikbaarheid getoond ten opzichte van de beschikbare normuren. Dit maakt het lastig om de beschikbaarheid van medewerkers met verschillende normuren te vergelijken . De mogelijkheid om bij 'Toon waarden' te kiezen voor 'absoluut', verhelpt dit probleem. De breedte van de indicator geeft nu inzicht in het totaal aantal beschikbare uren. 

 mceclip1.png

 

Capaciteitspanning - Kleurgebruik bij overgeplande medewerkers 

Het kleurgebruik bij overgeplande medewerkers is verfijnd:

 • Wanneer er meer uren gepland zijn dan de normuren, worden de uren in het rood getoond
 • Wanneer er meer uren gepland zijn dan de contracturen, worden de uren in het rood getoond en vetgedrukt

mceclip2.png

Facturatie - Het afboeken van een handmatige regel die uit een overboeking is ontstaan

Het is in QicsMilestones niet mogelijk om handmatig toegevoegde factuurregels af te boeken omdat er bij een handmatige regel geen oorspronkelijk bedrag is waar iets van afgeboekt kan worden.  Indien u een handmatige regel niet wilt factureren, kunt u hem verwijderen. 

Indien er echter een factuurregel wordt overgeboekt van factuurvoorstel A naar factuurvoorstel B, is het verwijderen van de regel op factuurvoorstel B niet meer mogelijk zodra factuurvoorstel A de status 'goedgekeurd' heeft. Dit blokkeren we, omdat het verwijderen van die regel invloed zou hebben op het onderhanden werk van een reeds goedgekeurde factuur.  

We hebben het nu mogelijk gemaakt om handmatige regels die afkomstig zijn van een overboeking, toch te af te boeken. Op die manier komen ze niet op de factuur terecht die naar de klant wordt verstuurd. 

 

Facturatie - 'Verwijderen' is hernoemd naar 'Terugdraaien' 

De term 'verwijderen' bij de facturatie kon verwarrend zijn omdat de factuur niet definitief verwijderd wordt, maar terug wordt gezet in het onderhanden werk. De term 'terugdraaien' sluit hier beter bij aan, vandaar dat we tekst hebben aangepast.  

mceclip4.png

 

Facturatievoortgang - Extra kolommen toegevoegd

De volgende kolommen zijn aan het scherm 'facturatievoortgang' toegevoegd:

 • Gefactureerd voorgesteld
 • Gefactureerd goedgekeurd
 • Gefactureerd afgekeurd
 • Gefactureerd verwerkt

De kolom 'gefactureerd' is hernoemd naar 'Gefactureerd totaal'

 mceclip5.png

 

Uren invoeren - Blokkeren van ureninvoer via de Silverlight-versie 

 

In de systeeminstellingen staat nu een optie om het invoeren van uren via de Silverlight-versie van QicsMilestones te blokkeren. 

mceclip0.png

Wanneer een gebruiker toch probeert in te loggen op deze pagina, verschijnt er een melding met een hyperlink die naar de ureninvoer-pagina van de HTML-versie verwijst. 

mceclip1.png

 

Zoeken - Alleen actieve projecten, klanten, medewerkers en artikelen tonen

Wanneer u naar een medewerker zoekt, kan aangegeven worden of u alleen de actieve medewerkers wilt doorzoeken of dat u zowel de actieve als de niet actieve medewerkers wilt doorzoeken. Standaard ziet u alleen de actieve medewerkers waardoor medewerkers die niet meer in dienst zijn in eerste instantie niet worden getoond.  

mceclip2.png

Dit principe is nu doorgevoerd op alle entiteiten die een status 'actief' hebben, zoals klanten, medewerkers, artikelen en projecten. 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk