Release notes Power BI voor QicsMilestones mei 2019

Volgen

Er is een nieuwe Power BI template voor QicsMilestones beschikbaar.

Als gevolg van de doorontwikkeling van QicsMilestones zijn er de afgelopen maanden nieuwe velden, nieuwe functionaliteiten en nieuwe entiteiten bij gekomen. De nieuwe Power BI template maakt deze velden, functionaliteiten en entiteiten beschikbaar in de moderne rapportage-omgeving van Microsoft Power BI.  

Dit zijn de wijzigingen: 

Rapporteren op uren op hoofdbedrijf en andere bedrijven

In QicsMilestones kunt u een hoofdbedrijf aan een medewerker toewijzen. Een hoofdbedrijf is in de regel het bedrijf waaruit de medewerker zijn salaris ontvangt. Dit veld Hoofdbedrijf is nu toegevoegd aan de tabel Medewerker in Power BI. Door dit veld te gebruiken in rapporten, kunt u zien hoeveel uur een medewerker in totaal heeft geschreven over alle bedrijven heen. Ook kunt u zien hoeveel uur de medewerker is ‘uitgeleend’ aan een ander bedrijf.

MW.png

Schermafdruk 1: via de tabel Medewerker verbindt u de medewerker aan het hoofdbedrijf.

 

Meer inzicht in contract- en normuren

U kon al normuren per week opvragen. Nu kunt u dat per werkdag opvragen, net als in QicsMilestones. Hetzelfde geldt voor de contracturen.

Contract_en_normuren.png

Schermafdruk 2: via de tabel Medewerker vraagt u de normuren op van een medewerker. Hierboven ziet u een rapport dat gebruik maakt van dit veld.

 

Rapporteren op basis van facturatieafspraken

QicsMilestones werkt met facturatieafspraken. Dat was tot nu toe niet terug te zien in de templates van Power BI. Vanaf deze release wel. U kunt nu rapporteren op basis van facturatieafspraak.

Facturatieafspraken.png

 

Schermafdruk 3: vanaf nu kunt u op het niveau van facturatieafspraak rapporteren. Hierboven ziet u een rapport dat gebruik maakt van deze tabel in combinatie met de measure UrenTotaal uit de tabel Productie.

 

Projecttaak heet nu projectbudget

Projecttaak heet nu projectbudget, net als in QicsMilestones. Alleen de naam is veranderd. De werking is hetzelfde gebleven. Voor de attributen geldt hetzelfde: taak heet nu budget. BudgetStartdatum was voorheen TaakStartdatum.

Menu.png

Schermafdruk 4: Projecttaak heet nu Projectbudget.

 

Inzicht in historische kostprijzen

U kunt nu historische kostprijzen opvragen. In QicsMilestones kunt u aan een medewerker een intern tarief (kostprijs) koppelen, dat u kunt veranderen in de tijd. Bij het schrijven van uren, wordt de dan geldende kostprijs bij de urenboeking vastgelegd. Deze kostprijs in de tijd is aan de tabel ‘Facturatie’ toegevoegd: via de factuurregel wordt de bijbehorende urenboeking en de kostprijs opgezocht. Als u handmatig een regel aan een factuur toevoegt, heeft deze regel wel een verkoopprijs maar geen kostprijs. Het veld Bruto marge geeft het verschil weer tussen de verkoopprijs en de kostprijs. Ook is de berekende waarde Gem.KostprijsPerUur toegevoegd. Deze waarde toont de kostprijs gedeeld door het aantal uren.

5.png

Schermafdruk 5: u vraagt de historische kostprijs, brutomarge en gemiddelde kostprijs per uur op via de tabel Facturatie.

 

Nieuwe manier om vakantie vast te leggen

Eerder gaf u op projectniveau aan dat een project een vakantieproject is. Nu herkent QicsMilestones urenboekingen voor vakantie door het type aanwezigheid dat u aan een artikel koppelt. U kunt in QicsMilestones per medewerker een vakantiebudget bijhouden en muteren.

In Power BI zijn de velden MutatiesVakantieSaldo en VakantieUrenVorigJaar aan de tabel Planning toegevoegd. Aan de tabel Productie is het veld TijdVoorTijd toegevoegd. Met tijd voor tijd ruilen werknemers het aantal uren overwerk voor extra vakantie-uren. De berekende waarde Vakantiesaldo is uitgebreid, deze berekent nu: VakantieUren + VakantieUrenVorigJaar + MutatiesVakantiesaldo - TijdVoorTijd - VakantieBesteed.

6.png

Afbeelding 6: kies MutatiesVakantiesaldo, Vakantiesaldo, VakantieUren en VakantieUrenVorigJaar in de tabel Planning en TijdVoorTijd en VakantieBesteed in de tabel Productie.

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk