Release 23 november 2018

Volgen

 

Projecten converteren naar de nieuwe versie van QicsMilestones (HTML5)

Projecten die zijn aangemaakt in de vorige versie van QicsMilestones Silverlight kunnen niet volledig aangepast worden in de nieuwe versie van QicsMilestones HTML.

Om de overgang naar HTML5 mogelijk te maken, is er een conversie beschikbaar waarmee projecten kunnen worden geconverteerd naar de nieuwe HMTL5 versie. Wanneer projecten eenmaal zijn geconverteerd naar deze versie, kunnen zij volledig worden bewerkt in de nieuwe versie van QicsMilestones. Het is ook na conversie nog steeds mogelijk om op deze projecten uren te boeken in de Silverlight versie van QicsMilestones, maar het is niet meer mogelijk om geconverteerde projecten aan te passen in de Silverlight versie

Op de projectenpagina is een kolom beschikbaar die per project aangeeft in welke versie van QicsMilestones het project te bewerken is. Een gebruiker kan één of meerdere projecten selecteren, rechts klikken en kiezen voor ‘Converteer naar huidige versie’

Werkrooster per medewerker

Er kan per medewerker een werkrooster per dag worden ingegeven. Ook het veld ‘normuren’ kan per dag worden ingevuld. Dit veld kunt u bijvoorbeeld gebruiken om de norm voor declarabele uren per dag vast te leggen:

 

Relatiemanager als kolom toegevoegd

Bij de facturatie voortgang pagina is nu ook de kolom ‘Relatiemanager’ beschikbaar. Hiermee kan een relatiemanager ‘zijn’ projecten filteren en inzicht krijgen in de voortgang.

Project tab aan klanten toegevoegd

Op de klantenkaart is een tab toegevoegd waarop de projecten van de betreffende klant worden getoond. Het is ook mogelijk om vanaf deze tab een nieuw project aan te maken:

Markeer niet-actieve medewerkers op de goedkeur pagina

Wanneer een medewerker uit dienst is en om die reden in QicsMilestones op niet actief is gezet, kan het voorkomen dat er in het systeem nog uren van die medewerker staan die goedgekeurd moeten worden. Om die reden toont de pagina ‘Goedkeuren weekstaat’ ook de niet-actieve medewerkers.

Vanaf nu worden niet-actieve medewerkers op deze pagina getoond met een streep door hun naam. Op deze manier zijn ze goed te herkennen en kunnen ze later (als alle uren zijn goedgekeurd) door de gebruiker worden verwijderd van de pagina:

Datum in dienst en datum uit dienst toegevoegd

Het is nu mogelijk om de datum in dienst en de datum uit dienst op de medewerkerkaart vast te leggen.

  

Aantallen en totaalbedragen als kolom toegevoegd aan de pagina facturatie afspraken

Deze kolommen tonen het totaal aantal termijnbedragen of voorschotten per facturatie afspraak. Daarnaast wordt ook het totaalbedrag getoond van deze termijnbedragen of voorschotten:

 

Vorige release: oktober 2018

Volgende release: december 2018

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk