Release 26 oktober 2018

Volgen

Filter ‘periode van’ toegevoegd aan facturatie voortgang

Om de hoeveelheid data die wordt geladen te beperken, hebben we een filter toegevoegd waarmee een begin periode kan worden ingesteld.

Standaard staat deze filter zo ingesteld dat de laatste 12 maanden worden getoond:

 

Groepering per facturatie afspraak

Wanneer er vanuit de facturatie voortgang wordt doorgezoomd naar de details, is het nu mogelijk om de details te groeperen op facturatie-afspraak. Hiermee is de voortang per facturatie afspraak inzichtelijk:

Deze mogelijkheid is bijvoorbeeld handig wanneer er meerdere facturatie-afspraken zijn gekoppeld aan één budget. De gebruiker kan op deze manier per facturatie afspraak zien welk deel van het budget door de betreffende facturatie afspraak is besteed.

 

Totalen toegevoegd bij details facturatie-voortgang

Wanneer je vanuit de facturatie voortgang klikt op een waarde in een hyperlink (bijvoorbeeld op een bedrag of aantal uur) wordt er een nieuw scherm geopend waarin wordt getoond uit welke regels deze waarde is opgebouwd.

Op deze pagina zijn totalen toegevoegd bovenaan de pagina. Deze tonen de som of het gemiddelde van alle rijen:

 

Budgetregels – tonen van besteding per facturatie afspraak

Meerdere facturatie afspraken kunnen budgetten van één budgetregel consumeren. Wanneer er naar de budget breakdown wordt gekeken, kan de gebruiker zien hoeveel uren er per budgetregel zijn besteed. Het is nu ook mogelijk om deze besteding uit te splitsen naar de verschillende facturatie afspraken:

Deze optie opent de detail pagina van de facturatie voortgang, met daarin alleen de regels die gekoppeld zijn aan de geselecteerde budgetregel. Deze regels zijn gegroepeerd per facturatie afspraak:

 

 

Ureninvoer:  Verbeteringen bij het selecteren van projecten, budgetten en artikelen

Afhankelijk van de inrichting van projecten en budgetten, kunnen sommige artikelen alleen gebruikt worden bij bepaalde budgetten. Andersom geldt hetzelfde: een budget kan afdwingen dat er alleen op een beperkte set van artikelen kan worden geboekt op de betreffende budgetregel. Die geldt zowel voor uren als voor onkosten.

Vanaf deze versie wordt zowel de lijst van budgetregels als van de artikelen beperkt zodra er een artikel of budgetregel is gekozen. Wordt bijvoorbeeld eerst Budgetregel A gekozen, dan worden alleen de artikelen van Budgetregel A getoond. Wordt bijvoorbeeld eerst Artikel A gekozen, dan worden alleen de budgetregels getoond waarop Artikel A toegestaan is. Op die manier dwingt het systeem een geldige budget-artikel combinatie af. Om die reden wordt de inhoud van de drop-down boxen van budget en artikel dynamisch aangepast.

Wanneer er nog geen keuze voor een budgetregel of artikel is gemaakt, tonen de comboboxen alle waarde die op het project zijn toegestaan:

Wanneer de gebruiker een artikel selecteert, wordt de lijst met budgetregels ingekort, zodat alleen de geldige budgetregels kunnen worden gekozen:

Op dezelfde manier werkt het andersom. Wanneer de gebruiker een budgetregel selecteert, zal de combobox van de artikelen alleen de voor de geselecteerde budgetregel geldige artikelen tonen:

Om weer terug naar de beginsituatie te kunnen komen (waarin alle artikelen en budgetregels worden getoond), kan de gebruiker middels het kruisje de velden weer wissen:

Vorige release: september 2018

Volgende release: november 2018

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk