Release 9 februari 2018

Volgen

Medewerker kan nu zijn/haar hoofdbedrijf selecteren

Bij het nieuw toegevoegde veld [Hoofdbedrijf] kan elke medewerker zijn/haar hoofdbedrijf selecteren. Dit kan één van de bedrijven zijn waar de medewerker aan is toegewezen. Vaak is een hoofdbedrijf het bedrijf waar de medewerker een arbeidscontract mee heeft gesloten. Het hoofdbedrijf kan voor rapportagedoeleinden gebruikt worden:

hoofdbedrijf-selecteren.png

[Extra eigenschappen] en [Extra eigenschap groepen] kunnen aan een project worden toegevoegd

De velden [Extra eigenschappen] (eigen velden) en [Extra eigenschap groepen] kunnen aan een project worden toegevoegd. Je kunt ze vinden onder het projectdetailscherm onder nieuw toegevoegde tabs die de naam hebben van de extra eigenschap groepen. De extra eigenschappen en de extra eigenschap groepen kunnen via het menu bij het menu item [Systeem] worden gedefinieerd:

extra-eigenschap-groepen-en-extra-eigenschappen.png

Zo kan er bijvoorbeeld een extra eigenschap groep worden aangemaakt:

extra-eigenschapgroep-aanmaken.png

Vervolgens kan er een extra eigenschap worden gedefinieerd en aan een project worden toegewezen:

naam-nieuwe-extra-eigenschap-aanmaken.png

Wanneer het projectdetailscherm wordt geopend, is de nieuwe eigenschap groep zichtbaar:

project-details.png

Facturatie-afspraken kopiëren

Via de [Facturatie-afspraken] pagina kan er een kopie van een bestaande facturatie-afspraak worden gemaakt:

facturatieafspraak-kopieren.png

Er kan alleen een enkele facturatie-afspraak tegelijk worden gekopieerd. Voor het kopiëren van meerdere facturatie-afspraken moeten de afspraken via Microsoft Excel worden geïmporteerd.

De optie [Kopiëren] opent een pop-up:

pop-up-bij-kopieren.png

In de pop-up kan de gebruiker een nieuw project, een begindatum en een debiteur selecteren. Alle overige instellingen zullen van de originele facturatie-afspraak worden gekopieerd.

Project selecteren bij het aanmaken van een facturatie-afspraak

Het project waaraan de facturatie-afspraak is toegewezen, kan achteraf niet meer worden gewijzigd. Daarom moet de gebruiker het project en de facturatievorm selecteren bij het aanmaken van een nieuwe facturatie-afspraak:

facturatieafspraak-aanmaken.png

Op de nieuw aangemaakte facturatie-afspraak wordt het geselecteerde project bovenin de pop-up weergegeven:

facturatieafspraak-project.png

Artikel kolommen kunnen aan de [Facturatie-afspraken] pagina worden toegevoegd

De kolommen [Artikel] en [Artikelcode] zijn aan de [Facturatie-afspraken] pagina toegevoegd, zodat de gebruiker de artikelen die gefactureerd worden met de facturatievormen [Termijnbedragen] en [Voorschotten] kan zien:

artikel-artikelcode.png

Regionale opmaak toegevoegd

In de [Mijn voorkeuren] pop-up kan de gebruiker een regionale opmaak kiezen:

regionale-opmaak.png

Deze instelling wordt gebruikt om het juiste scheidingsteken van duizend cijfers in de bedragen binnen QicsMilestones weer te geven. Hiermee is de opmaak niet meer afhankelijk van de browser-instellingen.

Meer resultaten weergeven bij de projectkolom van de snelle invoer

Wanneer de gebruiker een project in de snelle invoer zocht, werden alleen de eerste 10 projecten weergegeven. In de nieuwe versie van QicsMilestones kan de gebruiker door alle projecten scrollen die aan de zoekopdracht voldoen, door (eventueel meerdere keren) op [Meer resultaten…] te klikken. Elke keer dat er op [Meer resultaten…] wordt geklikt, worden er 10 nieuwe projecten aan de lijst toegevoegd.

meer-resultaten-snelle-invoer.png

De selectie van medewerkers bij facturatie-afspraken is makkelijker gemaakt

De selectie van medewerkers bij de pagina [Facturatie-afspraken] is makkelijker gemaakt. De gebruiker kan tussen twee opties kiezen:

  • Alles – Deze optie koppelt alle medewerkers aan de facturatie-afspraak.

facturatie-afspraak-medewerkers-alles.png

  • Geselecteerd
    • Met deze optie kan de gebruiker een bestaand of een project-specifiek team kiezen dat aan de facturatie-afspraak wordt gekoppeld.

facturatie-afspraak-medewerkers-geselecteerd.png

Door voor team op maat te kiezen kan de gebruiker zelf een team samenstellen.

facturatie-afspraak-geselecteerd-team.png

Tarieven van de facturatie-afspraken kunnen gemakkelijk worden aangepast

De tarieven van de facturatie-afspraken kunnen in de nieuwe versie van QicsMilestones gemakkelijk worden aangepast. Dit kan zowel door op de tariefregel te dubbelklikken als door de regel te selecteren en op [Aanpassen] te klikken:

facturatie-afspraak-aanpassen.png

De gebruiker kan in de geopende pop-up een nieuw tarief voor de verschillende tijdsperiodes invullen:

tarieven-tijdperiodes-invullen.png

Door op [Herstellen] te klikken wordt het tarief teruggezet naar het originele tarief:

tarieven-herstellen.png

 

Vorige release: januari 2018

Volgende release: maart 2018

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk