Pagina ‘Goedkeuren weekstaat’, wat kan ik vinden op deze pagina?

Volgen

Op de pagina ‘Goedkeuren weekstaat’ heeft u een overzicht van de medewerkers (en hun contracturen) en kunt u zien wat de status is van de ingediende uren. Daarnaast kunt u op deze pagina direct de status van de uren wijzigen.

1.png


Vervolgens komt u op het scherm ‘Goedkeuren weekstaat’.

2.pngOp dit scherm ziet u:


• De medewerkers met het aantal contracturen per week
• De kalenderweken
• Het aantal uren dat gewerkt is


Cijfers in het rood: Er zijn onvoldoende uren ingevoerd ten opzichte van het aantal contracturen.
Cijfers in het groen: De uren zijn meer dan het aantal contracturen.
Cijfers in het zwart: Uren zijn gelijk aan het aantal contracturen.

Een rode achtergrond geeft aan dat er nog niet goedgekeurde uren in de betreffende week staan.

Wat kunt u met deze pagina?

• Uren controleren op basis van contracturen per medewerker
• De status van de uren wijzigen (uren goedkeuren of afkeuren)
• Details bekijken van de ingediende uren, door te dubbelklikken op een getal in de weekstaat.

U kunt per medewerker per week een overzicht opvragen van de uren, door te klikken op één van de uren van de medewerker. Bijvoorbeeld; U klikt van medewerker David in week 23 op het getal 40 (het aantal ingevoerde uren) Er verschijnt een pop-up waarin de uren zijn uitgesplitst in Concepten, Ingediend, Goedgekeurd en Totaal.

3.png

In dit geval ziet u dat het totaal van 40,00 uren is goedgekeurd. Als u bij Ingevoerde gegevens op het getal 5 klikt onder ‘Goedgekeurd’, komt u in het (voorgefilterde) scherm [Productie] terecht.

4.png


Op dit scherm ziet u de gefilterde gegevens van de medewerker op wie u geklikt hebt. U kunt hier in één oogopslag de gegevens zien van medewerker David Ouwehand. Het voordeel is dat u niet eerst naar de productiepagina moet gaan en dan nog alle filters moet aanzetten. U bent gelijk op de juiste pagina.


Wat ziet u op deze pagina?


• Medewerker David Ouwehand van Qics.
• Is ingezet voor klant Sun Media.
• Voor het project omscholing.
• Alle dagen waarop hij uren heeft ingediend, staan onder de kolom [Datum]
• De uren zijn omschreven als ‘Van A naar Beter’ en vallen onder het artikel Training
• Hij heeft per dag 8 uren gewerkt met een uurtarief van € 130
• Het totaal per dag staat in de meest rechterkolom.

Aan het veld ‘status’ ziet u dat de regels inmiddels gefactureerd zijn.

Als u een regel aanklikt verschijnt er een pop-up met alle detailgegevens . Als u op het tandwieltje klikt [Alle velden tonen] krijgt u nog meer details te zien.

5.pngHoe keur ik uren goed/af via de pagina Goedkeuren weekstaat?

In het scherm ‘Goedkeuren weekstaat’ kunt u direct uren goedkeuren of afkeuren. 

6.png

In dit overzicht ziet u dat Martha van Hout in week 22 (mei) 16,00 uur heeft ingediend. De cijfers zijn rood en hebben een rode achtergrond. Dit houdt dus in dat Martha minder uren heeft geschreven dan haar contracturen en dat er uren zijn die nog niet zijn goedgekeurd.

Uren goedkeuren in Goedkeuren weekstaat.

U wilt de uren controleren en goedkeuren. Hoe doet u dat? U klikt in dit geval op het getal 16. U krijgt dan weer de pop-up met de uitsplitsing van de uren in Concept, Ingediend, Goedkeuren en Totaal.

7.png
Als u op de ingediende uren klikt (16,00) komt u in het uitgefilterde productiescherm terecht van medewerker Martha van Hout. U ziet direct de status van de ingediende uren. Er zijn twee regels met uren ingediend maar deze zijn nog niet goedgekeurd. Bij de derde regel zijn de uren afgekeurd. 

8.png

U kunt de ingediende uren goedkeuren door op het blauwe blokje in de regel te staan en met de rechtermuisknop te klikken. U krijgt een pop-up met opties te zien . Om goed te keuren klikt u op Goedkeuren.

9.png

 


Wilt u de afgekeurde uren inzien en de status wijzigen, dan gaat u op Afgekeurd staan en klikt u op de rechtermuisknop.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk