Release 29 november 2016

Volgen

Nieuwe pagina [Goedkeuren weekstaat] aan HTML5 versie toegevoegd

Er is een nieuwe pagina toegevoegd aan de HTML5 versie van QicsMilestones, namelijk [Goedkeuren weekstaat]. Deze pagina is te bereiken via een nieuwe knop in het menu (een klok met daarvoor een hand met een duimpje omhoog):

 

[Goedkeuren weekstaat] is ontworpen voor managers, om uren van hun medewerkers goed te kunnen keuren. Bij [Goedkeuren weekstaat] kan de manager selecteren welke medewerker hij/zij op deze pagina wil zien, door te klikken op [Voeg medewerkers toe]. Hiermee kunnen specifieke medewerkers, afdelingen óf medewerkers van een afdelingsmanager worden geselecteerd. Het systeem zal de geselecteerde medewerkers onthouden.

De pagina geeft een tabel weer met de geselecteerde medewerkers in rijen en de weken in kolommen. De tabel geeft het aantal geschreven uren, per medewerker, per week weer. Indien uren van een specifieke week nog niet zijn goedgekeurd, zal de pagina weergeven hóeveel uren of onkosten nog niet zijn goedgekeurd. Naast de naam van elke medewerker staat aangegeven hoeveel uren er in totaal (gezien over de volledige historie) nog goedgekeurd moeten worden:

 

Een pop-up met meer details van de goed te keuren uren, kan worden weergegeven door in de tabel te klikken. Wanneer de gebruiker op de naam van een medewerker klikt, kan de gebruiker een overzicht zien van de weken waarin de goed te keuren uren staan:

 

Door op een cel van een bepaalde week te klikken, worden de details van de nog goed te keuren uren van die week weergegeven:

 

De gebruiker kan de knoppen van de ‘toolbar’ gebruiken om uren van de geselecteerde regels in één keer goed te keuren. Daarnaast kan de gebruiker uren bekijken en goedkeuren via de detailpagina:

 

 

Deze detailpagina kan ook worden geopend door met de muis te dubbelklikken in de cel van een week. De detailpagina is identiek aan de [Goedkeuren weekstaat] pagina, maar wordt voor de geselecteerde week en geselecteerde medewerker geopend:

 

 

De gebruiker kan de goedkeuringsknop gebruiken om uren goed te keuren. Daarnaast vindt u knoppen om het goedkeuren ongedaan te maken en om uren af te keuren. Wanneer de ingelogde gebruiker rechten heeft om uren voor een specifieke medewerker aan te passen, kunnen uren worden aangepast alvorens deze goed te keuren.

 

De gebruiker kan een aangepast weergavescherm opslaan door rechtsboven in het scherm op [Voeg weergave toe] te klikken:

 

 

Wanneer [Toon de telling op uw startscherm] is aangevinkt, zal het systeem op de ‘tegel’ aangeven hoeveel uren er van de medewerkers nog goedgekeurd moeten worden (gezien over de volledige historie):

 

 

Velden voor UBL-facturatie toegevoegd

Vanaf deze release is het mogelijk om via UBL te factureren. Bij [Bedrijf] en [Relatie] vindt u een aantal velden die voor UBL-facturatie van belang zijn:

Bedrijf:

Relatie:

Op ons helpcenter hebben we een document geplaatst wat beschrijft hoe UBL-facturatie in QicsMilestones werkt en wat u er voor moet doen om dit in gebruik te nemen.

 

Artikelgroep aan een project koppelen

In de vorige versie kon de gebruiker een specifieke lijst met artikelen aan een project koppelen. In de nieuwe versie kan de gebruiker een artikelgroep aan een project koppelen. Dit maakt het toevoegen van hele sets van artikelen aan een enkel project mogelijk, of nog belangrijker: aan meerdere projecten. De gebruiker kan projecten aan artikelgroepen koppelen. Wanneer artikelen worden toegevoegd aan de artikelgroep (of worden verwijderd), zijn deze wijzigingen direct terug te vinden op alle betrokken projecten.

De gebruiker ziet een nieuwe tabel bij [Project uurartikelen] op de projectdetails pagina, genaamd [Artikelgroepen]:

 

Artikelen die aan een artikelgroep gekoppeld zijn, kunnen in de tabel [Artikelen] worden teruggevonden. De gebruiker kan hier de [Wordt gefactureerd] instelling aanpassen. Daarnaast is het mogelijk om de lijst van toegestane artikelen te wijzigen door artikelen uit de lijst te verwijderen, zelfs als ze afkomstig zijn uit de geselecteerde artikelgroep.

Het systeem reflecteert automatisch alle acties van de gebruiker die zijn uitgevoerd op een artikelgroep, zoals het toevoegen en verwijderen van items over alle gerelateerde projecten, maar stelt de gebruiker in staat om artikelgroepen op projectniveau aan te passen.

 

[Nog benodigde uren] niet aangepast bij het invoeren van uren in de weekstaat

Wanneer de gebruiker uren invoert in de HTML versie van QicsMilestones, bij de detailpagina van een urenregel, zal het systeem automatisch het veld [Nog benodigde uren] van de geselecteerde taak aanpassen:

 

Als het veld [Nog benodigde uren] wordt aangepast wanneer de uren direct in de weekstaat worden ingevoerd (dus niet op detailpagina), kan dit echter voor verwarring zorgen. De gebruiker kan dan namelijk niet zien dat het veld [Nog benodigde uren] wordt aangepast:

 

Om deze reden wordt [Nog benodigde uren] in de nieuwe versie niet aangepast, wanneer de gebruiker uren in de weekstaat invoert.

 

Adresgegevens medewerkers worden verwijderd

In QicsMilestones heeft u de mogelijkheid om de adresgegevens van medewerkers vast te leggen. Aangezien deze gegevens nergens in de applicatie gebruikt worden en we in het kader van de ‘meldplicht datalekken’ alleen de noodzakelijke persoonsgegevens willen opslaan, hebben we besloten deze velden uit de applicatie te verwijderen. Mocht u nog een export van deze gegevens (Adres, Postcode, Plaats, Provincie, Land, Telefoon) willen ontvangen, laat het ons dan weten. De adresgegevens zullen medio januari 2017 niet meer zichtbaar zijn in QicsMilestones.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk