Release 8 juni 2018

Volgen

Nieuw scherm: facturatie voortgang

Er is een nieuw scherm toegevoegd aan de applicatie: Facturatie voortgang. Deze pagina is te openen via het menu-item 'Facturatie voortgang' in de linker menu-bar:

RN_QM_162_163_1.png

De pagina toont de status van de productie en de facturatie van alle aanwezige facturatie-afspraken. De pagina kan gegroepeerd worden op project of op debiteur.

De pagina biedt een groot aantal kolommen aan, die via de pagina-instellingen door de gebruiker kunnen worden aan- of uitgezet. Uitereraad kunnen hier ook tegels (persoonlijke weergaven) van worden gemaakt, waarin alle kolommen en filters worden onthouden.

Tot nu toe konden facturen (in de HTML-versie van QicsMilestones) alleen maar gegenereerd worden vanuit de productiepagina. Vanaf nu is de facturatie voortgang pagina de aangewezen plek om facturen te genereren.

De pagina toont per facturatie-afspraak onder andere:

 • Het aantal geschreven uren
 • De geboekte onkosten
 • De productiewaarde (factureerbaar en niet factureerbare uren maal verkooptarief)
 • Het factureerbaar bedrag (zowel facturabele uren, onkosten, termijnbedragen als voorschotten)
 • De reeds gefactureerde bedragen
 • De nog te factureren bedragen

In dit voorbeeld is er gegroepeerd op project:

RN_QM_162_163_2.png

 

Een gebruiker kan één of meerdere rijen selecteren en vervolgens een detail-pagina openen waarin de geselecteerde bedragen worden uitgesplitst naar type (uren, onkosten, termijnbedragen):

RN_QM_162_163_3.png

 

Deze detail-pagina toon alle kolommen van de hoofdpagina, met daarbij nog meer details. De pagina kan worden gegroepeerd op maand, zodat de gebruiker inzicht krijgt in de ouderdom van het onderhanden werk. In de toekomst worden er meer groeperingsmogelijkheden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld Medewerker of Artikel:

RN_QM_162_163_4.png

 

Alle aantallen en bedragen worden, zowel op de detail- als hoofdpagina weergegeven als hyperlink. Door erop te klikken worden de individuele regels getoond:

RN_QM_162_163_5.png

 

De hoofdpagina en de hierboven getoonde pagina met alle details bevatten een toolbar waarmee de gebruiker acties kan uitvoeren op de geselecteerde regels.

RN_QM_162_163_7.png

 

Deze acties zijn:

 • Toon alle facturen van de geselecteerde projecten/facturatie-afspraken
 • Goedkeuren
 • Goedkeuren ongedaan maken
 • Afkeuren
 • Facturen genereren
 • Verrekenfacturen genereren

 

Functionaris gegevensbescherming

Op bedrijfsniveau kan er een functionaris gegevensbescherming worden vastgelegd. Het vastleggen hiervan is verplicht onder de nieuwe GDPR-wetgeving. Bij een datalek zal deze persoon door Qics worden geïnformeerd. Daarnaast is deze persoon voor alle interne medewerkers het aanspreekpunt voor verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen uit het systeem.

 

Bij het overboeken van een factuurregel wordt de link tussen de oude en de nieuwe factuurregel behouden

De logica die bij het overboeken van een factuurregel naar een andere factuur wordt toegepast, is als volgt:

 • Wanneer een factuurregel wordt overgeboekt naar een andere factuur of project, onthoudt het systeem de link tussen de oude regel (die nu is afgeboekt) en de nieuwe regel die door het verplaatsen is aangemaakt. Op deze manier is het altijd mogelijk om te achterhalen waar de nieuwe regels oorspronkelijk vandaan komen.
 • De overgeboekte regel kan niet worden verwijderd en krijgt de status “Overgeboekt”.
 • Een factuur die overgeboekte regels bevat kan niet worden verwijderd.
 • Als de toegevoegde regels worden verwijderd, wordt de onderliggende productie-regel gemarkeerd als ‘nog niet gefactureerd’. Hierdoor verschijnt deze regel opnieuw op een factuur zodra er opnieuw facturen worden gegenereerd.
 • Bij overgeboekte regels is een tooltip zichtbaar waarin het factuurnummer staat waarnaar de regel is overgeboekt.

 

De medewerker kalender toont de klantnaam

De kolom ‘naam relatie’ is toegevoegd aan de kalender:

RN_QM_162_163_6.png

 

Vorige release: mei 2018

Volgende release: juli 2018

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk