Release 22 november 2019

Volgen

Extra rechten voor accountmanagers en projectmanagers

Het was mogelijk om een gebruiker rechten te geven waarmee de gebruiker alleen zijn eigen productie kan zien of alle productie kan zien. Wat factureren betreft kon de gebruiker het recht krijgen om alle facturen te zien of om geen facturen te zien. We hebben dit uitgebreid zodat u rechten kunt toekennen die samenhangen met de rol van projectmanager of accountmanager. 

 De volgende rechten zijn toegevoegd:

  • De accountmanager kan de productie van zijn eigen klanten zien
  • De accountmanager kan facturen van zijn eigen klanten zien
  • De projectmanager kan de productie van zijn eigen projecten zien

De rechten hebben impact op de volgende pagina’s:

  • Productie
  • Facturatievoortgang
  • Facturen

 

Het kopiëren en verplaatsen van factuurregels zijn twee aparte menu-opties geworden

Factuurregels kunnen worden gekopieerd naar hetzelfde of een ander factuurvoorstel. Factuurregels kunnen ook worden verplaatst naar een ander factuurvoorstel. Het kopiëren en verplaatsen was op te starten via één menu-optie: ‘Kopieer of verplaats’.

mceclip0.png

We hebben deze functies gesplitst in twee aparte menu-opties:

mceclip1.png

Als u kiest voor ‘Kopieren’, ziet u het volgende scherm:

mceclip2.png

Als u kiest voor ‘Overboeken’, ziet u het volgende scherm:

mceclip3.png

Het veld ‘Facturatie-afspraak’ wordt vanaf deze versie voorgevuld indien er bij het geselecteerde project maar één facturatie-afspraak bekend is.

Het zoekveld wordt onthouden

Bij het zoeken naar bepaalde records, zoals een medewerker of een artikel, is het mogelijk om in verschillende velden te zoeken:

mceclip4.png

Tot nu toe onthield het systeem niet het gekozen zoekveld. Vanaf nu wordt het gekozen zoekveld wel onthouden. Wanneer de gebruiker een volgende keer het zoekscherm opent, kan er direct gezocht worden in het eerder gekozen veld.

Het veld ‘Type’ is verplaatst

Bij het handmatig toevoegen van een factuurregel kan de gebruiker het type van de regel aangeven (bv ‘uur’ of ‘voorschot’). Dit veld was te vinden onder de sectie ‘geavanceerde opties’ en dus niet direct zichtbaar. We hebben dit veld verplaatst, zodat het wel direct zichtbaar is:

mceclip5.png

De omzetrekening is toegevoegd aan het data/UBL-bestand

We hebben het veld 'omzetrekening' toegevoegd aan het XML-databestand zodat het gebruikt kan worden in de transformatie naar een UBL-bestand. Dit is gedaan om het mogelijk te maken facturen via het Peppol-netwerk naar je eigen administratie te sturen, zonder dat een API-koppeling met het financiële pakket nodig is. 

Het veld 'Contractwaarde' is toegevoegd aan de facturatie-afspraak

In het veld 'contractwaarde' kan worden vastgelegd wat de totale gecontracteerde verkoopwaarde is van de facturatie-afspraak. De waarde die u hier vastlegt, komt terug op de volgende schermen: 

  • Op de facturatie-afspraak detailpagina

mceclip0.png

  • Op het tabblad 'Facturatie-afspraken' van het project

mceclip3.png

Op het scherm 'Facturatie voortgang', met een totaal per project of een totaal per debiteur. 

mceclip6.png

 

'Tarief per medewerker' wordt standaard geselecteerd

Bij het aanmaken van een nieuwe facturatie-afspraak wordt 'tarieven per medewerker' als de standaardwaarde voor de tariefbepaling gezet. Voorheen was dit 'tarieven per artikel'.

mceclip7.png

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk