Release 21 december 2018

Volgen

Bijhouden vakantie-uren

Vanaf deze versie van QicsMilestones (QM) beschikt u over een verbeterde versie van de verlofadministratie. Daarmee kunt u beter de vakantie-uren bijhouden.

U kunt nu per medewerker en per jaar:

  • een vakantie-budget bijhouden
  • een vakantiebudget muteren
  • met tijd voor tijd werken

Daarnaast zien u en uw medewerkers via de weekstaat de op- en afbouw van zijn vakantie-uren.

 

 

Nieuw: QM herkent vakantie-uren

 

Voorheen gaf u op projectniveau aan dat het een vakantieproject betrof.

Vanaf deze release herkent QM urenboekingen voor vakantie met behulp van het type aanwezigheid dat u aan een artikel koppelt:

type_af.png

Zo weet QM op welke manier het de uren moeten behandelen.

Stel dit goed in voordat er op de artikelen wordt geboekt in het nieuwe jaar, de logica wordt namelijk niet toegepast op uren die al geschreven zijn.

 

 

Nieuw: vakantie-uren via medewerkerkaart

 

Op de medewerkerkaart is het veld 'vakantie-uren' toegevoegd.

In dit veld staat het aantal contractuele vakantie-uren van het huidige jaar. Door op de 3 stipjes achter het veld te klikken, kunt u deze waarde aanpassen en de contractuele vakantie-uren van andere jaren zien:

 

 

mceclip3.png

 

Zolang een medewerker jaarlijks hetzelfde aantal vakantie-uren krijgt, laat u het veld 'Tot jaar' leeg.

QM berekent dan per jaar het juiste aantal contractuele vakantie-uren.

 

 

Mutaties vakantiesaldo voor invoeren wijzigingen vakantiebudget

 

Op de medewerkerkaart vindt u ook een veld 'Mutaties vakantiesaldo'. Hier legt u alle afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijk budget vast.

U kunt bijvoorbeeld het aantal uur muteren als gevolg van het uitbetalen van vakantie-uren. Door op de 3 stipjes te klikken, opent u een scherm waarin u dat aantal uur kunt intikken:

 

 

 

 

Nieuw type afwezigheid: tijd voor tijd

 

Bij een artikel kunt u nu met het type 'Tijd voor tijd' aangeven, dat de geboekte uren vakantie-uren zijn of tijd voor tijd. QM houdt bij hoeveel tijd voor tijd er is geschreven.

 

 

Negatieve en positieve uren tijd voor tijd

 

Uren die u negatief op het artikel tijd voor tijd schrijft, telt QM op bij het vakantiebudget.

 

Uren die u positief op het artikel tijd voor tijd schrijft, trekt QM van het vakantiebudget af.

 

 

 

Nieuw: pop-up geeft medewerker inzicht in vakantiesaldo

 

Vanuit de weekstaat kan een medewerker zijn vakantiesaldo in het huidige jaar opvragen. Wie zijn cursor boven het aantal uren laat zweven, krijgt de volgende pop-up te zien:

 

 

 

Formule vakantiebudget en vakantiesaldo

 

De berekening van het vakantiebudget is als volgt:

vakantiebudget = vakantiesaldo van vorig jaar + vakantie-uren + mutaties vakantiesaldo + tijd voor tijd

vakantiesaldo = vakantiebudget - bestede vakantie-uren

 

 

Nieuw: teams toevoegen bij Goedkeuren weekstaat

 

Tot nu toe moest u uw medewerkers expliciet aan de lijst toevoegen op het scherm Goedkeuren weekstaat. Pas dan was een medewerker zichtbaar. Vanaf deze versie is het ook mogelijk om teams toe te voegen:

 

 

Het voordeel hiervan is dat u nieuwe teamleden automatisch aan het scherm toegevoegt. Wijzigingen in de organisatiestructuur ziet u hiermee direct terug.

 

 

Nieuwe kolommen bij het exporteren van facturatie-afspraken

 

We hebben kolommen toegevoegd aan de export van facturatie-afspraken. Deze kolommen zijn puur informatief. QM maakt deze bij het importeren van facturatie-afspraken. Het gaat om de volgende kolommen:

  • Projectcode
  • Projectnaam
  • Klantcode
  • Klantnaam

 

 

Btw-code vervangt btw-percentage

 

Voorheen zag u het gebruikte btw-percentage alleen maar bij de details van een factuurregel. Daardoor was het onduidelijk wanneer u verschillende btw-codes gebruikte met éénzelfde percentage. Daarom tonen we nu de gebruikte btw-code in plaats van alleen maar het percentage:

 

 

Vorige release: november 2018

Volgende release: januari 2019

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk