Release 9 augustus 2016

Volgen

9184 Het aanpassen van de factuurnotities bij het maken van een correctiefactuur

Bij het aanmaken van een correctiefactuur, is het nu mogelijk om de factuurnotities aan te passen. Hier kunt u bijvoorbeeld een reden voor het maken van de correctiefactuur vastleggen:

Aangezien het veld ‘factuurnotities’ op de factuur afgedrukt kan worden, is het mogelijk om de reden van de correctie aan uw klant te tonen op de factuur.

 

9440 Het factuurnummer van het voorschot of de verrekening wordt getoond

Wanneer u met voorschotten en verrekeningen werkt, kan het moeilijk zijn om te achterhalen wat het gerelateerde factuuurnummer van het voorschot of de verrekening van het voorschot was. In de nieuwe versie worden de factuurnummers van de gerelateerde facturen in het detailscherm van de factuurregels getoond:

 

9207 Web API: nieuwe parameters in de ‘CopyProject’ functie

Met de web API kunt u via code functies in QicsMilestones aanroepen. De functie ‘CopyProject’ is bedoeld om projecten aan te maken op basis van een bestaand project.

 

De functie ‘CopyProject’ van de web API is uitgebreid met een aantal parameters:

 • CopyTaskHierarchy: Hiermee kunt u aangeven of de taakhierarchie wel of niet gekopieërd moet worden.
 • ProjectStartDate: Hiermee stelt u de startdatum van een project in. Bij het kopiëren van de facturatieschema’s worden de data van de facturatieschema’s hierdoor ook verplaatst.

 

8322 HTML ureninvoer: het laden van de projectartikelen is versneld

Bij het schrijven van uren in de HTML versie van QicsMilestones, kon het lang duren voordat de lijst met de toegestane projectartikelen werd geladen. In deze versie is het laden van deze lijst versneld.

 

9314 HTML ureninvoer: de datum wordt getoond in de kolomkop

Om de gebruiker meer zekerheid te geven over de dag waarop uren worden ingevoerd, tonen we nu niet alleen de dag, maar ook de datum van de dag in de kolomkop:

 

9315 HTML ureninvoer: toon details over bestede uren vs gebudgetteerde uren

Wanneer u het ureninvoerscherm groepeert op project, wordt er een icoon getoond waarmee u voor ieder project inzicht krijgt in de bestede uren ten opzichte van de gebudgetteerde uren:

Wanneer u op het icoon klikt, worden de volgende details getoond:

 

 

9342 HTML ureninvoer: zoeken binnen een specifieke dag

De zoekfunctie is uitgebreid met de mogelijkheid om te zoeken binnen een specifieke dag van de week die op dat moment op het scherm staat. Als er geen zoekterm wordt ingevuld, maar wel een dag wordt geselecteerd, worden alle op die dag geschreven uren getoond. Dat kan handig zijn in het geval u in een weekstaat met veel uren alle uren van één dag wilt zien:

Wanneer u een dag selecteert, worden alle uren van die dag getoond:

 

9426 HTML productiepagina: Er is een zoekfunctie toegevoegd

Er is een zoekveld toegevoegd op de productiepagina:

 

Wanneer u hier een zoekerm ingeeft, wordt deze zoekterm gezocht in de volgende velden:

 • Relatiecode
 • Relatienaam
 • Projectcode
 • Projectnaam
 • Medewerkernaam
 • Taaknaam
 • Artikelcode
 • Artikelnaam
 • Omschrijving

 

9409 HTML productiepagina: Voeg snel uren of verschotten toe

De gebruiker kan snel nieuwe uren en/of verschotten toevoegen door op de knop ‘Nieuw’ te klikken:

 

Door op de knop ‘Nieuw’ te klikken, wordt er een scherm geopend waarin de belangrijkste gegevens kunnen worden ingevoerd. De overige gegevens kunnen worden aangepast in de productieregels, nadat de nieuwe invoer is opgeslagen:

 

9496 HTML productiepagina: de filters houden nu rekening met de afhankelijkheden

 

Bij het instellen van de zoekfilters op de productiepagina, wordt een lijst getoond van alle beschikbare gegevens, zoals Projecten, Klanten en Taken. In de vorige versie werden altijd alle beschikbare gegevens getoond, onafhankelijk van de reeds ingestelde filters. In de nieuwe versie wordt er wel rekening gehouden met de filters die al zijn ingesteld. Als u bijvoorbeeld al een klant heeft geselecteerd, worden in de lijst ‘Projecten’ alleen de projecten van de geselecteerde klant getoond:

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk