Dit is het verschil tussen vakantiebudget, vakantie-uren en vakantiesaldo voorgaand jaar (deel 1/2)

Volgen

Wat is het verschil tussen het vakantiebudget en een vakantiesaldo? Wat heeft het aantal vakantie-uren daarmee te maken?

 

 


Vakantie-uren

Vakantie-uren is het aantal uren waar u of uw medewerker per jaar volgens zijn contract recht op heeft.

Voorbeeld vakantie-uren

Klaas werkt in 2017 40 uur per week. Klaas leest in zijn contract dat hij op basis van die 40 uur, recht heeft op 160 vakantie-uren per jaar. Het aantal vakantie-uren is dus 160.

 

 


Vakantiebudget

Het vakantiebudget is het saldo vakantie-uren waar u of uw medewerker recht op heeft.

Twee voorbeelden maken dat duidelijk:

 

 

 

 


Vakantiesaldo voorgaand jaar

Blijft er nog een begrip over: het vakantiesaldo voorgaand jaar.

In de pop-up boven het ureninvoervenster staat het zo:

 

Vakantiesaldo_voorgaand_jaar.jpg

 

Dat is het aantal uren dat u of uw medewerker nog aan vakantiebudget over heeft van vorig jaar.

 

Samenvatting

Wanneer u binnen het menu invoeren uren/onkosten met uw muis boven de naam van de medewerker blijft zweven, ziet u in één keer hoe u tot het aantal resterende vakantie-uren komt.

Wanneer u de volgende begrippen van boven naar beneden optelt, komt u vanzelf uit op het resterende aantal vakantie-uren:

 

Berekening resterende vakantie-uren  
Vakantiesaldo van voorgaand jaar 50
PLUS: vakantieuren in 2019 200
PLUS: mutaties vakantiesaldo in 2019 0
PLUS: tijd voor tijd in 2019 0
IS GELIJK AAN: vakantiebudget in 2019 250
MINUS: bestede vakantieuren  0
IS SAMEN: resterende vakantieuren 250

 

 

Lees voor uitleg van de andere begrippen uit dit kader het volgende artikel.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk