Werken met vakantie-uren en tijd voor tijd

Volgen

QicsMilestones beschikt over functionaliteit waarnee u verlof en tijd voor tijd kunt bijhouden. 

U kunt per medewerker per jaar:

  • een vakantie-budget bijhouden
  • een vakantiebudget muteren
  • met tijd voor tijd werken

Daarnaast zien u en uw medewerkers via de weekstaat de op- en afbouw van zijn vakantie-uren.

  

Uren als 'vakantie-uren' markeren

 QM herkent urenboekingen voor vakantie met behulp van het type aanwezigheid dat u aan een artikel koppelt:

type_af.png

Stel dit goed in voordat er op de artikelen wordt geboekt in het nieuwe jaar, de logica wordt namelijk niet toegepast op uren die al geschreven zijn.

  

Tegoed vakantie-uren vastleggen

 Op de medewerkerkaart vindt u het veld 'vakantie-uren'.

In dit veld staat het aantal contractuele vakantie-uren van het huidige jaar. Door op de drie stipjes achter het veld te klikken, kunt u deze waarde aanpassen en de contractuele vakantie-uren van andere jaren zien:

 

mceclip3.png

 

Zolang een medewerker jaarlijks hetzelfde aantal vakantie-uren krijgt, hoeft u geen nieuwe regel aan te maken.

QM berekent dan per jaar het juiste aantal contractuele vakantie-uren.

 

Mutaties vakantiesaldo voor invoeren wijzigingen vakantiebudget

Op de medewerkerkaart vindt u ook een veld 'Mutaties vakantiesaldo'. Hier legt u alle afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijk budget vast.

U kunt bijvoorbeeld het aantal uur muteren als gevolg van het uitbetalen van vakantie-uren. Door op de drie stipjes te klikken, opent u een scherm waarin u de mutaties kunt vastleggen:

 

  

Tijd voor tijd

 Bij een artikel kunt u nu met het type 'Tijd voor tijd' aangeven, dat voor de geboekte uren een tijd voor tijd saldo moet worden bijgehouden. 

  

Negatieve en positieve uren tijd voor tijd

 Uren die u negatief op het artikel tijd voor tijd schrijft, telt QM op bij het tijd voor tijd saldo.

 Uren die u positief op het artikel tijd voor tijd schrijft, trekt QM van tijd voor tijd saldo af.

 

Pop-up geeft medewerker inzicht in vakantie- en tijd voor tijd saldo

Vanuit de weekstaat kan een medewerker zijn vakantiesaldo in het huidige jaar opvragen. Wie zijn cursor boven het aantal uren laat zweven, krijgt de volgende pop-up te zien:

mceclip1.png 

Formule vakantiebudget en vakantiesaldo

De berekening van het vakantiebudget is als volgt:

vakantiebudget = vakantiesaldo van vorig jaar + vakantie-uren huidig jaar + mutaties vakantiesaldo + tijd voor tijd

vakantiesaldo = vakantiebudget - bestede vakantie-uren 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk