Release 27 september 2019

Volgen

Uitbreiding juridisch identificatieveld klant ten behoeve van UBL-specificatie

Het juridische identificatieveld van de klant is uitgebreid met codes ten behoeve van de UBL-specificatie. U kunt kiezen uit de volgende waarden:

0106-NL:KvK

0190-NL:OIN

9954-NL:OIN

9944-NL:BTW

 

Nieuwe keuzemogelijkheid samenstellen Projectlabel op invoerscherm Uren & Onkosten

In het scherm Uren & Onkosten wordt de naam van projecten samengesteld door de tekst van verschillende projectvelden te combineren. Dit kunt u aanpassen in het scherm Paginavoorkeuren. Er is een nieuwe keuzemogelijkheid om de projectnaam samen te stellen: ‘klantcode – klantnaam – projectcode – projectnaam’

mceclip0.png

 

Ongedaan maken mogelijkheid om systeemgebruikers te verwijderen

In QicsMilestones wordt gebruik gemaakt van 2 verschillende systeemgebruikers admin_<tenant_id>@qicsmilestones.nl en sync_<tenant_id>@qicsmilestones.nl voor support en gegevenssynchronisatie. In de praktijk worden deze gebruikers zo nu een dan per abuis verwijderd. Vanaf heden kan dat niet meer.

 

Toevoeging kolom Geplande uren aan het Budgetoverzicht

In de Silverlight versie van QicsMilestones kunt u medewerkers plannen. Als dat is gebeurd, kunt u nu ook in HTML zien hoeveel uren van het budget zijn gepland. Op het budgetscherm kunt u ondermeer zien:

  • Budget uren
  • Geplande uren
  • Bestede uren

 mceclip1.png

Toevoeging kolom Bedrag geplande uren aan het budgetoverzicht

Naast de toevoeging van een kolom Geplande uren aan het scherm budgetoverzicht, is ook een kolom Bedrag geplande uren toegevoegd. Als het verkooptarief op de budgetregel bekend is, wordt dat tarief toegepast. Zo kunt u het gebudgetteerde bedrag vergelijken met de geplande en bestede bedragen.

 

BTW over toeslagen werd niet goed opgeteld op kopregel factuur

Als er een toeslag op een factuurregel is, wordt deze als aparte factuurregel geëxporteerd naar het boekhoudsysteem voor wat betreft het verschuldigde BTW bedrag. Dit kon leiden tot afrondingsverschillen in de optelsom. Dit is opgelost.

 

Het was mogelijk om een ongeldige waarde bij invoer van productie goed te keuren

Als u een reeds ingevoerde productie veranderde in een ongeldige waarde werd deze ongeldige waarde niet opgeslagen, maar op het scherm getoond als ongeldig. Als nadien toch de productie werd goedgekeurd, werd de onderliggende (niet zichtbare) oude waarde goedgekeurd. Vanaf nu worden ongeldige waarden niet meer getoond.

 

Klantportaal – de leidinggevende mag alleen zijn/haar eigen medewerkers zien

In het klantportaal werden in het zoekfilter Medewerker alle medewerkers van uw bedrijf getoond. Nu worden slechts de medewerkers getoond die onder de supervisie van de betreffende klantmedewerker staan.

 

Toevoeging kolom Manager medewerker aan Productiescherm

Door toevoeging van een kolom Manager medewerker kan worden gefilterd op productie van de medewerkers van de betreffende manager.

mceclip2.png

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk