Release 12 juli 2016

Volgen

4551 Overboeken van factuurregels aangepast

Bij het overboeken van een factuurregel werd de verplaatste regel altijd van de originele factuur afgetrokken en handmatig aan de doelfactuur toegevoegd. Dit zorgde, bij het overboeken van een regel naar een factuur van dezelfde klant en binnen hetzelfde project, voor onnodige af- en bijboekingen.
In deze nieuwe versie kan een gebruiker ervoor kiezen om een factuurregel over te boeken zonder de klant en het project aan te passen:

 
Als u één van de [Huidige klant]-opties selecteert, kunt u het project van de overgeboekte regels niet aanpassen. Deze regels worden verplaatst zonder af- en bijboekingen te creëren in het onderhanden werk.

8215 Voeg kolom [Project code] toe aan bestaande rapporten

De kolom [Project code] is toegevoegd aan de volgende standaardrapporten: 

     1. Onderhanden werk per klant per project
     2. Gefactureerd per klant
     3. Gefactureerd per project per uur
     4. Budget vs. realisatie
     5. Uren en onkosten per medewerker per artikel gedetailleerd

8809 Sluit niet factureerbare uren in kolom [Besteed (bedrag)] uit

De kolom [Besteed (bedrag)] op de overzichtspagina van [Projecten] toont het bedrag dat al op een project is gefactureerd, maar ook hoeveel er gefactureerd zou worden, als alle niet gefactureerde boekingen zouden worden gefactureerd. Deze berekening negeerde echter de instellingen die aangaven of een boeking daadwerkelijk gefactureerd diende te worden.

8852 Tekstveld [Factuurtekst] op factuurdetailpagina vergroot

Het tekstveld van [Factuurtekst] op de detailpagina van een factuur bevat soms een veel langere tekst dan in het veld zichtbaar was. Een gebruiker diende dan te scrollen om de gehele tekst te lezen. Het veld is groter gemaakt, zodat voortaan de hele factuurtekst in één oogopslag te zien is:7094 Nieuwe groepering mogelijk in rapport [Productiviteit per medewerker] 

Er zijn twee rapporten die de productiviteit van medewerkers bijhouden (in uren en in bedragen). Beide werden altijd per bedrijf gegroepeerd. Een gebruiker kon zo de medewerkerstotalen per bedrijf opzoeken, maar kon niet zien wat het totaal was van alle bedrijven.
In deze nieuwe versie hebben wij een nieuwe parameter aan de rapporten toegevoegd: [Groeperen op]. Een gebruiker kan kiezen voor [Medewerker] of [Bedrijf]:

 

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk