Werken met vakantie-uren en tijd voor tijd

Volgen

QicsMilestones beschikt over functionaliteit waarnee je verlof en tijd voor tijd kunt bijhouden.

Je  kunt per medewerker per jaar:

  • vakantie-uren bijhouden
  • vakantiesaldo muteren
  • met tijd voor tijd werken
  • tijd voor tijd saldo muteren

Daarnaast zie je in de weekstaten en in het vakantie-overzicht de opbouw van je vakantiesaldo.

  

Uren als 'vakantie-uren' markeren

 QicsMilestones herkent urenboekingen voor vakantie met behulp van het type aanwezigheid dat je aan een artikel koppelt:

type_af.png

Stel dit goed in voordat er op de artikelen wordt geboekt, de logica wordt namelijk niet toegepast op uren die al geschreven zijn.

  

Tegoed vakantie-uren vastleggen

 Op de medewerkerkaart vindt je het veld 'vakantie-uren'.

In dit veld staat het aantal contractuele vakantie-uren van het huidige jaar. Door op de drie stipjes achter het veld te klikken, kun je deze waarde aanpassen en de contractuele vakantie-uren van andere jaren zien:

 

 

Zolang een medewerker jaarlijks hetzelfde aantal vakantie-uren krijgt, hoef je geen nieuwe regel aan te maken.

QicsMilestones berekent dan per jaar het juiste aantal contractuele vakantie-uren.

 

Mutaties vakantiesaldo voor invoeren wijzigingen vakantiebudget

Op de medewerkerkaart vindt je ook een veld 'Mutaties vakantiesaldo'. Hier leg je alle afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijk budget vast.

Je kunt bijvoorbeeld het aantal uur muteren als gevolg van het uitbetalen van vakantie-uren. Door op de drie stipjes te klikken, opent je een scherm waarin je de mutaties kunt vastleggen:

 

  

Tijd voor tijd

Bij een artikel kun je met het type 'Tijd voor tijd' aangeven, dat voor de geboekte uren een tijd voor tijd saldo moet worden bijgehouden. 

  

 

 

Negatieve en positieve uren tijd voor tijd

 Uren die je negatief op het artikel tijd voor tijd schrijft, telt QicsMilestones op bij het tijd voor tijd saldo.

 Uren die je positief op het artikel tijd voor tijd schrijft, trekt QicsMilestones van tijd voor tijd saldo af.

 

Mutaties tijd voor tijd 

Op de medewerkerkaart vindt je ook een veld 'Mutaties tijd voor tijd'. Hier leg je afwijkingen vast.

Je kunt bijvoorbeeld hebben afgesproken dat tijd voor tijd saldo niet meegenomen wordt naar het volgende jaar.  Door op de drie stipjes te klikken, opent een scherm waarin je de mutaties kunt vastleggen.

 

Pop-up geeft medewerker inzicht in vakantie- en tijd voor tijd saldo

Vanuit de weekstaat kan een medewerker zijn vakantiesaldo in het huidige jaar opvragen.

Ga met de cursor over je naam om de volgende pop-up te zien:

 

 

Overzicht vakantie

Via het hoofdmenu>organisatie>Medewerkers kun je het overzicht vakantie opvragen.

Rechtsboven kun je een jaar selecteren.

Klik door op een saldo om de details te zien.

 

 

Berekening vakantiesaldo

1

Vakantie-uren vorig jaar

= vakantiesaldo vorig jaar.

2

Vakantie-uren

Ingevoerd bij de medewerker in het veld vakantie-uren op jaar.

3

Mutaties vakantiesaldo

Ingevoerd bij de medewerker + of – op datum.

4

Opgenomen vakantie-uren

Uren geboekt op een artikel met type afwezigheid ‘Vakantie’.

 

Vakantiesaldo

1 + 2 + 3 - 4

5

Tijd voor tijd saldo vorig jaar

Uren geboekt op een artikel met type afwezigheid ‘Tijd voor tijd’. Saldo Negatieve uren = opbouw, positieve uren = opname.

6

Opgebouwd Tijd voor tijd Saldo

Uren geboekt op een artikel met type afwezigheid ‘Tijd voor tijd’. Negatieve uren = opbouw.

7

Opgenomen Tijd voor tijd Saldo

Uren geboekt op een artikel met type afwezigheid ‘Tijd voor tijd’. Positieve uren = opbouw.

8

Tijd voor tijd mutaties

Ingevoerd bij de medewerker + of – op datum.

 

Tijd voor tijd saldo

5 + 6 – 7 + 8

 

Saldo verlof

Vakantiesaldo + Tijd voor tijd saldo.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk