Release 5 juli 2019

Volgen

1. Planning opvragen bij het invoeren van uren

In QicsMilestones Silverlight kunt u medewerkers inplannen. U ziet dan per medewerker hoeveel uur hij/zij per week aan een taak/budgetregel mag besteden.

mceclip0.png

Vanaf nu kunt u deze geplande uren in de HTML-versie van QicsMilestones opvragen tijdens het boeken van de uren. Klik op uren/onkosten invoeren en dan op de kalender bovenin.

 mceclip1.png

U ziet nu een overzicht van alle budgetregels waarop u bent ingepland.

U kunt in dit scherm direct uw uren voor de betreffende budgetregel invoeren. De kolom Resterend laat zien hoeveel uur u nog moet verantwoorden om aan de geplande uren te komen. Stel dat u 8 uren bent ingepland voor een project en er 7 uren op hebt geboekt. In de kolom Resterend zal dan 1 staan.

 

2. Nieuwe velden op projectpagina

Op de projectpagina zijn twee nieuwe velden toegevoegd:

  • is overeenkomst ontvangen.

Een informatief veld. U kunt hier uit Ja of Nee kiezen

  • datum opdrachtbevestiging.

Bij het tweede veld tikt u de datum in of kiest u een datum via de kalender.

mceclip4.png

 

3. Eigenschappen betalingstermijn beschikbaar op de factuurlay-out

We hebben de onderstaande gegevens toegevoegd aan de velden die beschikbaar zijn op de factuurlay-out:

  • Naam betalingsconditie
  • Code betalingsconditie
  • Type betalingsconditie
  • Betaaltermijn betalingsconditie

Indien u deze velden wilt gebruiken op uw eigen factuurlay-out, neem dan contact op met ons service center via support@qics.nl

4. Kostprijzen vastleggen per facturatie-afspraak

U kunt nu niet alleen de verkooptarieven vastleggen op een facturatie-afspraak, maar ook de kostprijzen:

  • Kostprijs per uur voor een tarief per medewerker
  • Kostprijs onkosten voor het doorbelasten van onkosten

 mceclip5.png

De kostprijs per uur wordt standaard gevuld met het kostprijstarief wat op medewerker niveau is vastgelegd. U kunt deze waarde overschrijven door een specifieke kostprijs voor de facturatie-afspraak.

 

5. Kolombreedte budget breakdown aanpasbaar

Vanaf nu kunt u de kolombreedte op budget breakdown smaller of breder maken. Door ze smaller te maken, passen er meer kolommen op uw scherm.

mceclip6.png

 

6. Default valuta per klant

U kunt nu per klant de default valuta vastleggen.

mceclip7.png

Wanneer u een nieuw project aanmaakt, wordt dat op de default valuta van de klant gezet. U heeft de mogelijkheid om het dan nog handmatig aan te passen. Ook bij het maken van een handmatige factuur wordt deze default valuta gebruikt.

7. Niet-actieve entiteit beschikbaar voor rapportages

Entiteiten die op niet-actief staan, kunt u vanaf nu selecteren bij het genereren van een rapport, net als in de Silverlight versie. Voorheen kon u hier alleen actieve entiteiten selecteren. Stel dat u een medewerker niet meer in dienst heeft, maar dat u voor rapportagedoeleinden toch wilt weten hoeveel uur hij/zij per week heeft gewerkt. U kiest dan rapport 1.2 en ziet nu een kolom Is actief staan bij het kiezen van de medewerker.

mceclip8.png

8. Nieuwe velden projectbudget

In Silverlight kunt u op het niveau van een taak een verkooptarief en een kostprijstarief vastleggen.

 mceclip9.png

Dit is nu ook mogelijk gemaakt in de HTML-versie:

mceclip10.png

Op de tab Algemeen vindt u nu de velden Verkooptarief uren en Kostprijs uren. Afhankelijk van de instellingen berekent QicsMilestones het verkooptarief en de kostprijs. De waarde in dit veld is read-only.

Staat er geen bedrag of wilt u het berekende bedrag aanpassen? Klik dan op Aangepast en geef het gewenste tarief op.

 

9. Kolommen ‘gebruiker’ en ‘hoofd bedrijf’

Bij het overzichtsscherm van de medewerkers zijn de kolommen Gebruiker en Hoofd bedrijf toegevoegd. Hierdoor kunnen deze twee kolommen gebruikt worden voor het filteren en sorteren van de pagina. 

 mceclip11.png

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Let op: de nieuwe manier van het tellen van gebruikers zoals hieronder staat beschreven, zullen we vanaf juli 2019 gefaseerd, per klant, activeren. Zolang het voor u niet geactiveerd is, stellen we het aantal gebruikers voor de licentie gelijk aan het aantal unieke actieve medewerkers. 

10. Medewerker en gebruiker verplicht

Zoals eerder gemeld, willen we het in de toekomst mogelijk maken om nieuwe gebruikers via de software aan te schaffen. Het verplicht koppelen van een gebruiker aan een medewerker is hier een onderdeel van

U bent nu verplicht een medewerker en gebruiker aan elkaar te koppelen. Doet u dat niet, dan kunnen er voor die medewerker geen uren worden geboekt en worden goedgekeurd. Er kunnen voor die medewerker wel onkosten worden geboekt en worden goedgekeurd. 

Voor een verdere uitleg over de manier waarop het aantal gebruikers voor de licentie wordt bepaald, zie het artikel ‘Hoe bepaalt QicsMilestones het aantal gebruikers voor mijn licentie?’

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk