Release 3 augustus 2018

Volgen

Twee-factor authenticatie login

Vanaf deze versie ondersteunt QicsMilestones twee-factor authenticatie. Om toegang te krijgen tot QicsMilestones, kan twee-factor authenticatie worden ingesteld. In dat geval moet een gebruiker zich, naast zijn wachtwoord, nog op een tweede manier identificeren. Dit komt de veiligheid ten goede. Deze twee-factor authenticatie kan worden ingesteld in de voorkeurenpagina van de gebruiker.

1.png

Als deze op [Ja] staat is het niet meer mogelijk om alleen met gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen. De gebruiker kan alleen nog maar inloggen door zich via een tweede stap te identificeren. Dit kan op twee manieren.


- Via e-mail. Er wordt een e-mail naar het e-mailadres van de gebruiker gestuurd met een unieke en tijdelijke hyperlink om in te loggen.

- Via een authenticatie applicatie. De gebruiker koppelt zijn of haar QicsMilestones account met een authenticatie app (van bijvoorbeeld Google of Microsoft) door een QR-code te scannen die door QicsMilestones wordt getoond. De authenticatie app genereert vervolgens een unieke code welke kan worden gebruikt om in te loggen.


Instelling: Niet factureerbaar ook niet facturabel

Elk artikel kan worden ingesteld als factureerbaar of niet factureerbaar. Artikelen die zijn ingesteld als niet-factureerbaar kunnen niet worden toegevoegd aan facturatieafspraken met een andere factureringsmethode dan "Geen facturering". Het is ook niet langer mogelijk om niet factureerbare artikelen te selecteren bij het aanpassen van factuurregels in de factuurvoorstellen.

2.png

 

De iso-landcode is beschikbaar gemaakt voor de factuurlay-out

Op factuurlay-outs kunnen de iso-landcodes worden geplaats. Het is nu ook mogelijk om de iso-landnamen op de lay-out te tonen, ook als het veld ‘landnaam’ bij de klant leeg is. Als het veld Landcode bijvoorbeeld "DE" is, kan de lay-out "Germany" weergeven.

Budgetindicatie zichtbaar bij het uren invoeren

U kunt aan een project budgetten toewijzen. Bij het schrijven van uren wordt het verbruik van dat budget geregistreerd. Op de pagina waarin uren en onkosten worden ingevoerd, is het verbruik (budget en realisatie) van het budget zichtbaar gemaakt. Om deze indicatoren te kunnen zien, dient u de instelling hiervoor bij de pagina-instellingen te activeren:

3.png

 

Wanneer Budget informatie is ingeschakeld in [Altijd tonen], kan de gebruiker gekleurde indicatoren zien, die zijn toegewezen aan specifieke projecten, begrotingen of facturatieafspraken.

De gebruikte kleuren hebben de volgende betekenis:

Grijs – er is geen budget aangemaakt
Groen – er is minder dan 90% van het budget besteed
Oranje – er is tussen de 90% en 100% van het budget besteed
Rood – Er is 100%, of meer, van het budget besteed

Zie hieronder een voorbeeld waar de budget informatie met indicatoren is getoond op ingevoerde uren, artikelen en projecten.

4.png

Als u met de muis op de gekleurde indicatoren gaat staan, worden de details van het budget getoond in een pop-up.

5.png

Bij de ‘snel uren invoeren’ balk ziet u ook dergelijke cirkels, zowel op het niveau van het project als de budgetregel (taak in Silverlight).

6.png

Indien u de pop-up opent voor het invoeren van uren en onkosten, ziet u de gekleurde cirkel voor alle te selecteren projecten:

7.png

En bij budgetten ziet u de cirkel op het niveau van de budgetregel:

8.png


Budget gerelateerde kolommen bij de ‘facturatie voortgang’

Er zijn nieuwe kolommen beschikbaar die inzicht geven in de budgetten op project en facturatieafspraak niveau. Deze kolommen geven de begrootte uren weer die zijn toegewezen aan projecten en facturatieafspraken.

9.png

Deze kolommen heten:

- Budget uren
- Budget productie
- Productie
- Budget onkosten
- Onkosten

Deze kolommen komen overeen met de budgetten die zijn toegewezen aan een bepaald project- of facturatieafspraak. Op deze manier kan een gebruiker voor een groot aantal regels tegelijk zien hoe het budget zich verhoudt tot de realisatie.

Het UBL bestand is via de API beschikbaar gemaakt

Elke factuur die is gemaakt in QicsMilestones kan geconverteerd worden naar UBL- bestand. Dit bestand kan nu opgehaald worden met behulp van API cliënts.

Er is een 'me' endpoint toegevoegd aan de API

Wanneer gebruikers de web-API openen met behulp van OAuth authenticatie, kon er niet achterhaald worden welke gebruiker er is ingelogd. Om die reden is er een "ME" endpoint toegevoegd die de gebruikersnaam van de ingelogde gebruiker teruggeeft.

 

Vorige release: juli 2018

Volgende release: september 2018

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk