Release 6 juli 2018

Volgen

Project budgetten

Het is nu mogelijk om budgetten aan projecten in de HTML-versie toe te voegen, inclusief een breakdown. Wat in Silverlight taken zijn, wordt in de HTML -versie als ‘budgetten’ getoond.

Een budgetregel heeft de volgende eigenschappen:

RN_QM_164_165_1.png

 

Algemeen:

  • Uren – Hoeveel uren kunnen er aan het project worden besteed? (Gelijk aan de waarde van het veld “Budget (uren)” op de taak in Silverlight.)
  • Budget urenbedrag – Hoeveel geld (uren maal extern tarief) kan er aan het project worden besteed qua uren? (Gelijk aan de waarde van het veld “Budget (bedrag)” op de taak in Silverlight.)
  • Onkosten – Hoeveel kosten (uren maal intern tarief) kunnen er aan het project worden besteed qua uren
  • Valuta – Alleen boekingen met dezelfde valutacode kunnen op dit budget worden geboekt.

Restricties:

  • Artikel – Alleen invoer (uren/verschotten) met dit artikel kan aan het budget worden gekoppeld. (Gelijk aan de waarde van het veld “Artikel” op de taak in Silverlight.)
  • Medewerker – Alleen invoer (uren/verschotten) van deze medewerker kan aan het budget worden gekoppeld. (Gelijk aan de waarde van het veld “Medewerker” op de taak in Silverlight.)
Opmerking: In Silverlight zorgt het koppelen van een artikel aan een budgetregel er voor dat dit artikel het default artikel wordt. Er kan dus nog steeds met andere artikelen op geboekt worden. In de HTML-versie is dit strikter: alleen het aan de budgetregel gekoppelde artikel kan worden gebruikt.

Facturatie-afspraken:

  • Een gebruiker kan hier één of meerdere facturatie-afspraken koppelen aan het budget. Wanneer hier geen facturatie-afspraak wordt gekoppeld, geldt het budget voor alle facturatie-afspraken van het project.

Een gebruiker kan een budget, inclusief een breakdown, maken vanaf de project-pagina.

RN_QM_164_165_2.png

 

Hiermee wordt de budget-pagina van het geselecteerde project geopend:

RN_QM_164_165_3.png

 

Een gebruiker kan hier zelf budgetregels, of groeperingen aan toevoegen. Ook kan de gebruiker in dit scherm de kolommen selecteren die hij/zij hier wil zien.

 

De term ‘taak’ is in HTML vervangen door de term ‘budget’

In de hele HTML-applicatie is de term ‘taak’ vervangen door de term ‘budget’. Bijvoorbeeld:

RN_QM_164_165_4.png

 

Alleen de relevante budgetten zijn hier zichtbaar, rekening houdend met de andere waarden van de regels, zoals medewerker, artikel en facturatie-afspraak.

Opmerking: Het veld ‘Nog benodigde uren’ is verwijderd uit de HTML-versie aangezien dit alleen relevant is voor taken. Een veld waarin het resterend budget, of de geconstateerde afwijking ten opzichte van het budget, kan worden vastgelegd, wordt later aan de applicatie toegevoegd.

 

Snel ureninvoer:

Hier kan een gebruiker ook een budgetregel selecteren:

RN_QM_164_165_5.png

Andere plaatsen waarop we de naamgeving hebben gewijzigd:

  • Productie-pagina
  • Facturatie (op de detail-pagina)

 

Pagina [Facturatie-voortgang] filteren op actieve projecten

De pagina [facturatie-voortgang] kan nu gefilterd worden op actieve projecten.

Factuurregels overboeken – onthoud de link tussen de nieuwe en de oude factuurregel

Wanneer factuurregels worden overgeboekt naar een ander factuurvoorstel, worden deze nu gemarkeerd als “Overgeboekt”.

Overgeboekte factuurregels krijgen de status afgeboekt (bedrag = 0) en kunnen niet worden aangepast. De link tussen de oorspronkelijke regel en de nieuwe regel wordt opgeslagen.

RN_QM_164_165_6.png

Wanneer een overgeboekte regel op het nieuwe factuurvoorstel wordt verwijderd (of wanneer het voorstel met deze factuurregel wordt verwijderd) , wordt de link met de oorspronkelijke factuurregel ook verwijderd. De oorspronkelijke regel krijgt weer de status ‘goedgekeurd’, waardoor hij bij het genereren van een volgende factuur opnieuw op het voorstel verschijnt.

 

Toon op de factuurregel geen artikelen die niet factureerbaar zijn

Het is vanaf nu niet meer mogelijk om artikelen die als ‘niet factureerbaar’ zijn gemarkeerd te selecteren op een factuurregel:

RN_QM_164_165_7.png

 

Uren invoer en onkosten invoer toestaan nu twee aparte instellingen

Voorheen was er op de facturatie-afspraak één instelling voor het al dan niet toestaan van boeken van uren en onkosten op de facturatie-afspraak. Dat is vervangen door twee instellingen, één voor de uren en één voor de onkosten.

RN_QM_164_165_8.png

 

Planning – Formaat projectomschrijving bepalen

De samenstelling van de projectnaam die in tooltips verschijnt, wordt nu bepaald door de instellingen:

RN_QM_164_165_9.png

RN_QM_164_165_10.png

 

Vorige release: juni 2018

Volgende release: augustus 2018

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk