Release 5 juni 2020

Volgen

Productie van meerdere bedrijven zichtbaar

We hebben het mogelijk gemaakt om de productie van meerdere bedrijven op de productiepagina te tonen. Indien u dat wenst, kunt u de kolom 'Bedrijf' toevoegen aan de productiepagina. Default staat deze kolom gefilterd op het actieve bedrijf. Wanneer u het filter leegmaakt, wordt de productie van alle bedrijven getoond. 

mceclip0.png

Met deze nieuwe functionaliteit kunt u bijvoorbeeld de afgekeurde uren van alle bedrijven, of alle nog goed te keuren termijnbedragen van alle bedrijven bekijken. Uiteraard kunt u de waarde van het filter ook gebruiken bij het aanmaken van tegels,  

mceclip1.png

Wanneer u het filter verwijderd van de pagina, of wanneer de filters gereset worden, zal de kolom weer filteren op het actieve bedrijf. 

Capaciteitsplanning - Mogelijkheid om projectleden toe te voegen

Door op het scherm van de capaciteitsplanning een project te selecteren, kunt u in één keer de projectleden van het geselecteerde project toevoegen aan de capaciteitsplanning. 

 mceclip0.png

Let op: Wanneer er nieuwe projectleden worden toegevoegd aan het project, worden deze niet automatisch toegevoegd aan de capaciteitsplanning. 

Capaciteitsplanning - Mogelijkheid om alleen medewerkers met planningen te zien

In sommige gevallen wilt u bij de capaciteitsplanning medewerkers verbergen, bijvoorbeeld wanneer u filtert op een bepaalde klant en u alleen de medewerkers wilt zien die voor de geselecteerde klant zijn ingepland. Dat kunt u doen door op de knop 'Toon alleen medewerkers met planningen' te klikken. Medewerkers die geen planningen hebben, worden dan verborgen.

mceclip3.png

Door opnieuw op de knop te klikken, worden de medewerkers weer zichtbaar. 

mceclip2.png

   

Capaciteitsplanning - Mogelijkheid om alleen medewerkers die aan zoekcriteria voldoen te zien

Rechts bovenin het scherm kunt u filteren op de naam van een medewerker. De medewerkers die aan dit zoekcriterium voldoen, worden vet gemarkeerd.  

mceclip4.png

Wanneer u op de knop 'Toon alleen medewerkers die aan de zoekcriteria voldoen' klikt, worden de medewerkers die niet aan de criteria voldoen, verborgen. Dit gebeurt ook wanneer deze medewerkers wel planningen hebben. 

mceclip5.png

Capaciteitsplanning- Toon altijd alle geplande uren 

Door bijvoorbeeld te filteren op een bepaald project, kan het voor komen dat u maar een deel van de planning van een specifieke medewerker ziet. Planningen op een ander project zijn op dat moment namelijk niet zichtbaar. 

Waarschijnlijk wil u wel weten hoeveel tijd iemand nog beschikbaar is. om die reden tonen we in de pop-up zowel de zichtbare geplande uren als de verborgen geplande uren. 

mceclip6.png

Capaciteitsplanning- Selecteer automatisch de klant

Wanneer u bij het plannen een project selecteert, wordt automatisch de klant ingevuld. Dat gebeurt alleen wanneer er maar één klant bij dit project gevonden kan worden. Indien aan het project facturatie-afspraken van meerdere klanten zijn gekoppeld, moet u alsnog handmatig de gewenste klant selecteren. 

mceclip12.png

Nieuwe rechten voor het tonen van kostprijzen

 Er zijn twee nieuwe rechten gemaakt waarmee het mogelijk is om kostprijzen te verbergen voor gebruikers. 

1. Toon kostprijs bij productie 

Met dit recht wordt de kostprijs in de pop-up van een productieregel getoond. 

mceclip7.png

2. Toon kostprijs bij facturatie-afspraak

Met dit recht wordt de tabbladen 'kostprijs per uur' en 'Kostprijs onkosten' getoond. Wanneer iemand dit recht niet heeft, worden deze tabbladen verborgen.

 mceclip8.png

Deze nieuwe rechten worden tijdens de release aan alle rollen toegevoegd. Indien u deze nieuwe rechten wilt gebruiken, moet u ze dus verwijderen uit de rollen die het recht niet mogen hebben. 

Ingevoerde uren en onkosten aanpassen en opnieuw indienen 

Wanneer ingevoerde uren en/of onkosten de status 'Ingediend' , 'Concept' of 'Afgekeurd' hebben, kunnen ze door de gebruiker nog worden aangepast worden in het productiescherm. We hebben hier de mogelijkheid toegevoegd om de status van de regel direct aan te passen naar 'Ingediend'. Op deze manier kan een gebruiker snel ingevoerde uren/onkosten die afgekeurd zijn of nog de status 'concept' hebben, aanpassen en ter goedkeuring aanbieden. 

mceclip1.png

Extra kolommen bij overzicht facturatie-afspraken 

Bij het overzichtsscherm van de facturatie-afspraken kunt u nu in één oogopslag zien of alle artikelen/medewerkers gekoppeld zijn of een beperkte set van artikelen/medewerkers. Hiermee wordt het eenvoudiger om de inrichting te controleren. 

mceclip9.png

Invoer toestaan/niet toestaan voor meerdere facturatie-afspraken instellen

Met deze functionaliteit kunt u in één keer, voor meerdere facturatie-afspraken tegelijk, aangeven of het invoeren van uren en/of onkosten op de geselecteerde facturatie-afspraken is toegestaan. 

mceclip10.png

Deze knop opent een pop-up waarin u aan kunt geven welke instelling u wilt aanpassen in de geselecteerde facturatie-afspraken. 

mceclip11.png

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk