Release 31 augustus 2018

Volgen

Pagina ‘Facturatie voortgang’ toont budget en besteding met gekleurde indicatoren

Als u de pagina ‘Facturatie voortgang’ opent en de kolom ‘Projecten ‘selecteert, ziet u dat aan elk project een kleurindicator is toegevoegd. Wanneer u op de kleurindicator klikt, wordt een tool tip geopend waarin details staan over de budgetten en besteding van de budgetten.RN_QM_31-8_1.png

Als u op Meer… klikt, wordt de hele budget breakdown pagina voor dat project geopend.

Deze pagina kan ook geopend worden via de pagina ‘Projecten’: klik op het gewenste project en klik vervolgens op onderstaand icoontje in de gekleurde cirkel of klik op de rechtermuisknop en dan op budgetten.

 RN_QM_31-8_2.png

 

Nieuwe kolommen op de budget breakdown pagina

Er zijn nieuwe kolommen aan de budget breakdown pagina toegevoegd.

 • Resterende uren
 • Resterend urenbedrag
 • Resterende kosten
 • Resterende onkosten

Deze kolommen krijgen dezelfde kleur als de bugetindicator.

RN_QM_31-8_3.png 

 

Switch met tabbladen van Regels naar Budget realisatie op detailpagina’s van de facturatie

Bij het openen van de pagina ‘Facturen’ kunt u nadat u een factuur geopend heeft, ook inzoomen op Regels en Budgetrealisatie per factuur.

De weergave kan worden gewijzigd door het juiste tabblad onderaan de pagina te selecteren:

RN_QM_31-8_4.png 

 

Met het klikken op ‘Budget realisatie’ verschijnt in een weergave de facturatie voortgang van de betreffende facturatie afspraak. U kunt hier instellen welke kolommen u zichtbaar wilt hebben.

RN_QM_31-8_5.png

 

Nieuwe kolommen op de pagina ‘Facturatie voortgang’

Op de pagina Facturatie voortgang zijn nieuwe kolommen toegevoegd.

 • Projectcategorie
 • Projectnotitie
 • Relatiemanager
 • Projectstatus
 • Kostenplaats
 • Valuta
 • Facturen

Als de pagina ‘Facturatie voortgang’ is gegroepeerd op project, kunnen alle project-gerelateerde velden die aan de weergave zijn toegevoegd, worden bekeken. Dit kan in de tool tip van de projectnaam:

RN_QM_31-8_6.png 

 

Invoer uren en invoer onkosten zijn apart toe te staan

In de facturatie afspraken kunnen de [Invoer uren toegestaan] en de [Invoer onkosten toestaan] nu los van elkaar op ja of nee gezet worden.

RN_QM_31-8_7.png

In de vorige versie was er één instelling voor het toestaan van het invoeren van uren en onkosten. Als deze op ‘nee’ stond, konden er geen uren en geen onkosten worden ingevoerd op deze facturatie afspraak. Als deze op ‘ja’ stond, konden er zowel uren als onkosten worden ingevoerd.

Nu kunt u kiezen of er zowel uren of onkosten mogen worden ingevoerd.

Uren en onkosten die op eerdere facturatie afspraken zijn ingevoerd, kunnen nog wel goedgekeurd, gefactureerd en verwerkt worden.

 

Nieuwe filters op de pagina ‘Facturatie voortgang’

Op de pagina ‘Facturatie voortgang’ zijn de volgende filters toegevoegd:

 • (Productie)
 • (Kosten)
 • (Onkosten)
 • (Goed te keuren)
 • (Factureerbaar)
 • (Gefactureerd)
 • (Te factureren)
 • (Te factureren aantal)

RN_QM_31-8_8.png 

 

Vooraf invullen facturatie afspraak en mutatiereden

Wanneer een project slechts één facturatie afspraak heeft, of slechts één mutatiereden, worden deze vooraf ingevuld bij het wijzigen van een project.

RN_QM_31-8_9.png

 

Uren en onkosten invoeren: tijd schrijven op projecten uit verschillende bedrijven zonder van bedrijf te wisselen

Wanneer een gebruiker tijd moet verantwoorden op projecten uit verschillende bedrijven, moest de gebruiker bovenin het scherm van bedrijf wisselen om toegang te krijgen tot de projecten van het betreffende bedrijf.

RN_QM_31-8_10.png

In de nieuwe versie kan de gebruiker de pagina configureren, zodat hij bij het invoeren van uren en onkosten direct toegang heeft tot alle projecten uit de verschillende bedrijven. Dit is in te stellen bij de pagina voorkeuren:

RN_QM_31-8_11.png

Bij de kolom instellingen is Bedrijf toegevoegd. Zet deze op [Altijd tonen]. Vervolgens komen alle bedrijven in het scherm te staan waar de gebruiker toegang tot heeft.

RN_QM_31-8_12.png

Op deze manier kan de gebruiker makkelijker nieuwe uren en onkosten invoeren voor projecten van alle toegankelijke bedrijven.

Nieuwe instelling voor inhoud projectlabel

Wanneer u een project selecteert, ziet u de projectnaam:

RN_QM_31-8_13.png 

U kunt nu zelf bepalen welke informatie er in het projectlabel wordt getoond:

RN_QM_31-8_14.png

 

Klantnaam toegevoegd aan facturatie afspraken

In de facturatie afspraken stond bij ‘Facturatie’ voorheen alleen de factuurdebiteur vermeld. In de nieuwe versie is het veld [Klant] toegevoegd.

Dit maakt het mogelijk om facturatie afspraken te creëren voor verschillende klanten onder hetzelfde project. De klant die ingevoerd wordt, wordt als standaard waarde gebruikt voor alle andere afspraken die voor dit project worden gemaakt.

RN_QM_31-8_15.png

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk