Release 17 januari 2020

Volgen

 

Een PDF-bestand als bijlage toevoegen aan de factuur

Bij de factuur hebben we een veld 'Bijlage' toegevoegd. 

mceclip0.png

U kunt hier een bestand uploaden wat als bijlage met de factuur wordt meegestuurd. Denk bijvoorbeeld aan een ondertekende weekstaat van uw opdrachtgever. 

Indien u een UBL-bestand factureert of de factuur via elektronisch factureren (via het Peppol netwerk middels eVerbinding) bij uw klant aanlevert, wordt de bijlage in het UBL-bestand opgenomen. 

 

Budgetregels aanpassen zonder de regel te openen

Het is nu mogelijk om de belangrijkste velden van een budgetregel direct in het scherm aan te passen, zonder de betreffende regel te hoeven openen.

mceclip1.png

 Het gaat om de volgende velden:

  • Naam
  • Budget uren
  • Budget uren (bedrag)
  • Budget uren (kostprijs)
  • Budget onkosten

U kunt de waarde aanpassen door te dubbeklikken op het veld. Met de <tab> toets kunt u naar het volgende aanpasbare veld op uw scherm (indien aanwezig).

 

De artikelprijs gebruiken bij het aanmaken van een termijnbedrag

Wanneer u bij het aanmaken van een termijnbedrag een artikel selecteert, wordt de prijs opgehaald van het geselecteerde artikel. Voorheen moest deze waarde handmatig ingegeven worden.

mceclip2.png

 

Mogelijkheid om financiële informatie te verbergen bij het invoeren van uren en onkosten

Er is een recht toegevoegd waarmee u kunt instellen of iemand financiële informatie kan zien tijdens het boeken van uren en onkosten. Dii recht heet ‘Bekijk financiële informatie op de pagina ‘Invoeren uren en onkosten’.

 mceclip3.png

Een gebruiker die het recht heeft, ziet de rij ‘Productie’ en kan op ‘Meer…’ klikken om de details van het budget te bekijken:

mceclip4.png

Een gebruiker die dit recht niet heeft, ziet alleen de volgende informatie en kan niet doorklikken naar de budgetten:

 mceclip5.png

 

 

Goedkeuren weekstaat: Toon geen rode waarden in de weken voor indiensttreding

Bij het goedkeuren van de weekstaat wordt het aantal gewerkte uren in een rode kleur getoond indien het aantal geschreven uren kleiner is dan de wekelijkse contracturen. Deze rode kleur gebruiken we nu niet meer in de weken die voor de datum indiensttreding van de betreffende medewerker liggen.

 

Een log op de productiepagina

We tonen nu bij iedere regel op de productiepagina een knop waarmee het log van de betreffende regel kan worden bekeken. 

mceclip2.png

In het log kunt u zien wie de betreffende regel heeft aangemaakt en bewerkt en wanneer dat heeft plaatsgevonden.

mceclip3.png

Mogelijkheid om inactieve facturatie-afspraken niet mee te kopiëren

Wanneer u via de Excel-import nieuwe projecten aanmaakt op basis van een bestaand project, worden ook alle facturatie-afspraken van het bestaande project gekopieerd. Het kan zijn dat op het bestaande project facturatie-afspraken staan die de status 'inactief' hebben. We bieden u nu de mogelijkheid om inactieve facturatie-afspraken niet mee te kopiëren naar nieuwe projecten.  

mceclip4.png

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk